• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Immunoprecypitacja białek

  Przeczytaj także...
  Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.Białko A jest składnikiem błony komórkowej produkowanym przez kilka szczepów Staphylococcus aureus. W strukturze swojej cząsteczki zawiera cztery miejsca o wysokim powinowactwie do regionu Fc IgG kilku gatunków. Interakcja pomiędzy białkiem A i IgG nie jest jednakowa zarówno pomiędzy gatunkami jak również podklasami IgG jednego gatunku. W obrębie jednego gatunku białko A może mocniej wiązać niektóre podklasy IgG podczas gdy inne słabiej lub wcale. Ze względu na swoją właściwość białko A znalazło zastosowanie między innymi w metodzie immunoprecypitacji białek.
  Agaroza – polisacharyd będący polimerem pochodnych galaktozy, otrzymywany przez oczyszczanie z agaru jadalnego. Agaroza jest łatwo rozpuszczalna w wodzie, w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy żel. Temperatura przejścia żelu w zol (potocznie topnienie agarozy) jest wyższa od temperatury zestalania (histereza).

  Immunoprecypitacja białek – metoda wyodrębnienia konkretnego białka z mieszaniny białek przy pomocy specyficznych dla niego przeciwciał.

  Białko G (starsza, obecnie niestosowana nazwa - Białka N²) - białko adaptorowe dla receptora metabotropowego. Generalnie nazwą Białka G określa się dużą grupę polimorficznych białek, które charakteryzują się aktywnością GTP-azy. Wyróżnia się kilkanaście podtypów tych białek, które różnią się sposobem pobudzenia i efektorem, jaki pobudzają. Biorą udział w przekaźnictwie hormonalnym i mogą pobudzać lub hamować.Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.

  W pierwszym etapie doświadczenia do mieszaniny białek dodaje się przeciwciało rozpoznające poszukiwane białko. Kolejnym etapem jest dodanie białka A lub (białko G), które wiąże fragment FC przeciwciała i nie blokuje jego miejsc aktywnych dla wiązania antygenu. Białko A związane jest z nierozpuszczalnym nośnikiem np. agarozą co umożliwia (poprzez wirowanie) łatwą izolację powstałych kompleksów: szukane białko-przeciwciało-białko A.

  Antygen (źródłosłów niejasny: stgr. ἀντί anti - przeciw, γένος genos - ród, rodzaj; przytaczane także ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał) – substancja, która wykazuje:

  Bibliografia[]

 • dr Joanna Skubis-Zegadło: Immunoprecypitacja białek (IP). [dostęp 2011-10-08].
 • Rafał Derlacz, Agnieszka Girstun, Barbara Kowalska-Loth, Piotr Kozłowski, Agnieszka Piekiełko-Witkowska, Anna Szakiel i Joanna Trzcińska-Danielewicz: biochemia (wersja mała) materiały do ćwiczeń dla studentów wydziału biologii (kierunek ochrona środowiska) podstawy biochemii dla ochrony środowiska materiały. [dostęp 2011-10-08]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama