• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inge I Starszy

  Przeczytaj także...
  Harald IV Gille (norw. Harald IV Magnusson Gille) (ur. ok. 1094, zm. 4 grudnia 1136, Bergen) — król Norwegii z dynastii Yngling panujący w latach 1130-1136.Jarl – w średniowiecznej Skandynawii wojownik, przywódca drużyny wikingów lub dowódca floty. Pierwotnie słowo jarl oznaczało człowieka możnego, potężnego. Później tytuł oznaczający namiestnika królewskiego, zarządcę prowincji. W Wielkiej Brytanii od słowa jarl wywodzi się tytuł earl.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Inge I Starszy (szw. Inge den äldre, Inge Stenkilsson) – król Szwecji z rodu Stenkila. Początek jego panowania datuje się na okres 1070/1080, a koniec na około 1112 (do końca XII w. daty życia i panowania władców szwedzkich są niepewne).

  Data urodzenia Inge I Starszego nie jest znana. Był młodszym synem pochodzącego z gockiego rodu króla Szwecji Stenkila Ragnvaldssona i nieznanej z imienia córki króla Emunda Starego. Jego bratem był król Halsten. Dziad Inge I był mężem Ingeborgi, siostry króla Norwegii Olafa I.

  Lund – miasto w południowo-zachodnim regionie Szwecji, w prowincji Skanii, na północny wschód od Malmö; siedziba władz gminy Lund, wchodzącej w skład transgranicznego regionu Öresund, obejmującego fragmenty terytoriów Danii i Szwecji. Około 101 tys. mieszkańców i 442,7 km² powierzchni, co daje mu pozycję dwunastego pod względem liczby mieszkańców miasta w Szwecji. W związku z jego akademickim charakterem, Lund charakteryzuje się wyraźną nadreprezentacją grupy wiekowej 20–29 lat (21% populacji) i osób z wyższym wykształceniem (58% w stosunku do 29% w skali kraju). Eryk VII Stenkilsson lub Eryk II - król Szwecji w latach (1066-1067). Po śmierci Stenkila Ragnvaldssona rozpoczął wojnę z Erykiem Poganinem o koronę szwedzką. Oboje zginęli w trakcie wojny. Dzięki Adamowi z Bremy znamy tylko imiona obu Eryków oraz pochodzenie jednego z nich. Powiązania jego z Stenkilem nie są znane.

  Stenkil Ragnvaldsson, jarl Västergötland, po śmierci swego teścia został około 1060 władcą Szwecji. Stenkil nie zdołał utrwalić władzy swego rodu i po jego śmierci (1066) rozpoczęły się walki o władzę pomiędzy jego potomkami: po jednej stronie walczyli rodzeni bracia Halsten i Inge, a po drugiej ich przyrodni brat Eryk. Halsten i Inge, podobnie jak ich ojciec, sprzyjali chrześcijaństwu, które w tym okresie zdobywało nowych wyznawców w pogańskim dotąd kraju. Jednak śmierć króla Stenkila wzmocniła przeciwników nowej wiary, którzy około 1070 obalili króla Halstena. Po śmierci Halstena na kilka lat w Szwecji zapanował chaos, zwolennicy starych bogów zniszczyli biskupstwa w Sigtunie i Skara.

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Mścisław Fiodor Harald, zwany również Wielkim (ur. ok. poł. lutego 1076, zm. 15 kwietnia 1132) – książę kijowski (1125-1132) z dynastii Rurykowiczów.

  Około 1080 na tron królewski powołano Inge I, ale już w 1084 nowy król nie chcąc wyrzec się chrześcijaństwa, został zmuszony do rezygnacji z korony na rzecz swego rywala Swena Blota (Swen Ofiarnik), przywódcy rebelii pogańskiej. Jednak Inge Starszy nie poddał się i po trwających trzy lata walkach pokonał Swena, który poniósł śmierć w jednej z bitew. Uwieńczeniem zwycięstwa króla i chrześcijaństwa było zniszczenie pogańskiej świątyni w starej Uppsali, co miało miejsce w 1090. W kolejnych latach Inge I walczył z królem Norwegii Magnusem III, ale w 1101 doszło w miejscowości Kungälv do spotkania skandynawskich władców, uczestniczył w nim również król Danii Eryk I. Inge I Starszy oraz Magnus III zawarli pokój, który został przypieczętowany zaślubinami córki Inge – Małgorzaty z królem Norwegii. Opierając się na odtworzonych strukturach Kościoła Inge I umocnił władzę królewską, co wiązało się z podporządkowaniem w 1104 Kościoła szwedzkiego nowo powstałemu duńskiemu arcybiskupstwu w Lund (położonemu w duńskiej ówcześnie Skanii).

  Język szwedzki (szw. svenska språket, svenska) – język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. W Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym, z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkałych głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. Język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego.Kungälv - miasto w Szwecji, siedziba władz administracyjnych gminy Kungälv w regionie Västra Götaland. Około 21 139mieszkańców.

  Inge I Starszy zmarł po roku 1112 będąc już w podeszłym wieku.

  Rodzina[ | edytuj kod]

  Za młodu, przed rokiem 1080, Inge I spędził kilka lat w Starej Ładodze, opanowanej przez Waregów, gdzie poznał swoją żonę Helenę, która prawdopodobnie była pochodzenia ruskiego lub greckiego. Z małżeństwa z Heleną Inge I doczekał się czworo potomstwa:

  Magnus III Bosy norw. Magnus Berføtt Olavsson, (ur. ok. 1070, zm. 24 sierpnia 1103) – król Norwegii w latach 1093-1103 z dynastii Yngling, oraz władca królestwa Mann i Wysp w latach 1099-1102.Poganie − określenie używane wobec wyznawców religii niemonoteistycznych, głównie politeistycznych i animalistycznych.
 • Rangvald – jedyny syn, który zmarł jeszcze za życia ojca, jego córka Ingrida została żoną m.in. króla Norwegii Haralda IV Gille, syn Ingridy i Haralda – Inge Garbaty – otrzymał imię po swoim pradziadku;
 • Krystyna – żona wielkiego księcia kijowskiego Mścisława I Haralda, zm. 1122;
 • Małgorzata (zwana też Fredkula) – żona króla Norwegii Magnusa III Bosego, następnie żona króla Danii Nielsa Starego, zm. 1130;
 • Katarzyna – żona duńskiego możnego Bjorna Jernside (wnuk króla Danii Eryka I), córka Bjorna i Katarzyny – Krystyna – została żoną Eryka IX, założyciela nowej szwedzkiej dynastii Erykidów.
 • Niektórzy badacze przyjmują, że Inge I Starszy miał jeszcze drugą żonę imieniem Mear, która miała być siostrą jego rywala Swena Blota, inni z kolei uważają, że to właśnie Helena była córką Swena Blota. Jednak zbyt skąpe przekazy historyczne z tamtego okresu nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii.

  Uppsala – miasto we wschodniej części Szwecji położone ok. 70 km na północ od Sztokholmu. Jest czwartym co do wielkości miastem Szwecji i centrum administracyjnym regionu Uppsala (Uppsala län).Święty Eryk IX Jedvardsson, szw. Erik den helige (ur. ok. 1120 w okolicy jeziora Melar, zm. ok. 1160) – pierwszy przedstawiciel dynastii Erykidów na tronie szwedzkim, święty katolicki. Panował prawdopodobnie od ok. 1155 do ok. 1160 (do końca XII wieku daty życia i panowania władców szwedzkich są niepewne).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan, Słownik władców świata, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005, s. 294, ISBN 83-7435-077-6, OCLC 749692036.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Erykidzi – średniowieczna dynastia szwedzka wywodząca się od króla Eryka IX (panował 1155-1160), panująca w Szwecji od 1155 do 1250, na przemian z przedstawicielami dynastii Swerkerydów (potomków króla Swerkera I Starszego, zmarł 1156). Gdy w 1161 roku w Szwecji zostały obalone rządy pochodzącego z Danii króla Magnusa Henrikssona, którego matka była wnuczką króla Inge I Starszego, oba szwedzkie rody rozpoczęły między sobą zaciekłe walki o królewską koronę, skutkiem czego każdy kolejny król był mordowany przez swego następcę z wrogiego rodu. Walki trwały do roku 1250 kiedy to zmarł Eryk XI, ostatni z rodu Erykidów, a władzę w Szwecji przejęła na trwałe nowa dynastia Folkunga.
  Olaf I Tryggvason, Olav Tryggvason (ur. 963–968, zm. 9 września 1000 w bitwie pod Svold) – król Norwegii w latach 995–1000.
  Eryk I Zawsze Dobry, duń. Erik Ejegod, (zm. 10 lipca 1103 w Pafos) – król Danii 1095-1103, pochodzący z dynastii Estridsenów.
  Archidiecezja (z gr. arche – pierwszeństwo), arcybiskupstwo – jednostka terytorialna wyższej administracji kościelnej. Istnieją ich cztery rodzaje:
  Skara – miasto w południowej Szwecji, siedziba władz administracyjnych gminy Skara w regionie Västra Götaland. Około 10 963 mieszkańców. Prawa miejskie uzyskalo w 988 roku.
  Halsten Stenkilsson lub Hallsten (ur. ok. 1050, zm. ok. 1070) – był przez krótki czas królem Szwecji od roku 1067. Znany jest tylko z uwagi na marginesie dzieła Adama Bremy.
  Björn Haraldsen Żelaznoboki (duń. Bjørn Jærnside; zm. 1134) – duński możny. Był synem Haralda Włóczni, nieślubnego dziecka króla Danii Eryka I Zawsze Dobrego oraz Ragnhild Magnusdotter, nieślubnej córki króla Norwegii Magnusa III Bosego. Miał jedenaścioro rodzeństwa, w tym sześciu braci z nieślubnych związków Haralda oraz brata Olafa, antykróla Skanii w latach 1139–41 jako Olaf II). Jego ojciec był regentem w 1102 roku, a także wyznaczono go na następcę tronu (nie objął go, bowiem przegrał ze stryjem Nielsem Starym). Na początku lat 30. Harald sprzymierzył się także z Erykiem II Pamiętnym przeciw Nilsowi, jednak król mianował go władcą Jutlandii (pozostał nim aż do śmierci z rąk Eryka II w 1135). Sam Björn nie dożył śmierci ojca i braci, gdyż zmarł w 1134 roku razem z bratem diakonem, Erykiem Haraldsen, utopiwszy się koło Szlezwiku. Nie jest jasne, czy ma to związek z bitwą pod Fodwig z 1134, w której pojmany został jego ojciec i bracia. Był mężem Katarzyny, córki króla Szwecji Inge I Starszego i jego pierwszej żony Heleny. Doczekał się z nią córki Krystyny, królowej szwedzkiej w latach 1156–1159 jako żony Eryka IX Świętego, założyciela dynastii Erykidów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.045 sek.