• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ilona Czamańska

  Przeczytaj także...
  Bałkanistyka – dziedzina wiedzy obejmująca badanie kultury i historii państw Półwyspu Bałkańskiego, nawiązująca do istniejących w krajach Europy Zachodniej - Balkan Studies. W Polsce studia bałkanistyczne pojawiły się w latach 90. XX w. W Toruniu i Warszawie funkcjonują jako studia filologiczne, w Krakowie jako licencjackie studia kulturoznawcze (pod nazwą: Dzieje i kultura Bałkanów). Odrębne specjalności bałkanistyczne istnieją także w Poznaniu i Szczecinie w ramach studiów historycznych. W Instytucie Historii UAM istnieje osobna struktura – Zakład Bałkanistyki, nadzorująca funkcjonowanie specjalności. Wkrótce ma zostać uruchomiona specjalność bałkanistyczna na gnieźnieńskim Collegium Europaeum Gnesnense, w ramach studiów z komunikacji europejskiej. Będzie prowadzona w całości w języku angielskim. Stało się to możliwe dzięki współpracy uczelni gnieźnieńskiej z ośrodkami bałkanistycznymi w Płowdiw, Skopju i w Gjirokastrze. Jedynym w Polsce czasopismem bałkanistycznym są wydawane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Balcanica Posnaniensia. Acta et studia.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Ilona Czamańska (ur. 1951 w Poznaniu) - polska historyk i bałkanistka, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  W 1974 ukończyła studia historyczne na UAM w Poznaniu, a w 1982 obroniła pracę doktorską. W 1997 uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku. Od 1999 jest profesorem UAM. W 1999 była stypendystką Fundacji im. Lanckorońskich, prowadząc badania w Wiedniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, głównie w XIV–XVIII wieku. W 1998 ukazał się w jej tłumaczeniu Latopis Ziemi Mołdawskiej Mirona Costina.

  Fundacja Lanckorońskich jest kontynuacją założonego w 1960 przez Antoniego Lanckorońskiego Funduszu im. Karola Lanckorońskiego. Działająca dziś Fundacja będąca dziełem Karoliny Lanckorońskiej obecną nazwę nosi od 1967. Siedziba Fundacji mieści się w Londynie i w szwajcarskim Fryburgu.Miron Costin, także Kostyn (ur. 30 marca 1633, zm. w grudniu 1691 w Romanie), kanclerz Mołdawii, poeta i kronikarz tworzący w języku mołdawskim i polskim. Jeden z poematów dedykował królowi Janowi Sobieskiemu.

  Pełni funkcję kierownika Zakładu Bałkanistyki w Instytucie Historii UAM, a także przewodniczącej Komisji Bałkanistyki, działającej przy poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk.

  Wybrane publikacje[]

 • Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1996
 • (redakcja) Miron Costin, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, tł., wstęp i komentarz Ilona Czamańska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1998.
 • (redakcja) Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku. Diariusze i inne materiały, przygot. Ilona Czamańska przy współpracy Danuty Zydorek, wstęp i komentarz Ilona Czamańska, Leszno: Urząd Miasta 1998.
 • (współautor) Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, pod red. Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1998.
 • (współautor) Słownik władców Europy średniowiecznej, pod red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1998.
 • (współautor) Słownik dynastii Europy, pod red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1999.
 • Drakula. Wampir, tyran czy bohater?, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003.
 • Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2007.
 • (współautor) Vademecum bałkanisty: lata 500-2007, red. Ilona Czamańska, Zdzisław Pentek, Poznań: Instytut Historii UAM 2009.
 • Dokumenty klasztoru oo. kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi: katalog, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.
 • (współautor: Jan Leśny), Bitwa na Kosowym Polu 1389, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2015.
 • Bibliografia[]

 • Ilona Czamańska w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Biogram na stronie Wydziału Historycznego UAM
 • Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IH UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 5 instytutów tworzących Wydział Historyczny UAM. Dzieli się na 16 zakładów i 3 pracownie naukowe oraz dwie techniczne. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i aspektach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z archiwistyki, kultury politycznej, socjoekonomiki, historii wojskowości, mediewistyki oraz studia w ramach specjalności nauczycielskiej. Aktualnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym podejmuje je ponad 1300 studentów. Instytut wydaje własne czasopisma oraz posiada też własne wydawnictwo naukowe. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 134 tys. woluminów wydawnictw zwartych i 40 tys. woluminów czasopism. Przy Instytucie Historii działają dwie ekspedycje archeologiczne (EA Łekno i EA Novae). Siedzibą Instytutu jest gmach Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zdzisław Pentek (ur. 1964) – polski historyk, mediewista, dr hab, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.