• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Idzi Drzycimski

  Przeczytaj także...
  Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Idzi Drzycimski (ur. 5 grudnia 1933 w Klonowie) – profesor nauk geograficznych w dyscyplinie naukowej oceanologia ze specjalnością ekologia i biologia morza. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu ichtiologiii. Był rektorem Akademii Rolniczej w Szczecinie w dwóch kadencjach, tj. w latach 1975–1978 oraz w 1978-1981.

  Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologiaAkademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (ART) – jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

  Życiorys[]

  Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej w 1947 r. w Klonowie i zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi w 1952 r. wyjechał do Odesskiego Uniwersytetu im. I.I. Miecznikowa, gdzie studiował biologię ze specjalnością hydrobiologia. Po ukończeniu studiów w 1957 r. pracował w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni w Zakładzie Oceanografii kierowanym przez Profesora Kazimierza Demela, a następnie w Katedrze Oceanografii i Biologii Morza w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Rybackim. W 1963 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w 1969 r. – doktora habilitowanego nauk przyrodniczych. W 1968 r. wraz z częścią tamtejszego wydziału przeniósł się do Szczecina, tworząc Wydział Rybactwa Morskiego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1985 r., a profesora zwyczajnego w 1985 r. Odbył kilka staży zagranicznych (Niemcy, Norwegia, Włochy) oraz kilka rejsów badawczych na Bałtyku Południowym, Morzu Północnym i fiordach norweskich. Opisał 11 nowych dla nauki gatunków i 3 nowe rodzaje skorupiaków morskich, które weszły na trwałe do międzynarodowej systematyki zoologicznej. Wypromował 8 doktorów, był także promotorem doktora honoris causa Kennetha Shermana z USA (1989), światowej sławy specjalisty ekosystemów morskich. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Oceanografii na Wydziale Rybactwa Morskiego oraz prodziekana (1972–1975). Od 1958 roku należał do PZPR.

  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa (ukr. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) – uczelnia założona w 1865 roku przez cara Aleksandra II w Odessie na bazie tzw. Liceum Richelieu.

  Wybrane publikacje[]

  Autor ok. 100 publikacji naukowych, w tym m.in.

 • Enhydrosoma curticauda Boeck, 1872 (Copepoda: Harpacticoida) gatunek nowy dla fauny Polski i Bałtyku Właściwego. Przegląd Zoologiczny 47, 1-2 (2003), s. 97-99.
 • Harpacticoid Copepods (Copepoda, Harpacticoida) occurring in marine inflows into the Baltic sea. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Piscaria 218, 28 (2001), s. 5-12.
 • Changes in species composition of harpacticoid copepods in the Baltic Sea. Studia i Materialy Oceanologiczne 64, 3 (1993), s. 225-234.
 • Dynamics of meiobenthic communities in a eutrophic and polluted estuary. Limnologica 20, 1 (1990), s. 83-88 (wsp.)
 • Biocenoza estuarium Odry w latach 1984-1988. Ochrona wód Bałtyku (estuarium Odry – Zatoki Pomorskiej). Akademia Rolnicza w Szczecinie 1989, s. 15-20.
 • Widłonogi denne (Copepoda Harpacticoida) ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe Rybactwo Morskie 133, 17 (1988), s. 17-22.
 • Meiobenthic communities of the Szczecin Lagoon. Kieler Meeresforschungen. Sonderh. 6 (1988), s. 162-178 (wsp.)
 • Dwa nowe gatunki Harpacticoida (Copepoda) w faunie Polski z Południowego Bałtyku. Przegląd Zoologiczny 2 (1983), s. 187-188.
 • The southern Baltic zooplankton in spring and summer 1974. Annales Biologiques 31 (1976), s. 72-73 (wsp.)
 • Echinoderes levanderi Karling (Kinorhyncha), nowy gatunek w faunie Polski z Południowego Bałtyku. Przegląd Zoologiczny 1 (1975), s. 59-62.
 • Harpacticoida (Copepoda) polskich wód przybrzeżnych Bałtyku. Fragmenta Faunistica 20, 6 (1974), s. 61-73.
 • Przypisy

  1. Ludzie nauki w bazie OPI (dostęp 4.02.2014)
  2. Baza danych Biblioteki Głównej ZUT (dostęp 7.02.2014)
  3. 40 lecie Akademii Rolniczej w Szczecinie 1954-1994. Red. J. Jasnowska. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin 1994, s. 29. ISBN 83-86521-00-7
  4. 50 lat Akademii Rolniczej w Szczecinie. Red. L. Pałasz. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 8, 9, 11, 12, 246. ISBN 83-7317-125-8
  5. 50 lat Wydziału Rybactwa morskiego i Technologii Żywności. Akademia Rolnicza w Szczecinie. AMP Studio Paweł Majewski Szczecin 2001, s.103. ISBN 83-909186-6-8
  6. 50 lat Wydziału Rybactwa morskiego i Technologii Żywności. Akademia Rolnicza w Szczecinie. AMP Studio Paweł Majewski Szczecin 2001, s. 51. ISBN 83-909186-6-8
  7. Strona internetowa (dostęp 12.02.2014)
  8. Kto jest kim w Polsce 1984. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984, s. 1181. ISBN 8322320736.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - jeden z kilkunastu wydziałów tej uczelni. Jako jedyny posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (z dziedziny rybactwo oraz z dziedziny technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hydrobiologia (biologia środowiska wodnego, w węższym rozumieniu ekologia wód) – nauka o życiu organizmów w środowisku wodnym. Hydrobiologia w szczególności zajmuje się organizmami, których wielkość pozwala badać je makroskopowo (tzn. "gołym okiem", bez pomocy przyrządów optycznych) lub przynajmniej pod mikroskopem świetlnym. W przypadku badań taksonomicznych czy metabolicznych mikroorganizmów mamy do czynienia bardziej z mikrobiologią niż hydrobiologią. Niemniej mikrobiologia środowiskowa i mikrobiologia wód (i ścieków), zwłaszcza ekologia mikroorganizmów, może być zaliczana do hydrobiologii.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.
  Na mapach: 54°31′13″N 18°31′30″E/54,520278 18,525000 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – to instytut badawczy podległy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2011 posiadający status Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to najstarsza placówka badań morskich w Polsce.
  Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus — pas. Nazwa Bałtyku pojawia się po raz pierwszy u Adama z Bremy) – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód Cieśnin Duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbælt.
  Tuchola (kaszb. Tëchòlô, Tuchòlô, niem. Tuchel) - miasto w woj. kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu tucholskiego i gminy miejsko-wiejskiej Tuchola.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.