• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inhibitor replikacji DNA

  Przeczytaj także...
  Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA (EC 2.7.7.49) – enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA. Proces ten nosi nazwę odwrotnej transkrypcji (por. transkrypcja - przepisywanie z DNA na RNA). Enzym ten wykazuje także aktywność rybonukleazową.Newirapina – organiczny związek chemiczny, lek z grupy NNRTI o wysokiej aktywności przeciwwirusowej, porównywalnej do inhibitorów proteazy. Posiada jednak lepszy profil dawkowania i daje mniejszą liczbę działań niepożądanych. Działanie leku polega na niekompetytywnym hamowaniu działania odwrotnej transkryptazy. Newirapina posiada wysoką (ponad 90%) biodostępność, na którą nie mają wpływu częstość i rodzaj posiłków. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania w surowicy. Mała zdolność przenikania leku przez barierę krew-mózg (0,45). Najczęstszy objaw niepożądany to wysypka. Bardzo duży wpływ na zmniejszenie możliwości przeniesienia zakażenia z matki ciężarnej na dziecko.
  Karmustyna (BCNU; ATC: L 01 AD 01) – pochodna nitrozomocznika, inhibitor replikacji DNA łączący się z matrycą DNA. Lek stosowany w leczeniu nowotworów.

  Inhibitor replikacji DNA – czynnik, który zmniejsza szybkość lub całkowicie blokuje możliwość przebiegu procesu replikacji DNA. Najczęściej są stosowane związki chemiczne, które działają w różnych mechanizmach.

  Streptozotocyna (ATC: L 01 AD 04) – antybiotyk o działaniu cytostatycznym uzyskiwany ze szczepu Streptomyces griseus. Jest inhibitorem replikacji DNA wykazującym szczególne powinowactwo do DNA komórek β trzustki. Łącząc się z matrycą DNA degraduje ją.Fludarabina (łac. Fludarabinum) – lek stosowany w leczeniu białaczki. Hamuje syntezę DNA, RNA oraz białek, co prowadzi do redukcji podziałów komórek.

  Związki modyfikujące matrycę[]

  Przyłączające się do matrycy[]

 • arabinozyd cytozyny
 • mitomycyna
 • Pochodne nitrozomocznika[]

 • karmustyna
 • lomustyna
 • nimustyna
 • fotemustyna
 • Alkilujące matrycę[]

 • nitrogranulogen
 • chlorambucil
 • busulfan
 • Degradujące matrycę[]

 • streptozotocyna
 • prokarbazyna
 • bleomycyna
 • Hamujące ]

  Pochodne ]

 • ciprofloksacyna
 • norfloksacyna
 • enoksacyna
 • Hamujące ]

 • tenofowir]
 • AZT
 • efawirenz
 • newirapina
 • didanozyna
 • Antymetabolity puryn[]

 • sulfonamidy
 • azatiopiryna
 • 6-merkaptopuryna
 • 6-tioguanina
 • fludarabina
 • kladrybina
 • pentostatyna
 • Antymetabolity pirymidyn[]

 • 5-fluorouracyl
 • cytarabina.
 • gemcytabina
 • Inhibitory tetrahydrogenazy folianowej[]

 • metotreksat
 • ralitreksed
 • pemetreksed
 • Bibliografia[]

 • Drug Information - HIV AIDS Drugs - HIV Medication. www.aidsmeds.com. [dostęp 2016-01-17].
 • Przypisy

  1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska VIII. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2008, s. 3491. ISBN 978-8388157-53-0.
  2. Medycyna Praktyczna: Bleomycyna (opis profesjonalny).
  3. PRESCRIBING INFORMATION (ang.). gilead.com. [dostęp 2014-10-12].
  4. Tenofowir (dizoproksyl tenofowiru) (opis profesjonalny). W: Baza leków [on-line]. Medycyna praktyczna. [dostęp 2014-07-18].
  5. Department of Chemistry, The University of Akron: Zidovudine (ang.). [dostęp 2012-03-02].
  6. Carreras CW., Santi DV. The catalytic mechanism and structure of thymidylate synthase. „Annu Rev Biochem”. 64, s. 721-62, 1995. DOI: 10.1146/annurev.bi.64.070195.003445. PMID: 7574499. 
  7. Marek Pawlicki: Zapobieganie wymiotom po chemio- i radioterapii. Zalecenia American Society of Clinical Oncology. Medycyna Praktyczna. [dostęp 2015-11-27].

  Linki zewnętrzne[]

 • Gemzar: Highlights of Prescribing Information (ang.).
 • Gemzar® (Gemcitabine hydrochloride) – wskazania.
 • Gyraza DNA – enzym występujący u Procaryota (szczególnie u bakterii), należący do topoizomeraz typu II. Przy użyciu energii pochodzącej z hydrolizy ATP katalizuje on wprowadzanie ujemnych skrętów w helisie DNA.Fluorouracyl, 5-FU (łac. Fluorouracilum) – organiczny związek chemiczny z grupy zasad pirymidynowych; fluorowa pochodna uracylu. Jest cytostatykiem należącym do antymetabolitów pirymidyn i jest stosowany jako przeciwnowotworowy lek fazowo-specyficzny (faza S).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Gemcytabina (łac. gemcitabinum) – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny z grupy antymetabolitów pirymidynowych. Jest, podobnie jak cytarabina analogiem 2′-deoksycytydyny. W gemcytabinie atomy wodoru przy węglu C2′ deoksycytydyny zostały zastąpione atomami fluoru. Ze względu na podobieństwo do 2′-deoksycytydyny jest wbudowywana zamiast niej do podwójnej helisy DNA, co skutkuje zaburzeniem jego syntezy i prowadzi do śmierci komórki. Jest lekiem fazowo-specyficznym działającym w fazie S podziału komórkowego.
  Kladrybina (2-chloro 2-deoksyadenozyna, cladribine, ATC: L 01 BB 04) – lek cytostatyczny z grupy antymetabolitów purynowych. Jest analogiem nukleozydu deoksyadenozyny, fazowo-specyficznym (faza S). Kladrybina zostaje konkurencyjnie wbudowana do DNA zamiast deoksyadenozyny, co kończy jego syntezę i powoduje śmierć komórki.
  Busulfan (łac. Busulfanum) – organiczny związek chemiczny z grupy sulfonianów. Jest cytostatykiem o działaniu alkilującym. Jest to lek niespecyficzny fazowo, chociaż największe hamowanie rozwoju komórki ma w metafazie.
  Tenofowir (tenofovir) – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianowych analogów nukleotydów. Lek antywirusowy należący do klasy leków antyretrowirusowych. Jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy wirusa HIV. Stosowany w terapii AIDS i przewlekłej żółtaczce typu B.
  Sulfonamidy (sulfamidy) – grupa organicznych związków chemicznych będących amidami kwasów organosulfonowych. Wzór ogólny: RSO2NRR (gdzie R – dowolna grupa organiczna; R,R – H lub grupa organiczna).
  Merkaptopuryna – lek przeciwnowotworowy i immunosupresyjny stosowany w leczeniu niektórych białaczek i chorób autoimmunologicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.