• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Idiomorfizm

  Przeczytaj także...
  Ośmiościan foremny (inaczej oktaedr) to wielościan foremny o 8 ścianach w kształcie identycznych trójkątów równobocznych. Ma 12 krawędzi, 6 wierzchołków i 3 przekątne. Ścinając wierzchołki ośmiościanu otrzymujemy wielościan półforemny o nazwie ośmiościan ścięty. Ośmiościan foremny jest także antygraniastosłupem. Ośmiościan foremny ma cztery pary ścian do siebie równoległych.Magma (stgr. μάγμα „gęsta maść”) – gorąca, stopiona masa krzemianów i glinokrzemianów z domieszkami tlenków i siarczków, z dużą ilością wody i gazów, powstająca w głębi Ziemi. Magma, która wydobywa się na powierzchnię jest nazywana lawą.
  Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.

  Idiomorfizm = automorfizm - występowanie minerałów w skałach w postaci kryształów o symetrii odpowiadającej ich budowie wewnętrznej, ograniczonej płaskimi ścianami.

  Kryształy, które wykrystalizowały wcześniej niż kryształy innego składnika magmy są lepiej wykształcone i zbudowane prawidłowo.

  Przykład idiomorfizmu[ | edytuj kod]

  Przykładem izomorfizmu mogą być kryształy pirytu:

  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. W objętości ciała cząsteczki zajmują ściśle określone miejsca, zwane węzłami sieci krystalicznej, i mogą jedynie drgać wokół tych położeń.
 • piryt - oktaedr

 • piryt - kryształy przerosłe

 • Wszystkie osobniki tego minerału mają taką samą symetrię, ponieważ symetria wewnętrzna jest niezmienna i kiedy się odzwierciedla w postaci zewnętrznej minerału tworzą się kryształy bliskie doskonałości. Mimo że ten sam minerał może tworzyć rozmaite typy kryształów, wszystkie one mają te same elementy symetrii. Idiomorficzne kryształy jednego rodzaju minerału mogą się pozornie różnić bardzo od siebie chociażby z powodu zniekształceń w czasie wzrostu, co utrudnia rozpoznanie symetrii.

  Układ krystalograficzny – system klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystalicznej. Układ krystalograficzny definiuje się także jako zespół klas symetrii, których elementy powodują jednakowe ograniczenia stałych sieciowych komórki elementarnej sieci przestrzennej. System wyróżnia siedem układów, w których wyróżnia się 32 klasy krystalograficzne.Piryt – minerał żelaza z gromady siarczków, nadsiarczek żelaza(II), FeS2. Nazwa pochodzi od gr. pyr = ogień oraz pyrites = iskrzący, gdyż minerał ten iskrzy się pod wpływem uderzeń krzesiwa (krzemienia, twardego metalu).

  Zawsze, gdy kryształy mogą swobodnie wykształcić swoją postać (idiomorfizm), tworzą się formy prawidłowe, na których ich symetria jest dobrze rozpoznawalna. Z tego względu ważnym krokiem w rozpoznawaniu minerałów jest przyporządkowanie identyfikowanego kryształu do jednego z siedmiu układów krystalograficznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.