• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inklinometr  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Filtr cyfrowy – algorytm realizowany przez program komputerowy lub cyfrowy układ sekwencyjny, który w reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie z deterministyczną (czyli nie stochastyczną) funkcją przejścia, która może być liniowa lub nieliniowa.Mikrokontroler (mikrokomputer jednoukładowy skrót ang. MCU lub μC) – scalony system mikroprocesorowy, zrealizowany w postaci pojedynczego układu scalonego zawierającego jednostkę centralną (CPU), pamięć RAM oraz na ogół pamięć programu i rozbudowane układy wejścia-wyjścia.
  inklinometr elektroniczny
  Prosty inklinometr
  Technologia MEMS
  Inklinometr przemysłowy

  Inklinometr - znany także jako czujnik nachylenia, klinometr, miernik pochylenia, wskaźnik przechyłu, czujnik przechyłu, alarm nachylenia, miernik gradientu, wskaźnik poziomu, busola zboczeń i wskaźnik rolki. Jest to urządzenie służące do pomiaru kątów nachylenia (lub pochylenia), wysokości lub obniżenia obiektu względem siły grawitacji. Klinometry mierzą zarówno nachylenia dodatnie jak i ujemne. Czujnik przechyłu może mierzyć przechylenie w dwóch lub trzech osiach płaszczyzny. Najpopularniejszym sposobem pomiaru kąta nachylenia w odniesieniu do płaszczyzny uziemienia jest użycie akcelerometru. Inklinometr jest jednym z najstarszych i najbardziej wszechstronnych urządzeń stosowanych do monitorowania geomechaniki.

  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.Galwanizacja – potoczna nazwa galwanostegii, czyli elektrolitycznych metod wytwarzania powłok na różnych materiałach.

  Technologia inklinometrów elektronicznych[ | edytuj kod]

  Inklinometry wykonane w oparciu o technologie MEMS mierzą kąt orientacji obiektu względem siły grawitacji. W metodzie tej wykorzystywane są dwie elektrody. Jedna z nich jest stała, a druga traktowana jest jako masa próbna. Jest ona ruchoma i zawieszona na elementach sprężystych. Gdy inklinometr znajduje się w pozycji poziomej mierzona jest pojemność między elektrodami. Jeśli czujnik zostanie przechylony ruchoma masa i jej elektroda zmienią swoje położenie względem elektrody stałej. Jednocześnie podczas tego procesu zmienia się pojemność między dwiema elektrodami. Wspomniana wyżej pojemność jest mierzona przez ogniwo czujnikowe i wykorzystywana do obliczania nowej wartości nachylenia. Kąt pochylenia oblicza się na podstawie zmierzonych pojemności. Ta zasada działania sprawdza się w wielu aplikacjach przemysłowych i komercyjnych takich jak czujniki ruchu do telefonów komórkowych czy w samochodowych poduszkach powietrznych. Czujniki MEMS stosowane w inklinometrach zawierają szereg precyzyjnych elektrod w celu poprawy rozdzielczości i dokładności pomiaru. W przypadku pomiarów statycznych lub prawie statycznych ruchoma masa w MEMS jest fizycznie tłumiona w celu zmniejszenia czułości tych czujników na częstotliwości powyżej 29 Hz. MEMS umożliwia pomiar wokół jednej osi (0…360°) oraz wokół dwóch osi (±80°). Czujniki te charakteryzują się odpornością na wstrząsy i wibracje.

  Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.PlayStation 3 (jap. プレイステーション3, Pureisutēshon Surī, skrót PS3; do września 2009 znak towarowy PLAYSTATION 3) – konsola gier wideo wyprodukowana przez Sony Computer Entertainment. 11 listopada 2006 roku miała miejsce premiera w Japonii, a 17 listopada w Ameryce Północnej. W Europie konsola pojawiła się 23 marca 2007 roku. Jest bezpośrednią konkurencją dla konsol siódmej generacji: Xboksa 360 firmy Microsoft oraz Wii firmy Nintendo.

  Inklinometry z płynem elektrolitycznym[ | edytuj kod]

  Inklinometry z płynem elektrolitycznym mają elementy pomiarowe wykonane w formie kondensatora różnicowego. Komora pomiarowa czujnika wypełniona jest częściowo płynem elektrolitycznym. Ścianki komory umieszczone są dodatkowo elektrody, które stale monitorują poziom pojemności. Podczas zmiany nachylenia zmienia się poziom płynu, co skutkuje zmianą tejże pojemności między parą elektrod w komorze. Pomiar ten pozwala na obliczenie kąta nachylenia. Zmiana tej pojemności jest przetwarzana elektronicznie na sygnał wyjściowy, który jest liniowy względem kąta wejściowego. Technologia z płynem elektrolitycznym umożliwia pomiar w dwóch osiach (±30°) z wręcz z ekstremalną dokładnością.Czujniki dwuosiowe wykazują tę samą charakterystykę płynu, co urządzenia jednoosiowe, ale do złożoności interakcji między osiami potrzebne są dwa zestawy elektrod Dwuosiowa platforma czujnika składa się z cylindrycznej szklanej osłony i 5 pinów, które działają odpowiednio jako wspólna, dodatnia i ujemna elektroda dla osi X - Y. Czujniki te charakteryzują się wysoką precyzją, stabilnością oraz niewielką ceną w porównaniu do inklinometrów opartych o technologię MEMS

  Geomechanika – gałąź wiedzy zajmująca się zastosowaniem zasad mechaniki do obliczania reakcji skał na odkształcenia spowodowane działalnością górniczą.Pojemnością elektryczną odosobnionego przewodnika nazywamy wielkość fizyczną C równą stosunkowi ładunku q zgromadzonego na przewodniku do potencjału φ {displaystyle varphi } tego przewodnika.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci programu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.
  Geofizyka otworowa (dawniej geofizyka wiertnicza) – jest to zespół metod geofizycznych realizowanych w otworze wiertniczym.
  Standard RS-232 opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) tj. urządzeń końcowych danych (np. komputer) oraz urządzeń DCE (ang. Data Communication Equipment), czyli urządzeń komunikacji danych (np. modem). Standard określa nazwy styków złącza oraz przypisane im sygnały a także specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych. Standard ten definiuje normy wtyczek i kabli portów szeregowych typu COM. Standard RS-232 (ang. Recommended Standard) opracowano w 1962 roku na zlecenie amerykańskiego stowarzyszenia producentów urządzeń elektronicznych (Electronic Industries Alliance) w celu ujednolicenia parametrów sygnałów i konstrukcji urządzeń zdolnych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej.
  Ogniwo słoneczne, ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.
  Histereza – w naukach przyrodniczych, zjawisko zależności aktualnego stanu układu od stanów w poprzedzających chwilach. Inaczej – opóźnienie w reakcji na czynnik zewnętrzny. Zjawisko odkrył i nazwał James Alfred Ewing w roku 1890. Termin ten zapożyczony został także przez nauki społeczne.
  Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
  Nintendo DS lub Nintendo Dual Screen (skr. NDS lub DS) – przenośna konsola gier wideo zaprojektowana i wyprodukowana przez japońską firmę Nintendo. Wydana w 2004 roku w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Konsola ma obudowę typu clamshell, podobną do Game Boya Advance SP, a wewnątrz dwa ekrany LCD, z których jeden jest dotykowy. Konsola zawiera również wbudowany mikrofon i obsługuje komunikację bezprzewodową w standardzie IEEE 802.11 (Wi-Fi) umożliwiając graczom wspólną interakcję bliskiego zasięgu (10–30 m, zależnie od warunków) lub online za pomocą usługi Nintendo Wi-Fi Connection, która została uruchomiona po premierze. Była to pierwsza konsola Nintendo wydana najpierw w Ameryce Północnej, a nie Japonii. Konsola została wycofana ze sprzedaży w 2009 roku

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.932 sek.