• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Infinite Energy

  Przeczytaj także...
  Zimna fuzja (ang. cold fusion) – nazwa hipotetycznej metody fuzji jąder atomowych, którą dałoby się przeprowadzić w temperaturze znacznie niższej niż dla znanych obecnie reakcji termojądrowych.Energetyka alternatywna – jest wykorzystaniem energii alternatywnej pozyskiwanej metodami innymi niż spalanie paliw kopalnych lub rozszczepienie jąder atomów.
  Eugene F. Mallove (ur. 9 czerwca 1947, zm. 14 maja 2004 w Norwich, Connecticut), amerykański wydawca i redaktor magazynu "Infinite Energy", założyciel organizacji New Energy Foundation. Propagator idei zimnej fuzji i wolnej energii, aktywnie propagował badania nad alternatywnymi systemami wytwarzania energii.

  Infinite Energy - dwumiesięcznik publikowany w New Hampshire, szczegółowo zajmujący się teoriami i eksperymentami dotyczącymi energii alternatywnej, przeważnie opartych na koncepcjach spoza głównego nurtu naukowego, a nawet spoza tradycyjnej energetyki alternatywnej.

  Został założony przez Eugene Mallove z podtytułem The Magazine of New Energy Technology (Magazyn technologii nowej energii). Tematy jego zainteresowań obejmują “nową fizykę wodoru”, obecną w zimnej fuzji ; energię próżni; oraz tzw. "energię otoczenia" uzyskaną z ruchów cząsteczkowych na sposoby, które wydają się kwestionować drugą zasadę dynamiki.

  Energia punktu zerowego (inaczej energia próżni) to w mechanice kwantowej najniższa możliwa energia jaką może przyjąć dowolny układ kwantowy. Z definicji wszystkie układy kwantowe posiadają energię punktu zerowego.Energia alternatywna – energia pozyskiwana metodami innymi niż podstawowe sposoby uzyskiwania energii, czyli spalanie paliw kopalnych lub rozszczepienie jąder atomów.

  Obecnie w posiadaniu organizacji non-profit New Energy Foundation, Inc.

  Warto wiedzieć że... beta

  Zasady dynamiki Newtona – trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona i opublikowane w Philosophiae Naturalis Principia Mathematica w 1687 roku. Zasady dynamiki określają związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.