• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ISAN  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.AACS (ang. Advanced Access Content System) jest technologią DRM odpowiedzialną za chronienie płyt HD DVD i Blu-ray przed nieautoryzowanym kopiowaniem.

  ISAN (ang. International Standard Audiovisual Number) – uniwersalny, uznawany międzynarodowo system numeracji służący do identyfikacji dzieł audiowizualnych, podobnie jak ISBN dla książek. Został opracowany przez organizację ISO (International Organization for Standardization), a dokładnie przez jej Komitet Techniczny TC46/SC9 w maju 1997 roku. Za promowanie kodu na świecie, wyznaczanie Regionalnych Agencji Rejestracyjnych oraz prowadzenie i zarządzanie systemem ISAN odpowiada ISAN-IA (ang. ISAN – International Agency) ISAN-IA.

  FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, pol.: Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Producentów Filmowych) – organizacja z siedzibą w Paryżu, założona w 1983 roku, zrzeszająca obecnie 31 członków z 25 krajów. Do zadań organizacji należy m.in. nadawanie festiwalom statusów.MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) - grupa robocza ISO/IEC zajmująca się rozwojem standardów kodowania audio i wideo, a także zatwierdzona przez ISO grupa powszechnie stosowanych formatów zapisu danych zawierających obraz i dźwięk.

  Międzynarodowy Standard ISAN (ISO standard 15706:2002 i ISO 15706-2) umożliwia efektywną identyfikację utworów audiowizualnych wprowadzanych do obrotu w elektronicznych kanałach dystrybucji oraz na cyfrowych nośnikach informacji.

  System ISAN oferuje stały, unikatowy, uznawany międzynarodowo numer referencyjny dla każdego utworu oraz zbioru meta danych, który go opisuje. Służy do identyfikacji utworów przez cały ich cykl życia i jest niezależny od wszelkich fizycznych postaci (nośników), w których dany utwór istnieje lub jest rozpowszechniany.

  Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ang. International Standard Book Number, ISBN) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki; do 31 grudnia 2006 r. zawierał 10 cyfr. Według zaleceń standardu numer ten powinien identyfikować wydawcę, jak również specyficzny tytuł oraz edycję (wydanie).CISAC – Międzynarodowa Konfederacja Związków Autorów i Kompozytorów (fr. Confédération Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs) założone w 1926 roku w Paryżu.

  Kody ISAN mogą być wykorzystywane zarówno w mediach cyfrowych jak i fizycznych, takich jak kinowe kopie eksploatacyjne, filmy DVD, publikacje, reklama i opakowania, jak również umowy licencyjne w celu niepowtarzalnego zidentyfikowania utworu.

  Identyfikator ISAN jest zgodny z wieloma standardami roboczymi i końcowymi włączając w to AACS, DCI, MPEG, DVB, i ATSC.

  Spis treści

 • 1 Użytkownicy
 • 2 Struktura kodu ISAN
 • 3 ISAN-IA
 • 4 Linki zewnętrzne
 • 5 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.