• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ISM UW

  Przeczytaj także...
  Józef Kukułka (ur. 3 stycznia 1929 w Rączynie, zm. 6 października 2004 w Warszawie) – profesor zwyczajny, politolog, historyk, dyplomata, działacz polityczny, poseł na Sejm PRL IX kadencji.Stanisław Edward Parzymies (ur.11 października 1938 r. w Krasnymstawie) – polski badacz stosunków międzynarodowych, były przewodniczący rady naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w tej jednostce.
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:

  Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - jedna z pięciu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Powstał w 1976 i przez pierwsze lata swojej działalności prowadził jedynie kursy specjalizacyjne dla studentów nauk politycznych. W 1991 stosunki międzynarodowe zaistniały jako osobny kierunek studiów. Twórcą i wieloletnim dyrektorem instytutu był prof. Józef Kukułka.

  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – polski urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego.Leonard Łukaszuk właśc. Leonard Bolesław Łukaszuk (ur. 29 września 1930 w Glinach na Lubelszczyźnie) - polski prawnik i naukowiec, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pułkownik.

  Siedziba Instytutu znajduje się przy ulicy Żurawiej 4 w Warszawie, jednak zajęcia dla studentów odbywają się także w wielu innych budynkach UW.

  Studia[]

  Rodzaje studiów[]

  Obecnie w Instytucie prowadzone są następujące rodzaje studiów:

  Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego powołano do życia w 1967, początkowo w ramach Wydziału Filozofii. W 1968 postanowiono zlikwidować Wydział Filozofii i w jego miejsce utworzono Wydział Nauk Społecznych, w składzie którego funkcjonowała również politologia. W 1975 powstał Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.Janusz Ignacy Symonides (ur. 5 marca 1938 w Brześciu nad Bugiem) – polski prawnik, dyplomata i wykładowca uniwersytecki.
 • dzienne, zaoczne i wieczorowe trzyletnie studia licencjackie
 • wieczorowe i zaoczne dwuletnie uzupełniające studia magisterskie
 • dwuletnie uzupełniające studia magisterskie w języku angielskim
 • podyplomowe roczne Studium Bezpieczeństwa Narodowego
 • roczne podyplomowe studia Marketing Kultury
 • roczne podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej
 • dzienne i zaoczne studia doktoranckie
 • ISM realizuje także niektóre przedmioty dla studentów pozostałych kierunków w ramach WDiNP UW.

  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).Roman Kuźniar (ur. 25 września 1953 w Przemyślu) – polski politolog, dyplomata, profesor, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych.

  Specjalności[]

  Specjalności dostępne dla studentów (w czasie studiów magisterskich):

 • Bezpieczeństwo i studia strategiczne
 • Dyplomacja współczesna
 • Integracja europejska
 • Międzynarodowa polityka handlowa
 • Studia pozaeuropejskie (studia azjatyckie, latynoamerykańskie, afrykanistyczne)
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Struktura[]

  Władze[]

 • Dyrektor: prof. Edward Haliżak
 • Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska
 • Z-ca dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą: dr Jakub Zajączkowski
 • Przewodniczący Rady Naukowej: prof. Dariusz Popławski
 • Zakłady[]

 • Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych (kierownik: prof. Ryszard Zięba)
 • Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych (kierownik: prof. Edward Haliżak)
 • Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych (kierownik: prof. Grażyna Michałowska)
 • Zakład Studiów Strategicznych (kierownik: prof. Roman Kuźniar)
 • Zakład Integracji Europejskiej (kierownik: prof. Dariusz Popławski)
 • Zakład Studiów Pozaeuropejskich (kierownik: prof. Marcin Gawrycki)
 • Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami (kierownik: dr Jakub Zajączkowski)
 • Wybrani pracownicy[]

 • Bolesław Balcerowicz
 • Stanisław Bieleń
 • Edward Haliżak
 • Józef Kukułka
 • Roman Kuźniar
 • Leonard Łukaszuk
 • Stanisław Parzymies
 • Jan Rowiński
 • Joanna Starzyk-Sulejewska
 • Janusz Symonides
 • Ryszard Zięba
 • Zobacz też[]

 • Instytut Dziennikarstwa
 • Instytut Nauk Politycznych
 • Instytut Polityki Społecznej
 • Przypisy

  1. We współpracy z MON i BBN
  2. We współpracy z Narodowym Centrum Kultury
  3. We współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, od października 2008

  Linki[]

 • Strona internetowa ISM UW
 • Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – w skrócie IPS WDiNP UW. Jedna z pięciu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.Bolesław Balcerowicz (ur. 17 lipca 1943 w Marlewie) – generał dywizji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, profesor nauk wojskowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się na terenie głównego kampusu w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Utworzony został w 1977. Na Wydziale pracuje 95 nauczycieli akademickich, w tym: 33 samodzielnych pracowników naukowych, 37 adiunktów, 17 wykładowców, 8 asystentów. Kadrę naukową uzupełnia 65 pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, redakcyjnych, administracyjnych i obsługi.
  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedem tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.
  Jan Rowiński – polski badacz stosunków międzynarodowych i dyplomata, jedna z najważniejszych postaci polskich badań politologicznych nad Chinami. W 1959 ukończył Instytut Dyplomatyczny w Pekinie. W 1965 uzyskał doktorat, a w 1987 habilitację. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1960 – 1969 oraz 1993 – 2004, w tym w latach 1995 – 2001 jako zastępca ambasadora RP w Pekinie w randze radcy – ministra pełnomocnego. W latach 1969 – 1993 i 2004 – 2007 analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
  Marcin Florian Gawrycki (ur. 1975) - polski politolog i latynoamerykanista, badacz stosunków międzynarodowych, specjalista w zakresie polityki i historii państw Ameryki Łacińskiej. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  Stanisław Bieleń (ur. 1953 w Nowosielcach) – polski politolog specjalizujący się w problematyce tożsamości w stosunkach międzynarodowych, polityce zagranicznej Rosji, międzynarodowej roli mocarstw, strategiach i stylach w negocjacjach międzynarodowych.
  Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
  Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.