• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Imisja zanieczyszczeń

  Przeczytaj także...
  ppm (ang. parts per million) - sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.Dyspersja – stan rozdrobnienia substancji rozproszonej (zawieszonej) w układzie koloidalnym, a także proces tego rozpraszania oraz powstały w jego wyniku układ.
  Emisja zanieczyszczeń - to wprowadzanie do środowiska wytworów działalności człowieka (zanieczyszczeń), a w szczególności:

  Imisja zanieczyszczeń (ang. Ambient concentration) – ładunek zanieczyszczeń powietrza , który w następstwie emisji oraz dyspersji dotarł do punktu lub obszaru, w którym następuje oddziaływanie zanieczyszczeń na receptory, tj. ludzi, rośliny, zwierzęta itd.

  ppb (ang. parts per billion) - to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 miliard (ang. billion - 10) cząsteczek rozpuszczalnika.

  Wartości stężeń imisyjnych podaje się najczęściej w μg/m, mogą być również wyrażane w ppm albo w ppb

  Zobacz też[]

 • emisja zanieczyszczeń
 • Przypisy

  1. Imisja zanieczyszczeń. GUS. [dostęp 2012-02-24]. (Ambient concentration)
  2. Zbigniew Bagieński: System Ochrony Powietrza, część I. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 23-24.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.