• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ISO 639-3

  Przeczytaj także...
  ISO 639 – zestaw standardów międzynarodowych dotyczących jednoznacznego reprezentowania nazw języków za pomocą krótkich, 2-, 3- lub 4-literowych identyfikatorów.Ethnologue – publikacja, zarówno w formie papierowej jak i online wydawana przez SIL International, chrześcijańską organizację stawiającą sobie za cel badanie rzadziej używanych języków, aby następnie wydać w nich Biblię. Publikacja ta jest regularnie aktualizowana, w obecnym 16. wydaniu (2009) obejmuje listę 6909 języków, podając podstawowe informacje na temat ich liczby użytkowników, zasięgu geograficznego, klasyfikacji, dialektów itd.
  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

  ISO 639-3 – standard trzyliterowych kodów językowych, część serii standardów ISO 639. Jest rozszerzeniem standardu ISO 639-2. Ma na celu zebranie wszystkich istniejących języków naturalnych. Obowiązująca wersja standardu weszła w życie w lutym 2007 roku; posiada ona oznaczenie ISO 639-3:2007. Poza samymi zmianami standardu, zmiany w w tabeli kodów są dokonywane co roku, a wraz z publikacją zmian dostarczane są bazy pozwalające na mapowanie dowolnych wersji między sobą. Standard podlega procesowi ogólnego przeglądu co pięć lat. Organem rejestrującym stała się organizacja SIL International - wydawca katalogu języków Ethnologue, który posłużył jako główne źródło standardu. Obecnie (marzec 2017) w standardzie znajduje się 7849 języków wraz z odpowiadającymi im kodami.

  ISO 639 – zestaw standardów międzynarodowych dotyczących jednoznacznego reprezentowania nazw języków za pomocą krótkich, 2-, 3- lub 4-literowych identyfikatorów.CSV (ang. Comma Separated Values - wartości rozdzielone przecinkiem) - format przechowywania danych w plikach tekstowych i odpowiadający mu typ MIME text/csv.

  Porównanie z ISO 639-2[ | edytuj kod]

  W odróżnieniu od drugiej wersji standardu, ISO 639-3 zawiera zarówno grupy podobnych języków (zwane tamże makrojęzykami; ang. macrolanguages); jak i poszczególne elementy grup. Przykładowo ISO 639-2 posiada tylko jeden kod dla grupy języków arabskich, natomiast w trzeciej części języki arabskie są oznaczone jako makrojęzyk ara, który posiada 30 kodów dla wariantów językowych, np. aeb dla tunezyjskiej odmiany. Możliwość mapowania kodów językowych między standardem w części trzeciej, a częściami pierwszą i drugą jest zapewniona poprzez oficjalne pliki CSV oraz deklaracje tabel bazodanowych w języku SQL udostępniane przez SIL.

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).Język arabski należy do rodziny języków semickich, w której zaliczany jest do grupy języków południowo-zachodnich według klasycznego podziału, bądź grupy języków zachodnich, centralnych według podziału Hetzrona i Voigta. Zapisywany jest alfabetycznym pismem arabskim, typu abdżad, od strony prawej do lewej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. ISO 639-3:2007. International Organization for Standardization. [dostęp 10 marca 2017].
  2. ISO 639-3 Change Management. SIL. [dostęp 10 marca 2017].
  3. ISO 639-3. SIL. [dostęp 10 marca 2017].
  4. ISO 639-3 Downloads. SIL. [dostęp 10 marca 2017].
  5. Documentation for ISO 639 identifier: ara. SIL. [dostęp 10 marca 2017].
  6. Scope of denotation for language identifiers. SIL. [dostęp 10 marca 2017].
  SIL International – chrześcijańska naukowa organizacja profit, której głównym celem jest studiowanie i dokumentowanie mniej znanych języków w celu poszerzania wiedzy lingwistycznej, promocji piśmiennictwa i pomocy w rozwijaniu rzadkich języków.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.