• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IRC bot  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Botnet – zbiór połączonych ze sobą botów, których zadaniem jest utrzymywanie porządku na kanale IRC. Oprócz tego, wewnątrz botnetów są tzw. botlinie – czyli wewnętrzne czaty, na których mogą rozmawiać osoby, posiadające uprawnienia do sterowania botami. Wiele botnetów ma znacznie większy zasięg niż tylko jeden kanał. Istnieją botnety, w skład których wchodzą setki botów, działających często na różnych kanałach a nawet w różnych sieciach IRC.

  IRC bot – zbiór skryptów lub niezależny program, który działa w sieci IRC. Jest to program, który wykonuje automatycznie pewne akcje np.: dodawanie operatorów, wyrzucanie użytkowników z kanału, automatyczne odpowiadanie na rozmaite pytania a nawet prowadzenie gier i konkursów przeprowadzanych na kanałach IRC.

  Prawdopodobnie pierwszym IRC botem był GM, napisany przez operatora IRC Servera Grega Lindahla, posługującego się pseudonimem "Wumpus". GM grał w grę o nazwie Hunt the Wumpus z użytkownikami na kanale "#Wumpus". Współcześnie boty służą przede wszystkim do nadzorowania kanałów, w sieciach które nie oferują serwisu ich rejestrowania. W sieciach z serwisami można spotkać boty oferujące rozmaite dodatkowe usługi, takie jak tworzenie baz danych użytkowników, zbieranie statystyk kanałowych, prowadzenie gier i quizów, dostarczanie rozmaitych informacji, prowadzenie konwersacji i wiele innych usług.

  Serwisami nazywa się w sieciach IRC specjalne, dodatkowe usługi, które umożliwiają między innymi rejestrowanie i nadzorowanie kanałów bez potrzeby stawiania botów, rejestrowanie własnego pseudonimu, zostawianie komunikatów innym zarejestrowanym użytkownikom, pozyskiwanie pomocy i wiele innych rzeczy.Emacs – rodzina edytorów tekstu, znana ze swojej rozszerzalności. Podręcznik najpopularniejszego wariantu GNU Emacs opisuje go jako „rozszerzalny, dostosowywalny, samodokumentujący się, edytor wyświetlany w czasie rzeczywistym”. Rozwój pierwszych Emacsów rozpoczął się w połowie lat siedemdziesiątych, a prace nad GNU Emacsem, kontynuowane są aktywnie do chwili obecnej (2020).

  Boty od strony funkcji jakie spełniają można podzielić na:

 • infoboty - gromadzące i później udostępniające rozmaite informacje, np. boty zbierające i udostępniające dane statystyczne na temat kanału, boty tworzące bazy danych użytkowników itp.
 • boty usługowo-specjalistyczne - które zazwyczaj są rodzajem łącznika między rozbudowanymi programami a określonym kanałem IRC; typowy przykład to chatbot Eliza, poprzez którego można prowadzić konwersację ze słynnym programem Eliza udającym człowieka
 • boty "rozrywkowe" - boty do przeprowadzania quizów, gier, boty z bibliotekami żartów itp.
 • boty "serwery plików" - spełniające rolę ircowych serwerów FTP - udostępniające publicznie lub tylko dla wybranych zasoby plików multimedialnych lub warezu, zazwyczaj poprzez DCC
 • boty "nadzorcy" - najczęściej spotykane - służą do ochrony i pilnowania porządku na kanałach.

 • World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

  Infoboty[ | edytuj kod]

  Prawzorem wszystkich infobotów był bot o nazwie url, który gromadził adresy stron WWW a następnie podawał je na kanał po zadaniu na kanale odpowiedniego pytania. Np: chcąc aby url zapamiętał adres Wikipedii należało napisać:

  Słowo Mozilla powstało jako nazwa kodowa silnika dla przeglądarki Netscape Navigator. Powstało ono z połączenia słów Mosaic (nazwy jednej z pierwszych przeglądarek) i killer (ang. zabójca).FTP, protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer wykorzystujący protokół TCP według modelu TCP/IP (krótko: połączenie TCP), umożliwiający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP–klient FTP.
  wikipedia is http://pl.wikipedia.org

  na co bot odpowiadał: The Infobot at this point silently remembers the statement

  po czym przy każdym pojawieniu się w czyjejś wypowiedzi słowa "wikipedia" ze znakiem zapytania otrzymuje się odpowiedź: somebody said wikipedia is http://pl.wikipedia.org/

  Bardzo często spotykanymi infobotami są boty gromadzące informacje o użytkownikach kanału, zwane seenami (od seen - widziałem). Rejestrują one wejścia wszystkich użytkowników oraz to kiedy ostatni raz coś powiedzieli na kanale. Później można im zadawać pytania pisząc na kanale:

  Chatbot (chatterbot lub linguabot) - program komputerowy którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji przy użyciu języka naturalnego bądź interfejsu tekstowego, sprawiając wrażenie inteligentnego. Zabieg ten ma na celu oszukanie rozmówcy, tak aby myślał iż rozmawia on z żywym człowiekiem. Chatboty często używane są na stronach internetowych jako interaktywne, wirtualne postacie, zastępujące żywych konsultantów, odpowiadając na pytania z zakresu usług i działalności danej firmy. Pojęcie chatterbota ściśle wiąże się ze Sztuczną Inteligencją.Warez (z ang. "wares" – towary) – w żargonie komputerowym zbiorcze określenie rozmaitego rodzaju produktów komputerowych czy licencji.
  !seen Nick

  na co się otrzymuje odpowiedź w rodzaju: Nick was here 7 hrs 31 min ago

  albo I don't know nick

  albo Nick is here now, don't U see it?

  Jednym z najbardziej rozwiniętych infobotów jest blootbot tworzony przez zespół pod kierownictwem Tima Rikera. Bot ten w zależności od konfiguracji może być nauczony gromadzenia wielu różnych danych oraz automatycznego przetwarzania prostych pytań na zapytania SQL kierowane do określonej bazy danych MySQL, na podstawie czego formułuje on określoną odpowiedź w języku naturalnym.

  Protokół DCC (z języka angielskiego Direct Client-to-Client, czyli Bezpośrednie połączenie dwóch klientów, czytaj „Di si si”) pozwala na bezpośrednie połączenie przez Internet dwóch użytkowników bez jakichkolwiek serwerów pośredniczących, oraz obustronną transmisję danych. DCC obejmuje zarówno negocjacje połączenia, jego inicjalizację, jak i samą obsługę transferu danych.Emacs Lisp (czasami nazywany Elisp) - dialekt języka programowania Lisp wykorzystywany przez edytory tekstu GNU Emacs i XEmacs, używany do pisania programów, które wspomagają pisanie tekstu oraz rozszerzają możliwości edytora Emacs. Większość funkcji edytora Emacs została napisana w Emacs Lisp-ie, oprócz między innymi niskopoziomowych funkcji wyświetlających oraz interpretera i kompilatora Emacs Lisp, które zostały napisane w języku C.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.
  Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia i rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.
  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  IRC (ang. Internet Relay Chat) – jedna ze starszych usług sieciowych umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą.
  IPv6 (ang. Internet Protocol version 6) – protokół komunikacyjny, będący następcą protokołu IPv4, do którego opracowania przyczynił się w głównej mierze problem małej, kończącej się liczby adresów IPv4. Podstawowymi zadaniami nowej wersji protokołu jest zwiększenie przestrzeni dostępnych adresów poprzez zwiększenie długości adresu z 32-bitów do 128-bitów, uproszczenie nagłówka protokołu oraz zapewnienie jego elastyczności poprzez wprowadzenie rozszerzeń, a także wprowadzenie wsparcia dla klas usług, uwierzytelniania oraz spójności danych. Protokół jest znany także jako IP Next Generation oraz IPng. Głównymi dokumentami opisującymi protokół są RFC 2460 oraz RFC 4291.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.