• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Indywidualna Organizacja Studiów

  Przeczytaj także...
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) – specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Szczegółowo organizację IOS normuje zazwyczaj regulamin IOS oraz ITS uchwalany przez radę wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać, zapoznając się z takim regulaminem.

  Powód do przyznania IOS najczęściej stanowi:

 • drugi kierunek studiów
 • wyjazd na stypendium zagraniczne
 • uczestnictwo w reprezentacjach sportowych
 • działalność w organizacjach naukowych i społecznych
 • urodzenie dziecka lub opieka nad małym dzieckiem
 • przewlekła choroba
 • wypadek losowy
 • podjęcie pracy
 • szczególna sytuacja rodzinna
 • stały adres zamieszkania za granicą. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.