• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • I dynastia z Isin

  Przeczytaj także...
  Rim-Sin I, Rimsin I (1822-1763 p.n.e. według chronologii średniej) – król Larsy, syn Kudur-Mabuka, brat i następca Warad-Sina. Rozszerzył królestwo Larsy na całą południową Babilonię, odbijając w pierwszej połowie swego panowania z rąk Babilończyków m.in. Isin i Uruk. Do klęski w 1763 r. p.n.e. główny przeciwnik Hammurabiego w walce o hegemonię w Babilonii.Sin-magir (akad. Sîn-māgir, zapisywane suen-ma-gir, tłum. "Bóg Sin jest przychylnie nastawiony") – czternasty, przedostatni król z I dynastii z Isin, następca Ur-dukugi, ojciec Damiq-iliszu. Według Sumeryjskiej listy królów oraz Listy królów Ur i Isin.panować miał przez 11 lat. Jego rządy datowane są na lata ok. 1827-1817 p.n.e. (chronologia średnia)
  Ur-Ninurta (sum. ur.nin.urta, tłum. "Sługa boga Ninurty") – szósty król z I dynastii z Isin, następca Lipit-Isztara, ojciec Bur-Sina. Według Sumeryjskiej listy królów (kopia P5) oraz Listy królów Ur i Isin panować miał przez 28 lat. Jego rządy datowane są na lata ok. 1923-1896 p.n.e. (chronologia średnia).

  I dynastia z Isin (ok. 2017-1794 p.n.e.) – jedna z królewskich dynastii mezopotamskich, założona w mieście Isin przez Iszbi-Errę, byłego gubernatora Ibbi-Suena, ostatniego króla z III dynastii z Ur. Nowo powstałe królestwo, chociaż terytorialnie mniejsze od królestwa Ur III, przejęło w dużej mierze jego struktury instytucjonalne i podstawy ideologiczne. W początkowej fazie swego istnienia królestwo z Isin odgrywało dominującą rolę w południowej Mezopotamii. Z czasem jednak zaczęło tracić na znaczeniu na rzecz rosnącego w siłę sąsiedniego królestwa ze stolicą w Larsie. Ostatniego niezależnego króla Isin, Damiq-iliszu, pokonał król Larsy Rim-Sin I. Wkrótce potem Isin wchłonięte zostało przez państwo Hammurabiiego z Babilonu.

  Larsa (być może biblijne Ellasar, Genesis 14:1) – starożytne miasto-państwo w południowej Mezopotamii, obecnie stanowisko archeologiczne Tell Senkereh w Iraku.Zambija (zapisywane Za-am-bi-ia) – jedenasty, słabo znany król z I dynastii z Isin, następca Enlil-bani. Według Sumeryjskiej listy królów oraz Listy królów Ur i Isin panować miał przez 3 lata. Jego rządy datowane są na lata ok. 1836-1834 p.n.e. (chronologia średnia).

  Za czasów panowania I dynastii z Isin swą ostateczną formę zyskała Sumeryjska lista królów.

  Enlil-bani (akad. Enlil-bāni, zapisywane en.lil2-ba-ni, tłum. "Bóg Enlil jest stwórcą") – dziesiąty król z I dynastii z Isin, następca Erra-imitti. Według Sumeryjskiej listy królów. oraz Listy królów Ur i Isin. panować miał przez 24 lata. Jego rządy datowane są na lata ok. 1860-1837 p.n.e. (chronologia średnia).Ur-dukuga (sum. ur.du6.ku3,ga, tłum. "Sługa Świętego Pagórka") – trzynasty, słabo znany król z I dynastii z Isin, następca Iter-piszy. Według Sumeryjskiej listy królów panować miał przez 4 lata. Lista królów Ur i Isin daje 3 lata. Jego rządy datowane są na lata ok. 1830-1828 p.n.e. (chronologia średnia).

  Władcy dynastii[]

 • 2017-1985 p.n.e. – Iszbi-Erra
 • 1984-1975 p.n.e. – Szu-iliszu
 • 1974-1954 p.n.e. – Iddin-Dagan
 • 1953-1935 p.n.e. – Iszme-Dagan
 • 1934-1924 p.n.e. – Lipit-Isztar
 • 1923-1896 p.n.e. – Ur-Ninurta
 • 1895-1874 p.n.e. – Bur-Sin
 • 1873-1869 p.n.e. – Lipit-Enlil
 • 1868-1861 p.n.e. – Erra-imitti
 • 1860-1837 p.n.e. – Enlil-bani
 • 1836-1834 p.n.e. – Zambija
 • 1833-1831 p.n.e. – Iter-pisza
 • 1830-1828 p.n.e. – Ur-dukuga
 • 1827-1817 p.n.e. – Sin-magir
 • 1816-1794 p.n.e. – Damiq-iliszu
 • Zobacz też[]

 • II dynastia z Isin
 • Lista królów Ur i Isin
 • Bibliografia[]

 • hasło First Dynasty of Isin, w: G. Leick, Historical Dictionary of Mesopotamia, 2010, s. 70.
 • Erra-imitti (akad. Erra-imitti, zapisywane Er3-ra-i-mi-ti, tłum. "Bóg Erra jest wsparciem") – dziewiąty król z I dynastii z Isin, następca Lipit-Enlila. Według Sumeryjskiej listy królów panować miał przez 7 (kopie P5 i TL) lub 8 lat (kopia WB 444). Lista królów Ur i Isin daje 8 lat. Jego rządy datowane są na lata ok. 1868-1861 p.n.e. (chronologia średnia).Babilon (sum. ká.dingir.ra /"brama boga"/; akad. Bāb-ilim /"brama boga"/ lub Bāb-ilāni /"brama bogów"/; gr. Βαβυλών Babylōn; bibl. בָּבֶל Bābel; arab. بابل Bābil) – starożytne miasto położone w Mezopotamii, nad Eufratem, dawna stolica Babilonii; obecnie stanowisko archeologiczne Atlal Babil w Iraku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lipit-Isztar lub Lipit-Esztar – piąty król z I dynastii z Isin, syn i następca Iszme-Dagana. Według Sumeryjskiej listy królów (kopie L1+N1, P2 i P5) oraz Listy królów Ur i Isin panować miał przez 11 lat. Jego rządy datowane są na lata ok. 1934–1924 p.n.e. (chronologia średnia).
  Szu-iliszu (akad. Šu-ilīšu, zapisywane Šu-i3-li2-šu, tłum. "Wybraniec swego boga") – drugi król z I dynastii z Isin, syn i następca Iszbi-Erry, ojciec Iddin-Dagana. Jego rządy datowane są na lata ok. 1984-1975 p.n.e. p.n.e. (chronologia średnia)
  Iter-pisza (akad. Iter-pîša, zapisywane I-te-er-pi4-ša, tłum. "Jej rozkaz jest najważniejszy") – dwunasty, słabo znany król z I dynastii z Isin, następca Zambiji. Według Sumeryjskiej listy królów panować miał przez 4 lata. Lista królów Ur i Isin daje 3 lata. Jego rządy datowane są na lata ok. 1833-1831 p.n.e. (chronologia średnia).
  Iddin-Dagan (akad. Iddin-Dagān, zapisywane I-din-Da-gan, tłum. "Bóg Dagan dał potomstwo") – trzeci król z I dynastii z Isin, syn i następca Szu-iliszu, ojciec Iszme-Dagana. Jego rządy datowane są na lata ok. 1974-1954 p.n.e. p.n.e. (chronologia średnia).
  Sumeryjska lista królów – dzieło sumeryjskiego piśmiennictwa będące listą władców i dynastii rządzących Sumerem, począwszy od krolów panujących przed potopem, a na I dynastii z Isin kończąc (początek II tys. p.n.e.). Dzieło to ma charakter na wpółlegendarny, dlatego dyskwalifikuje się je jako źródło historyczne i traktowane jest przez badaczy dziejów starożytnej Mezopotamii z dużą dozą ostrożności. Informacje tam zawarte poddawane są ciągłej weryfikacji i konfrontowane z innymi źródłami piśmienniczymi oraz znaleziskami archeologicznymi.
  III dynastia z Ur – mezopotamska dynastia założona przez Ur-Nammu z Ur, panowała nad zjednoczonym Sumerem i Akadem w latach 2113-2005 pne. (chronologia średnia).
  Iszme-Dagan (akad. Išme-Dagān, zapisywane Iš-me-Da-gan, tłum. "Bóg Dagan wysłuchał") – czwarty król z I dynastii z Isin, syn i następca Iddin-Dagana, ojciec Lipit-Isztara. Jego rządy datowane są na lata ok. 1953-1935 p.n.e. p.n.e. (chronologia średnia)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.