• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Imst

  Przeczytaj także...
  Tyrol (niem. Tirol, wł. Tirolo) – kraj związkowy w zachodniej Austrii. Graniczy z Włochami, Szwajcarią, Vorarlbergiem, Niemcami, Salzburgiem i Karyntią. Jest częścią regionu geograficznego i historycznego Tyrol. Stolicą landu jest Innsbruck.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Imstmiasto powiatowe w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, siedziba powiatu Imst. Liczy 9821 mieszkańców (1 stycznia 2015).

  Imst leży na północnym brzegu rzeki Inn u podnóża Alp Lechtalskich na wysokości 827 m n.p.m..

  Dzielnice[]

  Auf Arzill, Brennbichl, Gunglgrün, Am Grettert, Sonnberg, Weinberg, Hoch-Imst oraz Teilwiesen.

  Via Claudia Augusta – droga rzymska łącząca obecne tereny południowych Niemiec z północną Italią. Biegnie między innymi przez Augsburg i Trydent.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Sport i rekreacja[]

  W Imst znajduje się centrum wspinaczkowe, gdzie regularnie rozgrywane są zawody najwyższej rangi. W Hoch Imst na wysokości 1050 m. znajduje się stacja sportów zimowych.

  Transport[]

  Imst leży przy autostradzie A12. Przez miasto przebiega droga prowadząca przez Alpy Lechtalskie przez przełęcz Hahntennjoch (droga jest zamykana na okres zimowy) oraz droga krajowa 179 prowadząca przez Fernpass do Niemiec. W mieście znajduje się stacja kolejowa Imst-Pitztal. W czasach Cesarstwa Rzymskiego przez miasto przebiegała droga handlowa Via Claudia Augusta.

  Powiat Imst (niem. Bezirk Imst) – powiat w zachodniej Austrii, w kraju związkowym Tyrol. Siedziba powiatu znajduje się w mieście Imst.Autostrada A12 (niem. Autobahn A12) także Inntal Autobahn - autostrada w Austrii w ciągu trasy europejskiej E60. Pomiędzy granicą Niemiec i węzłem Innsbruck-Amras przebiega również wspólnie z trasą europejską E45, a między węzłami Innsbruck-Wilten i Zirl-Ost - wspólnie z trasą europejską E533.
  Budynki mieszkalne w Imst częściowo wykute w skale

  Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce[]

  Herman Gmeiner w 1949 roku wraz innymi mieszkańcami Imst założył stowarzyszenie Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce (SOS-Kinderdorf), które miało na celu nieść pomoc biednym i bezdomnym dzieciom, ofiarom II wojny światowej. Dwa lata później, 15 kwietnia 1951 r. otworzono w dzielnicy Sonnenberg pierwszy sierociniec, który do dziś jest wzorem jako praktyczny i łatwo dający się przystosować koncept opieki nad dziećmi.

  Schemenlaufen także Fasnacht – pochód karnawałowy w Imst w Tyrolu, organizowany co cztery lata w niedzielę poprzedzającą ostatni czwartek karnawału – tłusty czwartek, trwający od 12:00 do godziny 18:00. Następny pochód będzie miał miejsce 31 stycznia 2016 roku.Inn (Inna, retorom. En) - rzeka w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, prawy alpejski dopływ Dunaju (łączy się z nim w Pasawie).

  Karnawał[]

  Co cztery lata w mieście świętuje się karnawał, organizując pochód – Schemenlaufen, który w 2012 roku został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Następny pochód będzie miał miejsce 31 stycznia 2016 roku.

  W 2001 roku w Imst otworzono Muzeum Karnawału (Fasnachtsmuseum).

  Linki zewnętrzne[]

 • karnawał w Imst (niem.)
 • Przypisy

  1. UNESCO ICH: Schemenlaufen, the carnival of Imst, Austria (ang.). [dostęp 2013-11-18].
  2. Verein zur Förderung des Imster Schemenlaufens: Imster Fasnacht, Schemenlaufen – Einleitung (niem.). [dostęp 2013-11-21].
  Alpy Lechtalskie (niem. Lechtaler Alpen) – pasmo górskie, część Północnych Alp Wapiennych. Leży w Austrii, w krajach związkowych Vorarlberg i Tyrol, między dolinami górnego Lechu i Innu. Najwyższym szczytem jest Parseierspitze, który osiąga 3036 m.Droga krajowa B179 (Fernpassstraße) - droga krajowa w północnej Austrii. Arteria zaczyna się w tunelu granicznym w rejonie niemieckiego miasta Füssen i prowadzi przez Reutte do skrzyżowania z B189. Na całej długości jest częścią trasy europejskiej E532.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – pozarządowa organizacja dobroczynna. Pomaga opuszczonym i osieroconym dzieciom. Działa w 135 krajach, w Polsce jest organizacją pożytku publicznego.
  Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).
  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).
  Cesarstwo rzymskie – starożytne państwo obejmujące obszary basenu Morza Śródziemnego, powstałe z przekształcenia republiki rzymskiej w system monarchiczny. Przyjmuje się, że początkiem cesarstwa był rok 27 p.n.e., kiedy Gajusz Oktawiusz otrzymał od senatu tytuł augusta (wywyższony przez bogów). Potwierdzało to pozycję Oktawiana jako najważniejszej osoby w państwie i przyniosło definitywny koniec republice rzymskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.