Informatyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Duński informatyk Bjarne Stroustrup, twórca C++

Informatyk (niem. Informatiker, ang. computing professional) – osoba, która posiadła wiedzę informatyczną.

Technologia informacyjna (ang. information technology, IT) – całokształt zagadnień, metod i środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.Association for Computing Machinery (ACM) to największa na świecie społeczność ludzi nauki, nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się informatyką. Nazwa w tłumaczeniu na język polski to Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących.

Informatykiem nazywa się osobę prowadzącą badania naukowe w dziedzinie informatyki, osobę wykonującą zawód informatyczny lub osobę nauczającą informatyki.

Zawody informatyczne[ | edytuj kod]

Współcześnie na rynku IT istnieje kilkadziesiąt profesji, które można podzielić względem obszaru zastosowań (np. sztuczna inteligencja, systemy wbudowane, bioinformatyka, cyberbezpieczeństwo, technologie webowe, informatyka ekonomiczna, big data) lub według charakteru pracy (np. architekt oprogramowania, programista, inżynier sprzętu komputerowego, inżynier oprogramowania, administrator systemów komputerowych). Najliczniejszą grupę stanowią programiści, których można podzielić według stosowanych języków (np. C, C++, Python, Java) lub rodzaju tworzonego oprogramowania (np. sprzętowe, systemowe, aplikacyjne). ACM wyróżnia następujące główne specjalizacje:

Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – każdy samodzielny program lub element pakietu oprogramowania, który nie jest zaliczany do oprogramowania systemowego lub programów usługowych (narzędziowych).System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Inżynier systemów komputerowych (ang. Computer Engineer)[ | edytuj kod]

W 2005 ACM opisał zawód inżyniera systemów komputerowych jako: „Inżynier systemów komputerowych (ang. Computer Engineer) zajmuje się projektowaniem i budową komputerów i systemach wykorzystujących komputery (ang. computer-based systems). Obejmuje badanie sprzętu, oprogramowania, komunikacji i interakcji między nimi. Program nauczania tej specjalizacji koncentruje się na teoriach, zasadach i praktykach tradycyjnej elektrotechniki i matematyki oraz stosuje je do problemów projektowania komputerów i urządzeń komputerowych. Studenci uczą się projektowania cyfrowych systemów sprzętowych, w tym systemów komunikacyjnych, komputerów i urządzeń zawierających komputery. Studiują tworzenie oprogramowania, koncentrując się na oprogramowaniu do urządzeń cyfrowych i ich interfejsach z użytkownikami i innymi urządzeniami. W CE można bardziej podkreślać sprzęt komputerowy niż oprogramowanie lub może mieć zrównoważony nacisk. CE ma silny aspekt inżynierski. Obecnie dominującym obszarem w inżynierii komputerowej są systemy wbudowane, czyli rozwój urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. Na przykład urządzenia takie jak telefony komórkowe, cyfrowe odtwarzacze audio, cyfrowe rejestratory wideo, systemy alarmowe, aparaty rentgenowskie i laserowe narzędzia chirurgiczne wymagają integracji sprzętu i oprogramowania wbudowanego i wszystkie są wynikiem inżynierii komputerowej. (...)”.

Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

Informatyk naukowiec (ang. Computer Scientist)[ | edytuj kod]

W 2005 ACM opisał zawód informatyka-naukowca (ang. Computer Scientist) jako: „Informatyka naukowa (ang. computer science) obejmuje szeroki zakres, od podstaw teoretycznych i algorytmicznych po nowatorskie rozwiązania w robotyce, widzeniu komputerowym, inteligentnych systemach, bioinformatyce i innych ekscytujących dziedzinach. Możemy myśleć o ich pracy jako o trzech kategoriach:

Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • projektują i wdrażają oprogramowanie. Informatycy-naukowcy podejmują się najbardziej wymagających zadań programistycznych. Nadzorują także innych programistów, zapewniając im wsparcie teoretyczne.
 • wymyślają nowe sposoby wykorzystania komputerów. Postęp w obszarach CS w zakresie sieci, baz danych i interfejsów człowiek-komputer umożliwił rozwój sieci WWW. Teraz informatycy-naukowcy współpracują z naukowcami z innych dziedzin, aby roboty stały się praktycznymi i inteligentnymi pomocnikami, używają baz danych do tworzenia nowej wiedzy, czy też używają komputerów do pomocy w rozszyfrowaniu tajemnic naszego DNA.
 • opracowują skuteczne sposoby rozwiązywania problemów obliczeniowych. Na przykład rozwijają najlepsze możliwe sposoby przechowywania informacji w bazach danych, przesyłania danych przez sieci czy wyświetlania złożonych obrazów. Ich zaplecze teoretyczne pozwala im tworzyć najbardziej wydajne algorytmy. (...)”.
 • Inżynier cyberbezpieczeństwa (ang. Cyber Security Engineer)[ | edytuj kod]

  Raport ACM z 2020 dotyczący zawodu inżyniera cyberbezpieczeństwa stwierdza że „jest to obszar bardzo interdyscyplinarny – istnieje szerokie spektrum zadań od technicznych (takich jak kryptografia i obrona sieci) po stanowiska menagerskie (takie jak zgodność z polityką i przepisami). Od absolwentów tej specjalizacji powinno się wymagać zarówno umiejętności technicznych, jak i przedsiębiorczości, przede wszystkim menedżerskiej wiedzy na temat działań organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie systemu. (...)”.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

  Danolog (ang. Data Scientist)[ | edytuj kod]

  W 2020 ACM opisał zawód danologa jako: „Danologia to nowy obszar informatyki, który jest ściśle powiązany z dziedzinami analityki danych i inżynierii danych. Danolodzy wydobywają wiedzę z danych, znajdą zasady, procesy i techniki rozumienia zjawisk poprzez (automatyczną) analizę danych. (...)”.

  Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika.Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  Inżynier oprogramowania (ang. Software Engineer)[ | edytuj kod]

  W 2005 ACM opisał zawód inżyniera oprogramowania jako: „Inżynierowie oprogramowania (ang. Software Engineers) zajmują się opracowywaniem i utrzymywaniem systemów oprogramowania niezawodnie i wydajnie, przystępnie cenowo w rozwoju i utrzymaniu oraz spełniając wszystkie wymagania, które klienci im postawili. (...)”. W raporcie zaznaczono że na rynku pracy można się spotkać z różnymi znaczeniami tego terminu – w niektórych firmach może to być tytuł równoważny z programistą lub też kimś, kto zarządza dużym, złożonym i/lub krytycznym dla bezpieczeństwa projektem oprogramowania.

  Informatyka ekonomiczna to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu szeroko pojętych nauk informatyki oraz ekonomii, i łącząca te dwie nauki. W praktyce informatyka ekonomiczna bywa postrzegana i traktowana często jako nauka o zastosowaniach informatyki w biznesie.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Specjalista od systemów informacyjnych (ang. Information Systems Specialist)[ | edytuj kod]

  W 2005 ACM opisał zawód specjalisty od systemów informacyjnych jako: „Specjaliści od systemów informacyjnych (ang. Information Systems Specialists) koncentrują się na integracji rozwiązań technologii informacyjnej i procesów biznesowych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, umożliwiając im efektywną i wydajną realizację swoich celów. Ta specjalizacja z perspektywy technologii informacyjnej kładzie nacisk na informacje i postrzega technologię jako instrument do generowania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji. Specjaliści z tej dyscypliny zajmują się przede wszystkim informacjami, które mogą dostarczyć systemy komputerowe, aby pomóc przedsiębiorstwu w zdefiniowaniu i osiągnięciu jego celów, a także procesami, które przedsiębiorstwo może wdrożyć lub ulepszyć za pomocą technologii informacyjnej. Muszą rozumieć zarówno czynniki techniczne, jak i organizacyjne, i muszą być w stanie pomóc organizacji określić, w jaki sposób procesy biznesowe oparte na informacjach i technologii mogą zapewnić przewagę konkurencyjną. (...)”.

  Informatyka teoretyczna (ang. computer science) – dyscyplina w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz kierunek studiów uniwersyteckich, wykorzystujący aparat matematyczny do badań nad naturą i teorią obliczeń, automatów i informacji oraz tworzenia algorytmów wyrażanych w językach programowania i strukturach danych. W części praktycznej zajmuje się optymalizowaniem wykorzystania architektury komputerów, do obliczeń numerycznych i analiz statystycznych oraz przetwarzania danych w implementowanych bazach danych, systemach informacyjnych, graficznych, webowych, chmurowych, kryptograficznych, sieciowych, sztucznej inteligencji itp. Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia i rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bjarne Stroustrup (ˈbjɑːnə ˈsdʁʌʊ̯ˀsdʁɔb, ur. 1950 w Aarhus w Danii) – duński informatyk, profesor Texas A&M University, twórca języka programowania C++.
  Inżynieria komputerowa (nazywana także inżynierią elektroniczną i komputerową) - dziedzina wiedzy inżynieryjnej łącząca elementy inżynierii elektronicznej oraz informatyki.
  System wbudowany (ang. embedded system) – system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu komputerowego (hardware).
  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów.
  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama