• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IP - stopień ochrony

  Przeczytaj także...
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.

  IP (z ang. „International Protection Rating”, czasami „Ingress Protection Rating”) – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed:

 • dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
 • wnikaniem obcych ciał stałych,
 • szkodliwymi skutkami wnikania wody.
 • Kod IP stosuje się do oznaczania pustych obudów elektrycznych ale też do oznaczania pojazdów samochodowych i ich części, budynków np. myjni itp.

  Według normy PN-EN 60529:2003:

  Kod IP (ang. IP Codes) – system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

  Oznaczenia[]

  Oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i uzupełniającej.

  Układ kodu IP według normy PN-EN 60529:2003

  Uwagi wg PN-EN 60529:2003:

 • jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X (albo XX jeżeli obie cyfry nie są wymagane),
 • litery dodatkowe oraz litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania,
 • jeżeli użyto więcej niż jednej litery uzupełniającej, należy zachować ich kolejność alfabetyczną,
 • jeżeli obudowa zapewnia różne stopnie ochrony dla różnych układów montażowych, odpowiednie stopnie ochrony powinny być podane przez producenta w instrukcjach dotyczących tych układów.
 • Znaczenie poszczególnych znaków:

 • pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz, i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
 • druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,
 • litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy:
 • ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną,
 • oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X.
 • litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) – oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.
 • Niemiecka norma DIN 40050-9 definiuje dodatkowe oznaczenia:

 • IPX4K – ochrona przed bryzgami wody o zwiększonym ciśnieniu,
 • IPX6K – ochrona przed strumieniem wody o zwiększonym ciśnieniu, dotyczy w szczególności pojazdów drogowych,
 • IPX9K – ochrona przed wysokim ciśnieniem wody podczas czyszczenia strumieniowego/parowego, dotyczy w szczególności pojazdów drogowych.
 • Zobacz też[]

 • Kod IK – odporność na uszkodzenia mechaniczne – wandalizm (j. niem.).
 • Bibliografia[]

 • Polska Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.