• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ida Noddack

  Przeczytaj także...
  Bad Neuenahr-Ahrweiler - uzdrowiskowe miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Ahrweiler, nad rzeką Ahr. Liczy 27 464 mieszkańców (31 grudnia 2009).Emilio Gino Segré (ur. 1 lutego 1905 w Tivoli, Włochy, zm. 22 kwietnia 1989 w Lafayette, Kalifornia, USA) – amerykański fizyk jądrowy, z pochodzenia włoski Żyd, który w 1937 roku otrzymał wspólnie z Carlo Perrierem (1886-1948) pierwszy pierwiastek sztuczny – technet (Tc). W 1940 roku Segrè uczestniczył w odkryciu astatu, a w roku 1941 plutonu.
  Liczba atomowa (Z) – liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Jest równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu. W symbolicznym zapisie jądra izotopu umieszczana jest w lewym dolnym indeksie:

  Ida Eva Noddack z d. Tacke (ur. 25 lutego 1896 w Wesel, zm. 24 września 1978 w Bad Neuenahr) – chemiczka niemiecka, wraz z Walterem Noddackiem i Otto Bergiem odkryła w 1925 roku pierwiastek o liczbie atomowej 75, który naukowcy następnie wyizolowali w 1928 roku. Pierwiastek ten został nazwany rhenium co oznacza „Ren”. Była żoną Waltera Noddacka.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wesel – miasto powiatowe w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, siedziba powiatu Wesel. Leży na północnym zachodzie skraju Zagłębia Ruhry, port przy ujściu rzeki Lippe i zbiegu Kanału Wesel-Datteln z Renem. Liczy 60 750 mieszkańców (2010).

  Obecnie Tacke, wraz z Noddackiem i Bergiem, jest powszechnie uznana jako odkrywczyni pierwiastka o licznie atomowej 75 (renu), choć w 1908 roku pierwiastek ten opisał japoński chemik Masataka Ogawa, przypisał mu jednak błędną liczbę atomową 43, przez co jego odkrycie nie zostało uznane. Ogawa nazwał odkryty pierwiastek „nipponium (Np)”

  Carlo Perrier (1886-1948), amerykański uczony, który w 1937 otrzymał wspólnie z Emilio Segré (1905-1989) pierwszy pierwiastek sztuczny - technet (Tc). Uzyskany on został w wyniku rozpadów promieniotwórczych.Kolumbit = columbit – nieaktualna nazwa minerału, który obecnie nosi nazwę ferrocolumbit. Jest to ogólna nazwa mieszanin izomorficznych, wyprowadzona od nazwy pierwiastka columbium = niobium.

  Jej interpretacja eksperymentu Fermiego nawiązywała do zjawiska fuzji nuklearnej, jednak została zignorowana.

  W roku 1925 bombardując minerał kolumbit ([(Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6]) elektronami Tacke, Noddack i Berg wykrył, dzięki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, obecność pierwiastka o liczbie atomowej 43, który uczeni nazwali masurium (od nazwy regionu Mazury, wówczas w Prusach Wschodnich). Eksperyment budził wątpliwości, z powodu niejednoznaczności uzyskanych widm. Uczeni podjęli próbę wyizolowania nowego pierwiastka, która zakończyła się niepowodzeniem Ostatecznie pierwiastek o liczbie atomowej 43 został otrzymany w 1937 roku przez Emilio Gino Segrè i Carlo Perriera. Został on nazwany technetium (początkowo uznano, że można go otrzymać jedynie sztucznie, technet wykryto w przyrodzie w 1961 roku).

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Walter Noddack (ur. 17 sierpnia 1893 w Berlinie, zm. 7 grudnia 1960 w Berlinie) – chemik niemiecki, prawdopodobny odkrywca (wraz z Idą Tacke, jego przyszłą żoną, oraz Otto Bergiem) pierwiastka technet; Walter Noddack i Ida Tacke są również odkrywcami pierwiastka ren.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Carsten Reinhardt, Chemical Sciences in the 20th Century: Bridging Boundaries, John Wiley & Sons, 2008, s. 131-134, ISBN 978-3-527-61274-1 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  2. John Daintith, Biographical Encyclopedia of Scientists, wyd. 3, CRC Press, 2008, s. 566, ISBN 978-1-4200-7272-3 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  3. Magdolna Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries, Oxford University Press, 2015, s. 57-60, ISBN 978-0-19-935998-1 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  4. H.K. Yoshihara, Discovery of a new element ‘nipponium’: re-evaluation of pioneering works of Masataka Ogawa and his son Eijiro Ogawa, „Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy”, 59 (8), 2004, s. 1305–1310, DOI10.1016/j.sab.2003.12.027 [dostęp 2019-07-15] (ang.).
  5. Bonnier Corporation, Popular Science, Bonnier Corporation, wrzesień 1925 [dostęp 2019-07-15] (ang.).
  6. Elizabeth H. Oakes, Encyclopedia of World Scientists, Infobase Publishing, 2007, s. 545, ISBN 978-1-4381-1882-6 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  7. B.T. Kenna, P.K. Kuroda, Isolation of naturally occurring technetium, „Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry”, 23 (1-2), 1961, s. 142–144, DOI10.1016/0022-1902(61)80098-5 [dostęp 2019-07-15] (ang.).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Otto Berg (ur. 23 października 1873 w Berlinie, zm. 1939) – niemiecki fizyk, fizykochemik i specjalista w dziedzinie spektroskopii rentgenowskiej. Wraz z Walterem Noddackiem i Idą Tacke odkrył w 1925 roku pierwiastek o liczbie atomowej 75, który naukowcy następnie wyizolowali w 1928 roku. Pierwiastek ten został przez nich nazwany rhenium co oznacza „Ren”.
  Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122 mieszkańców.
  Ren (Re, łac. rhenium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwy rzeki Ren.
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.