• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Informacja geograficzna

  Przeczytaj także...
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.Środowisko geograficzne − otoczenie fizyczne (nieorganiczne) i biotyczne (organiczne), w którym żyje społeczeństwo ludzkie. Środowisko geograficzne stanowi przekształcone środowisko przyrodnicze oraz elementy antropogeniczne (infrastruktura osadnicza, przemysłowa, rolna i in.).
  Dane geograficzne to dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach występujących na powierzchni Ziemi i w jej bliskim sąsiedztwie - zarówno pod jak i nad tą powierzchnią. Przykładem obiektów lub zjawisk sąsiadujących z powierzchnią Ziemi mogą być: poziom wód gruntowych, zachmurzenie. Dane geograficzne mogą opisywać obiekty i zjawiska naturalne oraz stworzone przez człowieka.

  Informacja geograficzna − informacja o położeniu, geometrycznych własnościach i przestrzennych relacjach obiektów zlokalizowanych w środowisku geograficznym, uzyskiwana w drodze interpretacji danych geograficznych.

  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

  Polska Norma PN-EN-ISO 19101:2005 definiuje ją jako informację dotycząca zjawisk bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z położeniem względem Ziemi.

  Przypisy

  1. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej: Informacja geograficzna − Internetowa Encyklopedia Geomatyczna. [dostęp 2011-01-23].
  2. Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Informacja geograficzna − definicja w języku polskim. [dostęp 2011-01-23].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.