• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ignace de La Potterie

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Communio (Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny) – międzynarodowy dwumiesięcznik katolicki założony w 1972.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Ignace de La Potterie SJ (ur. 24 czerwca 1914 w Waregem, zm. 11 września 2003 w Heverlee) – belgijski teolog, biblista, wieloletni profesor rzymskiego instytutu Biblicum, kapłan rzymskokatolicki, jezuita, autor wielu publikacji z zakresu: egzegezy i teologii Ewangelii, szczególnie pism i teologii Jana Ewangelisty; historii egzegezy chrześcijańskiej i zagadnień hermeneutycznych.

  Kazimierz Romaniuk (ur. 21 sierpnia 1927 w Hołowienkach) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk biblijnych, biskup pomocniczy warszawski w latach 1982–1992, biskup diecezjalny warszawsko-praski w latach 1992–2004, od 2004 biskup senior diecezji warszawsko-praskiej.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W latach 1925-1932 uczył się w liceum klasycznym przy kolegium jezuickim w Gandawie, wstąpił do nowicjatu w tym samym mieście 23 września 1932. Odbył studia filozoficzne i teologiczne w fakultecie jezuickim w Leuven, święcenia otrzymał 24 sierpnia 1945.

  Xavier Léon-Dufour (ur. 3 lipca 1912 r. w Paryżu, zm. 13 listopada 2007) – francuski jezuita, teolog biblista, autor książek, a także dyrektor serii wydawniczej Parole de Dieu (Słowo Boże).Biblistyka – grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii. W ich skład wchodzi: introdukcja biblijna, egzegeza biblijna (Starego i Nowego Testamentu) oraz teologia biblijna.

  W latach 1947-1950 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, 17 czerwca 1949 r. otrzymał stopnień Licencjata Nauk Biblijnych. 3 czerwca 1965 r. obronił w tej samej uczelni tezę doktorską: "Alêtheia". Janowa koncepcja prawdy i jej wcześniejsze przejawy w historii (“Alêtheia”. La notion johannique de vérité et ses antécédents historiques). Promotorem był Stanislas Lyonnet S.J.

  Kongregacja Nauki Wiary (tłumaczona także jako Kongregacja Doktryny Wiary lub Kongregacja ds. Wiary) – najstarsza z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W latach 1950-60 wykładał biblistykę w fakultecie jezuickim w Leuven, następnie od 1961 do emerytury w 1984 pracował w Rzymie w Biblicum (Papieski Instytut Biblijny). Wykładał aż do 1989 r. Był członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej oraz konsultorem Kongregacji Nauki Wiary.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Wybrane przekłady polskie[ | edytuj kod]

 • Współautor Słownika Teologii Biblijnej, opracował m.in.:
 • Dziewictwo. W: Słownik teologii biblijnej. X. Léon-Dufour (red.), K. Romaniuk (tłum. i oprac.). Wyd. 4. Poznań: Pallottinum, 1994, s. 253-256. ISBN 83-7014-224-9.
 • Polskie wydanie Communio:
 • Czytanie Pisma Świętego «w Duchu»: czy możliwe jest obecnie patrystyczne czytanie Biblii?. „Communio”. 33 (1986). s. 42-57. 
 • Cudowne rozmnożenie chleba. „Communio”. 54. 
 • Zapowiedź Maryi w Starym Testamencie. „Communio”. 120 (2000). 
 • Modlitwa Jezusa. Kraków: WAM, 1996, seria: Myśl Teologiczna.
 • Wybrane pozycje obcojęzyczne[ | edytuj kod]

  Książki[ | edytuj kod]

 • Studi di cristologia giovannea, Marietti, Turyn 1986
 • La passion de Jésus selon l’évangile de Jean. Texte et Esprit (Lire la Bible), Les Éditions du Cerf, Paryż 1986
 • Marie dans le mystère de l'Alliance (Jésus et Jésus Christ 34), Desclée, Paryż 1988
 • Il mistero del cuore trafitto. Fondamenti biblici della spiritualità del cuore di Gesù, EDB, Bolonia 1988
 • La vérité dans Saint Jean. I: Le Christ et la vérité. L'Esprit et la vérité; II: Le croyant et la vérité (Analecta Biblica 73-74), P.I.B., Rzym 1977, drugie wyd. przejrzane 1999
 • Artykuły[ | edytuj kod]

 • Structura primae partis Evangelii Johannis (capita III et IV). „Verbum Domini”. 47 (1969). s. 130-140. 
 • La Mère de Jésus et la conception virginale du Fils de Dieu. Etude de théologie joahannique. „Marianum”. 40 (1978). s. 41-90. 
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Życiorys pośmiertny: R.I.P Prof. R.P. Ignace de la Potterie, S.J. (1914-2003). W: Pontificium Istitutum Biblicum [on-line]. [dostęp 2011-12-17].
 • Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Turyn (wł. Torino) – miasto w północno-zachodnich Włoszech, przy ujściu rzeki Dora Riparia do rzeki Pad, na przedgórzu Alp Zachodnich. Jest stolicą prowincji Piemont. Patronem miasta jest św. Jan Chrzciciel (święto obchodzone 24 czerwca).
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Hermeneutyka biblijna – nauka teologiczna zajmująca się odczytywaniem tekstów biblijnych, zwłaszcza ich sensu duchowego. Jedna z form hermeneutyki stosowanej.
  Papieska Komisja Biblijna (łac. Pontificia Commissio Biblica) – komisja złożona z kardynałów i naukowców, która decyduje o stanowisku Kościoła Rzymskokatolickiego wobec Biblii i nauk biblijnych. Komisja wchodzi w skład Kurii Rzymskiej.
  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.759 sek.