• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Indeks giełdowy  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) – giełdowy indeks cenowy, który odpowiada wartości rynkowej akcji piętnastu (a po połączeniu 11NFI z 03NFI Jupiter dnia 20 kwietnia 2000 - czternastu) Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) otrzymanych przez wymianę jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego.Relative Strength Index (RSI, wskaźnik względnej siły) - w analizie technicznej, oscylator określający siłę trendu. Został wynaleziony przez J. Wellesa Wildera i po raz pierwszy przedstawiony w czasopiśmie Commodities (obecnie Futures) w czerwcu 1978 roku.

  Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek.

  Spis treści

 • 1 Charakterystyka
 • 2 Indeksy giełdowe według państw świata
 • 2.1 Międzynarodowe indeksy giełdowe
 • 3 Indeksy giełdowe w Polsce
 • SSE Composite to indeks giełdowy obejmujący wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju (Shanghai Stock Exchange).WIG-CHEMIA – subindeks giełdowy notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Charakteryzuje sektor chemiczny. Indeks ten jest obliczany od 19 września 2008 roku. Wartość bazowa wynosi 3 836,10zł


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Futures (kontrakt terminowy) – instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, według której strony przeprowadzą transakcje w przyszłości, zwana jest ceną terminową (ang. futures price), zaś dzień, w którym strony zobowiązane są przeprowadzić transakcję, to data rozliczenia (ang. settlement date) lub data dostawy (ang. delivery date).
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Malezja (malajski Malaysia) – państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspie Malajskim i wyspie Borneo; obszar 329 847 km², ludność 28 300 000 (wg stanu na 2010 r.), stolica Kuala Lumpur (ok. 1 500 000 mieszkańców), siedziba rządu w Putrajaya.
  Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.
  TECHWIG – indeks giełdowy obejmujący spółki giełdowe zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTECH (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych), notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
  WIG-BUDOW (lub WIG-Budownictwo) - subindeks giełdowy spółek sektora budowlanych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowany od 31 grudnia 1998.
  WIG-INFO (lub WIG-Informatyka) - indeks giełdowy spółek sektora informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten subindeks giełdowy indeksu WIG obliczany jest od 31 grudnia 1998 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.