• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ISO 9000

  Przeczytaj także...
  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.

  Normy ISO 9000 są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności. Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością.

  Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.

  Rodzina norm ISO serii 9000 składa się z 4 norm podstawowych:

 • ISO 9000:2005 Quality management system – Fundamentals and vocabulary polski odpowiednik: PN-EN ISO 9000:2006(U) System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
 • ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements polski odpowiednik: PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością - Wymagania
 • ISO 9004:2009 Quality management systems - Guidelines for performance improvements polski odpowiednik: PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji - Podejście przez zarządzanie jakością
 • ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems polski odpowiednik: PN-EN ISO 19011:2012 (U) Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania - zastępuje wersję z 2003 roku.
 • Przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001 warto posłużyć się poradnikiem wydanym przez komitet ISO (Selection and use of the ISO family of standards) dostępnym do bezpłatnego pobrania na stronie ISO.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.