• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Informatyka - czasopismo  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Stanisław Targowski (ur. 9 października 1937 w  Warszawie) – polsko-amerykański informatyk o specjalności informatyka stosowana, architektura systemów komputerowych, cywilizacja i informacja. Jeden z pionierów informatyki stosowanej w Polsce, menedżer, cywilizacjonista, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny.Jan Węglarz (ur. 24 września 1947 r. w Poznaniu) – matematyk i informatyk, członek rzeczywisty PAN, profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się głównie badaniami operacyjnymi.

  Informatyka (wcześniej Maszyny Matematyczne) – najstarsze polskie profesjonalne czasopismo naukowo-techniczne o tematyce informatycznej obecne na rynku przez 35 lat.

  Maszyny Matematyczne[ | edytuj kod]

  Czasopismo „Maszyny Matematyczne”, z podtytułem Zastosowania w gospodarce i technice, zostało założone jako „Organ Pełnomocnika Rządu ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i Naczelnej Organizacji Technicznej”. Czasopismo było: .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej - biblioteka uczelniana Politechniki Śląskiej, gromadząca literaturę naukowo-techniczną związaną z obecnymi na uczelni dyscyplinami naukowymi.

  ...przeznaczone dla szerokiego kręgu aktualnych i potencjalnych użytkowników maszyn matematycznych, tj. ekonomistów, inżynierów różnych specjalności, organizatorów, projektantów, konstruktorów i pracowników nauki.

  Pierwszy numer został wydany z opisem: „Nr 1 listopad–grudzień 1965”. Początkowo czasopismo było dwumiesięcznikiem, a od 1968 miesięcznikiem.

  W czasopiśmie publikowali pracownicy nauki oraz inżynierowie z zakładów komputerowych. Artykuły naukowo-techniczne były recenzowane przez specjalistów zewnętrznych. Publikacja artykułu w „Informatyce” była zaliczana do dorobku naukowego autora. Zamieszczano też informacje z zagranicy oraz decyzje rządowe i partyjne dotyczące elektronicznej techniki obliczeniowej.

  Kazimierz Subieta (ur. 19 lipca 1944 w Góranach) - informatyk, specjalista w zakresie baz danych, profesor zwyczajny nauk technicznych. Żonaty, ma córkę i syna.Marek Bernard Hołyński (ur. 1947) – polski informatyk, specjalista od grafiki komputerowej, brał udział w tworzeniu standardu OpenGL oraz stacji graficznych Silicon Graphics, publicysta, popularyzator informatyki, wiceprezes Telewizji Polskiej S.A. ds. nowych technologii w latach 2004-2006, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie.

  Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma w latach 1965–1985 (z wyjątkiem 1968) był prof. dr Leon Łukaszewicz. Redaktorami byli pracownicy nauki i zakładów maszyn matematycznych. Była też powołana Rada Programowa czasopisma. Wydawcą było niekomercyjne: „Wydawnictwo Czasopism Naukowo-Technicznych NOT”. Nakład czasopisma wynosił od 2000 do 3000 egzemplarzy.

  Konrad Fiałkowski (ur. 29 grudnia 1939 w Lublinie) – prof. zw. dr hab. nauk komputerowych, polski naukowiec specjalizujący się w informatyce i cybernetyce oraz pisarz fantastyki naukowej.Piotr Władysław Fuglewicz (ur. 29 czerwca 1954 w Siemianowicach Śląskich) – działacz społeczny, przedsiębiorca, informatyk.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bogdan Miś (ur. 24 grudnia 1936 w Warszawie) – z wykształcenia matematyk, z zawodu dziennikarz i popularyzator nauki.
  Andrzej Jacek Piotrowski (ur. 4 października 1956) – polski elektronik, menedżer, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
  Krystyna Karwicka-Rychlewicz (ur. 22 kwietnia 1934 w Warszawie, zm. 3 stycznia 2016 w Skolimowie) – dziennikarka, działaczka społeczna.
  Janusz Zalewski (ur. w 1949 w Ciechanowie) – polski dr inż. automatyk, informatyk, profesor Florida Gulf Coast University, tłumacz polskiej literatury w Ameryce, działacz w środowisku zawodowym.
  Jarosław Deminet (ur. 19 września 1955 w Grodzisku Mazowieckim) – polski matematyk i informatyk specjalizujący się w inżynierii oprogramowania, sieciach i systemach rozproszonych; doktor nauk matematycznych. Działacz opozycji demokratycznej w PRL.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Stanisław Jaskólski (ur. 13 czerwca 1931 w Warszawie, zm. 22 grudnia 2018 w Warszawie) – inżynier informatyk, konstruktor maszyn ZAM, dyrektor Ośrodka Obliczeniowego GUS, założyciel i prezes Klubu Użytkowników Komputerów ICL, założyciel i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.