• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inicjatywy Wspólnotowe

  Przeczytaj także...
  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.Interreg III jest Inicjatywą Wspólnotową działająca w latach 2000-2004, której głównym celem jest dążenie do tego aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej a możliwa współpraca wzmacniała spójność społeczno-gospodarczą. Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III składa się z następujących komponentów:

  Inicjatywy wspólnotowe są to dodatkowe instrumenty pomocy regionalnej wykorzystywane do finansowania zadań ważnych dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 działały cztery inicjatywy wspólnotowe: EQUAL, Interreg III, LEADER+ oraz URBAN II, z których EQUAL był nowym programem Komisji Europejskiej, natomiast pozostałe trzy - finansowane ze środków funduszy strukturalnych - były kontynuacją programów z lat 1994-1999.

  W latach 2007-2013 działać będą: Europejska Współpraca Terytorialna (jako kontynuacja Interregu), Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (wspomagający EWT). Kontynuacji programów URBAN II i EQUAL na lata 2007-2013 nie przewidziano. Inicjatywy wspólnotowe są skierowane do władz lokalnych, samorządów i organizacji pozarządowych. Komisja Europejska podejmuje decyzje o przyznaniu środków w ramach Inicjatyw Wspólnotowych, kierując się ustalonymi priorytetami, do których należą:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • wspieranie zatrudnienia i zasobów ludzkich,
 • wspieranie obszarów zagrożonych degradacją,
 • promowanie współpracy transgranicznej,
 • innowacje i modernizacja rolnictwa.
 • Bibliografia[]

  Leksykon Polityki Gospodarczej, red. Urszula Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.