• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Impuls

  Przeczytaj także...
  Impuls właściwy – parametr silnika rakietowego w napędzie statków kosmicznych, oznaczany Isp, równy stosunkowi popędu wytworzonej siły ciągu do masy zużytych materiałów (paliwa i utleniacza):Jednostka taryfikacyjna (JT) - czas trwania połączenia telefonicznego danego rodzaju, dla którego ustalono opłatę jednostkową.
  Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz powiatu Augsburg, chociaż do niego nie należy. Leży nad rzekami Lech i Wertach, na przedgórzu alpejskim na wysokości 494 m n.p.m.
 • Impuls – w teorii sygnałów
 • Impuls nerwowy – przekazywanie informacji od receptora przez układ nerwowy do efektora
 • Impuls telefoniczny – potoczna nazwa jednostki taryfikacyjnej
 • Newag Impuls – pociąg produkowany przez polską firmę Newag
 • Impuls 5 – informatyczny system wspomagający zarządzanie
 • Impuls falowy – krótkotrwała fala biegnąca
 • Impuls elektromagnetyczny – powstawanie i rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego
 • Piorunowy impuls elektromagnetyczny – elektromagnetyczne skutki prądu piorunowego
 • Impuls świetlny wybuchu jądrowego
 • Impuls właściwy – parametr silnika rakietowego w napędzie statków kosmicznych
 • Impuls – w jeździectwie
 • Oficyna Wydawnicza Impuls – wydawnictwo książkowe
 • Impuls – zespół grający muzykę disco polo
 • Radio Impuls (ujednoznacznienie)
 • Impuls Arena – stadion piłkarski w Augsburgu, w Niemczech
 • Impuls Kamieniec Podolskiukraiński klub piłkarski z siedzibą w Kamieńcu Podolskim, w obwodzie chmielnickim
 • Impuls Diliżanormiański klub piłkarski z siedzibą w mieście Diliżan
 • Impulsowy tryb wybierania numeru telefonicznego
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • w psychologii zob. np. bodziec, popęd, napęd psychoruchowy, rola impulsu w modelu Id
 • Piorunowy impuls elektromagnetyczny (ang. Lighting ElectroMagnetic Pulse - LEMP) - elektromagnetyczne skutki prądu piorunowego . Pod tym pojęciem należy rozumień prąd i pola wyładowania piorunowego jako źródło zagrożenia.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Newag Impuls – rodzina normalnotorowych elektrycznych zespołów trakcyjnych produkowana przez firmę Newag z Nowego Sącza w kilku wersjach, różniących się liczbą członów i przeznaczeniem. W skład rodziny wchodzą modele 31WE, 35WE, 36WE i 37WE. Do 4 listopada 2013 zamówiono 52 Impulsy.
  Układ nerwowy (łac. systema nervosum; ang. nervous system) – jest to zbiór wyspecjalizowanych komórek, pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, odpowiadający za sterowanie aktywnością organizmu. Układ nerwowy jest w stanie wykryć określone zmiany zachodzące w otoczeniu i wywołać w związku z tym odpowiednią reakcję organizmu.
  Popęd jest jednym z kluczowych pojęć psychoanalizy. Jest to psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu, z pogranicza tego, co biologiczne, i tego, co psychiczne. W rozumieniu psychoanalitycznym popęd nigdy nie jest uświadamiany. O jego istnieniu możemy się przekonać jedynie dzięki reprezentacji popędu, która jest obsadzona przez popęd.
  SGL arena – stadion piłkarski w Augsburgu, w Niemczech. Wykorzystywany przeważnie do meczów piłki nożnej gospodarzy stadionu FC Augsburg.
  Disco polo – gatunek muzyki popularnej, powstały w Polsce w latach 80. XX wieku, w początkowym okresie istnienia znany jako muzyka chodnikowa. Gatunek przyniósł popularność w latach 90. XX wieku, z czego największą odniósł w latach 1995-1997. Potem nastąpił stopniowy spadek popularności tego gatunku muzyki, co doprowadziło do upadku tego gatunku muzyki na początku XXI wieku. Odrodzenie tego gatunku muzyki nastąpiło w 2007 roku i od tego momentu disco polo z roku na rok ponownie uzyskuje popularność.
  Id jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz superego. Id jest rodzajem "brzucha matki", w którym dochodzi do ukształtowania ego i superego. Zawiera w sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne z popędami włącznie, działa na zasadzie impulsów i natychmiastowej gratyfikacji, zaspokojenia potrzeb. Pozostaje w ścisłym związku z procesami fizjologicznymi, z których czerpie energię. Id reprezentuje wewnętrzny świat subiektywnych doznań i nie posiada żadnej wiedzy o rzeczywistości obiektywnej. Nie potrafi tolerować przyrostów energii, które są odczuwane jako powodujące dyskomfort napięcia. Zasada redukcji napięcia, zgodnie z którą działa id nosi nazwę zasady przyjemności. Redukcja ta zachodzi za pomocą czynności odruchowych (redukują napięcie natychmiast) i procesu pierwotnego (redukuje złożone reakcje psychiczne).
  Fala stojąca – fala, której grzbiety i doliny nie przemieszczają się. Fala stojąca powstaje na skutek interferencji dwóch takich samych fal poruszających się w przeciwnych kierunkach. Zwykle efekt ten powstaje np. poprzez nałożenie na falę biegnącą fali odbitej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.72 sek.