• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ichnotakson

  Przeczytaj także...
  Rusophycus Hall, 1852 – ichnorodzaj skamieniałości śladowych w formie hieroglifu, będący prawdopodobnie skamieniałymi odlewami tropów trylobitów. Cruziana d’Orbigny, 1842 – ichnorodzaj skamieniałości śladowych w formie hieroglifu, będący prawdopodobnie skamieniałymi odlewami tropów trylobitów.
  Diplichnites Dawson, 1873 – ichnorodzaj skamieniałości śladowych w formie hieroglifu, będący prawdopodobnie skamieniałymi odlewami tropów trylobitów i innych kopalnych stawonogów.
  Koprolit z ichnorodzaju Lumbricaria

  Ichnotaksontakson wyznaczony na podstawie ichnoskamieniałości, czyli skamieniałych śladów działalności zwierząt. Zwykle wyróżniane ichnotaksony to ichnorodzaje i ichnogatunki, których forma zapisu jest analogiczna do rodzajów i gatunków. Również same skamieniałości śladowe o wyraźnych i dających się wyróżnić cechach łączy się w ichnotaksony.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Trylobity (†Trilobita, z gr. treis ‘trzy’ + lobos ‘płat’) – gromada wymarłych morskich stawonogów o owalnym i spłaszczonym grzbietobrzusznie ciele, z wyraźnie wyróżnioną częścią głowową, tułowiową i ogonową. Od strony grzbietu przykryte wapiennym pancerzem. Dwie głębokie bruzdy wzdłuż dłuższej osi ciała dzielą optycznie jego powierzchnię na trzy płaty (stąd nazwa gromady). Pojawiły się w połowie wczesnego kambru, a wymarły z końcem permu.

  Ichnotaksony w praktyce nie tyle służą klasyfikacji zwierząt nieznanych inaczej niż przez ichnoskamieniałości, ile klasyfikacji samych ichnoskamieniałości. Ponieważ klasyfikacja ichnoskamieniałości i zwierząt, które je pozostawiły, jest od siebie niezależna, ichnotaksonomia jest przykładem parataksonomii, czyli taksonomii równoległej do taksonomii właściwej. Niektórych ichnoskamieniałości nie udaje się powiązać z konkretnymi zwierzętami, a więc ichnotaksonów z taksonami. Często jeden ichnorodzaj jest skutkiem działalności spokrewnionych gatunków zwierząt. Przykładowo zauropody z dwóch grup pozostawiały tropy, których skamieniałości to ichnorodzaje odpowiednio Brontopodus i Parabrontopodus. Jednocześnie zwierzęta z tego samego taksonu pozostawiały ślady różnego typu, które stały się różnymi ichnorodzajami. Przykładowo ślady spoczynku trylobitów tworzą ichnorodzaj Rusophycus, podczas gdy ślady rozgrzebywania piasku przez te same zwierzęta – Cruziana, gdy są to ślady pełzania lub Diplichnites, gdy kroczenia.

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ichnotaxon (ang.). W: Online medical dictionary [on-line]. mondofacto.com. [dostęp 2017-08-12].
  2. Glossary of Terms (ang.). W: KU Ichnology. Studying the Traces of Life [on-line]. University of Kansas. [dostęp 2017-08-12].
  3. Urszula Radwańska: Przewodnik do ćwiczeń z podstaw paleontologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995, s. 17-21. ISBN 83-230-0703-9.
  4. Skamieniałości śladowe (pol.). W: Tropami polskich dinozaurów [on-line]. Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego. [dostęp 2017-08-12].
  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.Zauropody (Sauropoda) – infrarząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia). Należały do niego największe zwierzęta lądowe, jakie kiedykolwiek stąpały po ziemi. Wszystkie były roślinożerne. Odkryto, że ostatnie z zauropodów, żyjące około 65 mln lat temu na terenie dzisiejszych Indii, mogły żywić się także trawami, na co wskazują przeprowadzone przez Caroline Stromberg i współpracowników badania skamieniałych odchodów znalezionych w Indiach. Wcześniej uważano, że trawy pojawiły się długo po wymarciu dinozaurów (w oligocenie).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skamieniałość śladowa, ichnofosylium (l.mnoga: ichnofosylia) – skamieniały ślad działalności życiowej zwierzęcia (np. żerowania, drążenia w osadzie, tropy, odchody).
  Koprolity czyli grudki kałowe (gr. copros - kał + lithos - kamień) – skamieniałe ekskrementy zwierząt, jeden z rodzajów skamieniałości śladowych. Z racji środowiska życia (muliste, konserwujące dno) i specyficznego sposobu odżywiania większość odkrywanych koprolitów należy do morskich pierścienic oraz do ramienionogów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.