• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ignacy Chambrez

  Przeczytaj także...
  Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Ignacy Chambrez (Ignatz Chambrez; ur. 31 lipca 1758 r. w Holešovie na Morawach, zm. w 1835 r. w Brnie) – rysownik, malarz i architekt czeskiego pochodzenia, nauczyciel szkół średnich oraz profesor budownictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Lwowskim.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Życiorys[]

  Okres cieszyński[]

  Był synem artysty malarza, Jana Chambreza. Początkowe nauki pobierał u swego ojca i u Jana Sturma. W czasie długiej podróży „studyjnej” w latach 1776–1783 zwiedził Austrię, Włochy, Niemcy i Francję. W 1784 r. osiadł w Cieszynie, gdzie został wpisany do rejestru cieszyńskich mieszczan. W latach 1793–1803 był nauczycielem rysunków w Szkole Głównej w tym mieście. W tym czasie malował portrety miejscowych osobistości, obrazy o treści religijnej do kościołów na Śląsku Cieszyńskim (m.in. w Końskiej i Jabłonkowie), a także zaprojektował szereg budynków w samym Cieszynie. W archiwach zachował się list I. Chambreza do księcia cieszyńskiego Alberta z 18 października 1801 r. z prośbą o subwencję, aby wykonany przez siebie widok Cieszyna, odbudowanego po pożarze z 1789 r., mógł wydać w formie miedziorytu. Książę przyznał autorowi złoty medal oraz dotację w wysokości 60 guldenów.

  Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński (Albert Kasimir August Ignaz Pius Franz Xaver von Sachsen, ur. 11 lipca 1738 w Moritzburgu koło Drezna, zm. 10 lutego 1822 w Wiedniu) – książę cieszyński i saski, królewicz polski; syn króla polskiego Augusta III i Marii Józefy Habsburżanki.

  Okres krakowski[]

  W latach 1803–1807 uczył w Szkole Normalnej w Krakowie, od r. 1807 z tytułem profesora nadzwyczajnego wykładał budownictwo w Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym okresie wydał dwukrotnie podręcznik pt. Betrachtungen über den Charakter der Gebäude und die darauf anzubringenden architektonischen Verzierungen (Wien 1807 i 1808).

  Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:Czesi (czes. Češi) – naród słowiański zamieszkujący głównie obszar Czech i będący jej głównym składnikiem ludnościowym; mniejsze zbiorowości występują także w USA, Kanadzie, Niemczech, Słowacji, Argentynie, Australii, Austrii, Szwajcarii i in. Przynależność do narodu czeskiego deklaruje ok. 12 mln osób.

  Okres lwowski[]

  W r. 1812 został przeniesiony do Lwowa, gdzie początkowo wykładał w tamtejszym Liceum. Następnie (1817 r.) otrzymał świeżo kreowaną, nadzwyczajną katedrę „wyższego budownictwa” na wydziale filozoficznym tamtejszego uniwersytetu, którą piastował do roku 1834. Mimo podeszłego już wieku ujawniał wielką ruchliwość, wyjeżdżał często za granicę dla uzupełnienia swoich wiadomości, dbał o poziom naukowy słuchaczy, gromadził troskliwie zbiory dydaktyczne katedry budownictwa. Wykształcił cały zastęp architektów galicyjskich. Obowiązki katedry swej pojmował szeroko, wykładał nie tylko architekturę, ale również budowę dróg i mostów, tworząc naukowe podwaliny dla powstałej w późniejszych latach lwowskiej Politechniki. Wykłady prowadził na podstawie własnych skryptów oraz dzieł fachowych z zakresu nauk technicznych autorstwa m.in. Vignoli, Milizia i Schemerlego. W okresie lwowskim wydał drukiem: Versuch eines architektonischen Katechismus (Lwów 1821) oraz Kurzer und fassl. Anweis zum Selbst¬unterricht für Landmaurermeister (Brno 1822). Książki te opracował z myślą uczynienia z nich fachowych podręczników szkolnych, jednak nie uzyskały one zatwierdzenia.

  Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Starania Chambreza, podjęte już w 1818 r., o uzyskanie stopnia profesora zwyczajnego spełzły na niczym. W latach 1826–1828 kierował przebudową gmachu Uniwersytetu Lwowskiego, wykazując tym swoje walory jako architekt.

  Był członkiem korespondentem Morawsko-Śląskiego Towarzystwa Rolniczego.

  Życie prywatne[]

  Ożenił się w latach 80. XVII w., w okresie cieszyńskim, z Teresą Drachny.

  Miedzioryt (dawne nazwy : sztych, kopersztych, łac. cuprum – miedź, niem. Kupferstich) – technika graficzna wklęsła, najstarsza technika graficzna na metalu, stosowana już w 1. połowie XV wieku. Wywodzi się prawdopodobnie z próbnych odbitek otrzymywanych przy stosowaniu złotniczej techniki niella. Tradycyjnie przypisuje się ten wynalazek florenckiemu złotnikowi Tommasowi Finiguerra.Holešov (niem. Holleschau) – miasto w Czechach, w kraju zlinskim, w powiecie Kromieryż. Leży na terenie historycznych Moraw. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 3 396 ha, a liczba jego mieszkańców 12 384 osób.

  W latach 20. XIX w. – w czasie pracy w Uniwersytecie Lwowskim – zapadł na zdrowiu. Doświadczony ponadto postępującą głuchotą na własną prośbę przeszedł w 1834 r. na emeryturę i wyjechał do Brna. Tam zmarł w następnym roku (nie doczekawszy się proponowanego przez Uniwersytet Lwowski złotego medalu).

  Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko, niem. Teschener Schlesien) – kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Jego obszar to ok. 2280 km², obecnie teren ten zamieszkuje ponad 800 tysięcy ludzi (463 tysiące po stronie czeskiej plus ok. 350 tysięcy osób po polskiej). Granice regionu ukształtowały się wraz z powstaniem kasztelanii cieszyńskiej po raz pierwszy wzmiankowanej w 1155 roku, następnie region utrwalił się w postaci księstwa, które począwszy od piętnastego wieku poczęło tracić okresowo lub na stałe terytorialną jedność, pomimo tego przez dłuższy czas wśród mieszkańców utrzymywało się wspólne poczucie więzi.Jabłonków (cz. Jablunkov, niem. Jablunkau) – miasto w Czechach w kraju morawsko-śląskim. Leży w regionie Śląska Cieszyńskiego, na tzw. Zaolziu, kilka kilometrów od granicy z Polską i jest najbardziej wysuniętym na wschód miastem w Czechach.

  Bibliografia[]

 • Polski Słownik Biograficzny. Kraków: Instytut Historii PAN, 1937, s. 258–259. ISBN 83-86301-01-5.
 • Józef Golec, Stefania Bojda: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 1. Cieszyn: nakł. aut., 1993, s. 61. ISBN 83-901-007-0-7. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  Morawy (czes. Morava, łac. Moravia, niem. Mähren) – kraina historyczna we wschodniej części Republiki Czeskiej (potocznie – dzisiejszych Czech), jedna z trzech krain (obok Czech i Śląska Czeskiego) wchodzących w skład tego państwa. Północne fragmenty Moraw leżą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kietrz, Baborów) – były to dawne enklawy morawskie na obszarze Śląska, powstałe w wyniku włączenia do Śląska większości terytoriów dawnego morawskiego księstwa opawskiego (który to około dwustuletni proces zakończył się w 1613 r.).
  Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
  Uniwersytet Lwowski (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.
  Końska (czes. Konská, niem. Konskau) – część miasta Trzyńca w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach. Rozlokowana u ujścia Tyrki do Olzy, w całości znajduje się w granicach gminy katastralnej o nazwie Konská o powierzchni 843,29 ha. W 2008 r. Końska liczyła 476 numerów domów i 1598 mieszkańców. W gminie katastralnej oprócz Końskiej częściowo znajduje się także inna część miasta – Kanada.
  Józef Golec (urodzony 30 marca 1935 r. w Cieszynie syn Józefa i Zofii z domu Wanat), mieszkaniec Sopotu, pedagog, działacz społeczny, esperantysta i popularyzator esperanta, organizator turystyki, nauczyciel plastyki, organizator wielu konkursów plastycznych młodzieży szkolnej, twórca ekslibrisów głównie dla esperantystów o tematyce esperanckiej oraz judaiców; popularyzator rodzinnego Śląska Cieszyńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.