• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ITU-T

  Przeczytaj także...
  Konstytucja i Konwencja ITU (ang. The Constitution and Convention of the International Telecommunication Union) jest umową międzynarodową podpisaną i ratyfikowaną przez niemal wszystkie państwa świata. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.
  V.35 – skasowane zalecenie ITU-T, które specyfikowało synchroniczny dwukierunkowy interfejs transmisji danych (opis gniazd i poziomy sygnałów) pomiędzy dwoma urządzeniami: DTE (Data Terminal Equipment) i DCE (Data Communications Equipment). Interfejs ten przeznaczony był pierwotnie dla szerokopasmowych modemów analogowych klasy 48 kb/s, które używały pasma 60-108 kHz. Pasmo 60-108 kHz stanowi ekwiwalent szerokości pasma normalnie używanego dla 12 analogowych kanałów telefonicznych w systemach telekomunikacyjnych.

  ITU-T – Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU (ang.: International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector)

  ITU-T zajmuje się tworzeniem standardów obejmujących wszystkie dziedziny telekomunikacji, powstał 1 marca 1993 roku i zastąpił istniejący wówczas Komitet CCITT.

  Członkami Sektora Normalizacji Telekomunikacji są, zgodnie z Konstytucją i Konwencją ITU:

  V.8 - to rekomendacja CCITT (obecnie ITU-T) zatytułowana: Procedures for starting sessions of data transmission over the public switched telephone network co można przetłumaczyć jako: Procedury rozpoczynające przesył danych przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną (PSTN).G.726 – standard kodowania (kodek) mowy stosowany w telefonii VoIP. W standardzie tym stosuje się metodę kodowania ADPCM, będącą skompresowaną odmianą zapisu PCM, a wykorzystywanymi przepływnościami są 16, 24 lub 32 kbit/s – najczęściej jednak stosuje się prędkość najwyższą, czyli 32 kbit/s.
 • z mocy prawa administracje wszystkich Członków Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (w przypadku Polski są to: Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Komunikacji Elektronicznej);
 • jednostki lub organizacje upoważnione zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji (w przypadku Polski są to: Polkomtel, Orange Polska i Politechnika Łódzka, Instytut Łączności).
 • Serie rekomendacji ITU-T[ | edytuj kod]

 • A – Organization of the work of ITU-T
 • B – Means of expression: definitions, symbols, classification
 • C – General telecommunication statistics
 • D – General tariff principles
 • E – Overall network operation, telephone service, service operation and human factors
 • F – Non-telephone telecommunication services
 • G – Transmission systems and media, digital systems and networks
 • G.711
 • G.723.1
 • G.726
 • G.729
 • G.992.1 ADSL1
 • G.992.2 ADSL G.Lite
 • G.992.3 ADSL2
 • G.992.4 ADSL2 Lite
 • G.992.5 ADSL2+
 • H – Audiovisual and multimedia systems
 • H.225
 • H.261
 • H.263
 • H.264
 • H.265
 • H.323
 • H.325
 • I – Integrated services digital network -
 • J – Cable networks and transmission of television, sound programme and other multimedia signals
 • K – Protection against interference
 • L – Construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant
 • M – TMN and network maintenance: international transmission systems, telephone circuits, telegraphy, facsimile and leased circuits
 • N – Maintenance: international sound programme and television transmission circuits
 • O – Specifications of measuring equipment
 • P – Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks
 • Q – Switching and signalling
 • R – Telegraph transmission
 • S – Telegraph services terminal equipment
 • T – Terminals for telematic services
 • U – Telegraph switching
 • V – Data communication over the telephone network
 • V.1
 • V.10
 • V.11
 • V.17
 • V.2
 • V.21
 • V.22
 • V.22bis
 • V.23
 • V.24
 • V.28
 • V.32
 • V.32bis
 • V.34
 • V.34bis
 • V.35
 • V.4
 • V.42
 • V.42bis
 • V.44
 • V.7
 • V.8
 • V.8bis
 • V.90
 • V.92
 • X – Data networks and open system communication
 • X.25
 • X.400
 • X.509
 • Y – Global information infrastructure and internet protocol aspects
 • Z – Languages and general software aspects for telecommunication systems
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Membership - List (Country ID=190) [ITU external] [wind], www.itu.int [dostęp 2016-01-31].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona ITU-T
 • V.2 - to rekomendacja CCITT (obecnie ITU-T) zatytułowana: Power levels for data transmission over telephone lines co można przetłumaczyć jako: Poziomy mocy dla transmisji danych po liniach telefonicznych.AVC (ang. Advanced Video Coding) – standard kodowania sekwencji wizyjnych przyjęty w roku 2003 jako 10. część standardu ISO MPEG-4 oraz jako rekomendacja ITU-T H.264. Projekt x264 zajmuje się stworzeniem otwartej implementacji tego kodera.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  X.400 to zestaw zaleceń ITU-T definiujących standard systemów obsługi wiadomości (Message Handling Systems - MHS) w sieciach teleinformatycznych, powszechniej znanych jako "e-mail". Protokół komunikacyjny X.400 nigdy nie rozpowszechnił się tak jak internetowy e-mail, jednak jest używana jako część rozwiązań takich jak:
  Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.
  V.7 - to rekomendacja CCITT (obecnie ITU-T) zatytułowana: Definitions of terms concerning data communication over the telephone network co można przetłumaczyć jako: Definicje terminów dotyczących przesyłu danych przez sieć telefoniczną .
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) to najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  V.10 – zalecenie CCITT (obecnie ITU-T), która specyfikuje charakterystyki elektryczne sygnałów dwukierunkowego symetrycznego interfejsu przesyłu danych (także opis gniazda i rozłożenie sygnałów na końcówkach) dla sygnałów o szybkości do 100 kbit/s. Rekomendacja ta wchodzi w skład (ale nie została opublikowana) standardów serii X jako X.26. Standard ten został po raz pierwszy zatwierdzony w roku 1976.
  ADSL2 to rodzina standardów ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), która została zaprojektowana by zwiększyć zasięg i przepływność linii ADSL, zwłaszcza przez osiągnięcie większej wydajności na długich liniach. Zostało to uzyskane dzięki:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.