• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ina  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Modrzewie (do 1945 Gründhorst) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • Puszcza Goleniowska
 • Iński Park Krajobrazowy
 • Dolina Dolnej Odry
 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. IV.2 Rzeki. W: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2009. WIOŚ Szczecin, 2011-01-25, s. 59.
  2. Arkusz N-33-92-C. W: Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych IMGW: Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 2007-10. [dostęp 2011-02-01].
  3. Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ińsko. Urząd Gminy i Miasta Ińsko, 2002, s. 22. (Załącznik do Uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2002 roku)
  4. Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2009. WIOŚ Szczecin, 2010-11-14, s. 10.
  5. Tabl. 10.6 Odpływ metali ciężkich rzekami do Morza Bałtyckiego w 2012 r.. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-01-21, s. 338. Cytat: „Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie Monitoringu Wód” – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
  6. Na szlaku – Zachodniopomorskie: morze przygody
  7. Szlak kajakowy. Goleniowski Portal Turystyczny. [dostęp 2011-02-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-07)].
  8. Kurier Szczeciński (11.10.2012): Ina strefą ciszy
  9. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 lutego 1949 r. (M.P. z 1949 r. nr 17, poz. 225, s. 8)
  10. Statut Związku Gmin Dorzecza Iny (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14 z 29.03.2000 r., poz. 143, Nr 74 z 6.08.2010 r., poz. 1340)
  11. Wykaz związków międzygminnych (stan na dzień 31 marca 2011 r.). MSWiA. [dostęp 2011-06-14].
  12. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy – Strona Główna

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ihna, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 248.
 • Ina w Puszczy Goleniowskiej (video)
 • Kliniska Wielkie (niem. Groß Christinenberg) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim. W roku 2009 wieś liczyła 1 168 mieszkańców.Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bącznik (do 1945 Dieckmühl) – osada w gminie Goleniów, na skraju Puszczy Goleniowskiej, na Równinie Goleniowskiej, nad rzeczką Wisełką.
  Krępiel (pot. Krąpiel) – rzeka w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, prawy dopływ Iny o długości 70 km. W całości płynie w powiecie stargardzkim.
  Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.
  Lubczyna (do 1945 Lübzin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów.
  Gmina Kalisz Pomorski - gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kalisz Pomorski. Jest to największa gmina pod względem powierzchni w powiecie. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 4., ludność 54. Gmina stanowi 27,3% powierzchni powiatu.
  Krzemień – jezioro na Pojezierzu Ińskim, położone w gminie Dobrzany, w powiecie stargardzkim, w woj. zachodniopomorskim. Krzemień znajduje się w południowej części Ińskiego Parku Krajobrazowym, ok. 4 km na wschód od miasta Dobrzany oraz ok. 5 km na południe od miasta Ińsko.
  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.953 sek.