• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inżynieria przemysłowa

  Przeczytaj także...
  Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.
  Kanban – opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją. Słowo kanban w wolnym tłumaczeniu można w poniższym przypadku oddać jako „widoczny spis”. W pierwotnym znaczeniu – w języku japońskim – oznacza: szyld, tabliczkę z napisem informującym, billboard.

  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Diagram Gantta (Harmonogram Adamieckiego) – graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie.Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.

  Branża inżynierii przemysłowej i zarządzania jest dziedziną dynamiczną, która rozwija się podczas dostosowywania do potrzeb gospodarki i stale dąży do usprawnienia i poprawy procesów organizacyjnych oraz zwiększenia wydajności produkcji. Inżynierów włączono do wszystkich sektorów gospodarki, ponieważ są oni niezbędni w funkcjonowaniu organizacji oraz umożliwienia to integrację wewnątrzorganizacyjną.

  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

  Etapy rozwoju inżynierii przemysłowej[]

  Podstawy inżynierii przemysłowej zaczęły być budowane w XX wieku. Pierwsza połowa XX wieku charakteryzuje się naciskiem na zwiększanie wydajności i zmniejszanie kosztów organizacji przemysłowych.

  W 1909 r. Frederick Winslow Taylor opublikował swoją teorię naukowej organizacji, która obejmowała dokładne analizy ludzkiej pracy, systematyczne definicje metod, narzędzi i szkoleń dla pracowników. Taylor zajmował się czasem za pomocą liczników i próbował ustanowić standardy. Udało mu się zwiększyć wydajność pracy przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów i zwiększeniu wynagrodzeń pracowników.

  Henry Ford (ur. 30 lipca 1863 w Dearborn, Michigan, USA, zm. 7 kwietnia 1947 w Detroit) – przemysłowiec amerykański, który założył w Detroit w 1903 spółkę Ford Motor Company.Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

  W 1912 roku Henry Laurence Gantt opracował wykres Gantta, w którym nakreślono działania organizacji wraz z ich relacjami.

  Linie montażowe w fabryce samochodów, stworzone przez Henry Forda (1913) stanowiły znaczący krok naprzód w tej dziedzinie. Ford zmniejszył czas montażu samochodu z ponad 700 godzin do 1,5 godziny. Ponadto był pionierem w zakresie ekonomii dobrobytu („kapitalizmu opiekuńczego”) i w zakresie zachęt finansowych dla pracowników, w celu zwiększenia ich wydajności.

  Frederick Winslow Taylor (ur. 20 marca 1856, zm. 21 marca 1915) – amerykański inżynier, wynalazca stali szybkotnącej i młota parowego, twórca tayloryzmu.Wydajność pracy lub produktywność pracy − wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.

  Kompleksowy system zarządzania jakością (TQM) opracowany w latach 40., po II wojnie światowej był częścią odbudowy Japonii po wojnie.

  Od 1960 do 1975 r., wraz z rozwojem systemów wspomagania decyzji w zaopatrzeniu, takich jak planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP), można podkreślić kwestię rozrządu (gospodarka magazynowa, produkcja, transport itp.) organizacji przemysłowej.

  W latach siedemdziesiątych, wraz z popularyzacją japońskich teorii zarządzania, takich jak Kaizen i Kanban, została przeniesiona uwaga na kwestie jakości, czas dostawy i elastyczność.

  Eliyahu M. Goldratt (hebr.: אליהו מ. גולדרט ur. 31 marca 1947, zm. 11 czerwca 2011) – izraelski fizyk, który zastosował metody nauk ścisłych do rozwiązywania problemów ekonomicznych przedsiębiorstw.Kaizen (jap. 改善, pol. poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze) − w tym przypadku: filozofia postępowania, wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania.

  W latach dziewięćdziesiątych, po procesie globalizacji przemysłu nacisk kładziony był na zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Drum-Buffer-Rope, DBR) i zorientowane procesów biznesowych na klienta. Teoria ograniczeń opracowana przez izraelskiego naukowca Eliyahu M. Goldratta (1985) i jego książka „Cel” (po angielsku „The Goal”) jest kamieniem milowym w tej dziedzinie.

  Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie, CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) – obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania wspomaganego przez komputer, systemy wspomagania logistyki i technologii produkcji.

  Praktyka inżynierii przemysłowej i zarządzania obejmuje szeroki zakres tematów, bo jest to dyscyplina multidyscyplinarna:

  Inżynieria produkcji – metody i sposoby IPO (projektu kontroli produkcji), Projektowanie instalacji, obsługi systemów produkcyjnych, planowanie, harmonogramowanie, zakupów i zapasów.

  Multidyscyplina[]

  Inżynieria przemysłowa jest dziedziną multidyscyplinarną i obejmuje m.in.:

 • planowanie i zarządzanie projektem,
 • organizację i metody,
 • normalizację standardów – pracowników i maszyn,
 • Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (CIM),
 • ekonomię i zarządzanie finansami,
 • systemy informatyczne – projektowanie, budowa i zarządzanie wszystkimi obszarami organizacji przy pomocy systemów informatycznych,
 • metody określania ilościowych i jakościowych wskaźników – badania, statystyki,
 • doradztwo organizacyjne i struktury organizacyjne,
 • organizational behavior,
 • decyzje zarządcze,
 • robotykę
 • Bibliografia[]

 • Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox: The Goal” (1984). North River Press; 2nd Rev edition (1992). ISBN 0-88427-061-0; 20th Anniversary edition (2004) 0-88427-178-1
 • Badiru, A. (Ed.) (2005): Handbook of industrial and systems engineering. CRC Press. ISBN 0-8493-2719-9.
 • Blanchard, B. and Fabrycky, W. (2005): Systems Engineering and Analysis (4th Edition). Prentice-Hall. ISBN 0-13-186977-9.
 • Salvendy, G. (Ed.) (2001): Handbook of industrial engineering: Technology and operations management. Wiley-Interscience. ISBN 0-471-33057-4.
 • Turner, W. et al. (1992): Introduction to industrial and systems engineering (Third edition). Prentice Hall. ISBN 0-13-481789-3. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama