• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Immunoterapia

  Przeczytaj także...
  Immunosupresja to hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne (w przeszłości przez promieniowanie rentgenowskie).Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą::
  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.

  Immunoterapia – zbiór metod polegających na modyfikacji czynności układu odpornościowego. Obejmuje:

 • immunosupresję
 • immunorekonstrukcję
 • immunostymulację
 • Stosuje się je między innymi w leczeniu nowotworów, chorób autoimmunologicznych i transplantologii.

  Immunoterapię dzieli się na:

  Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.Choroby autoimmunologiczne (poprawnie: choroby autoimmunizacyjne) – grupa chorób, w patogenezie których układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki. U podłoża chorób autoimmunologicznych leży proces nazywany autoimmunizacją.
 • lokalną (dotyczy jednej części ciała)
 • całościową (dotyczy całego ciała; np. zastosowanie interferonu-alfa oraz genu interleukin-2 IL-2)
 • lub:

 • niespecyficzną tzw. immunoterapia nieswoista (stymuluje się system odpornościowy chorego do ogólnie lepszego działania)
 • celowaną tzw. immunoterapia swoista (nakierowana na konkretny rodzaj komórek, które mają być zwalczane – z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych lub "szczepionek"
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • immunoterapia nowotworów
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Na czym polega immunoterapia raka? – Immuno-onkologia.pl, 27 czerwca 2016 [dostęp 2016-08-01] (pol.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.