• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IP

  Przeczytaj także...
  Własność intelektualna – zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe).International Paper Company – amerykańskie przedsiębiorstwo branży papierniczej działające na rynku międzynarodowym. Spółka notowana jest na giełdzie New York Stock Exchange (NYSE), jej siedziba mieści się w Memphis.
  Immunoprecypitacja białek – metoda wyodrębnienia konkretnego białka z mieszaniny białek przy pomocy specyficznych dla niego przeciwciał.
 • Internet Protocol – podstawowy protokół stosowany w Internecie
 • adres IP – liczba służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią
 • IP (ang. ingress protection) – stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych
 • ip – polecenie w systemach operacyjnych Linux
 • Inicjatywa Pracownicza – związek zawodowy w Polsce
 • własność intelektualna (ang. intellectual property) – grupa monopoli prawnych, w tym niektóre dobra niematerialne oraz niektóre własności przemysłowe
 • immunoprecypitacja białek – metoda wyodrębniania białek
 • International Paper (symbol giełdowy NYSE: IP) – amerykański koncern papierniczy posiadający w Polsce spółkę IP Kwidzyn
 • informacja publiczna
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • VoIP
 • IPTV
 • Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.ip - polecenie do konfiguracji interfejsów sieciowych, tablic tras czy tuneli w systemach operacyjnych Linux. W pełni wspiera protokoły IPv4 i IPv6, działa też z gniazdami BSD. Polecenie wchodzi w skład pakietu Iproute2 - narzędzi do zarządzania siecią i kontroli ruchu sieciowego (QoS) w systemach Linux. Iproute2 zastępuje starsze narzędzia ifconfig czy route jeszcze zachowane w dystrybucjach dla kompatybilności.
  Warto wiedzieć że... beta

  Inicjatywa Pracownicza (Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”) – anarchosyndykalistyczna centrala związków zawodowych należąca do Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników. Koncentruje się na zasadach samorządności, spółdzielczości, federalizmu i demokracji bezpośredniej.
  Informacja publiczna – informacja wydawana przez rząd, rzadziej – w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych czy rozkłady jazdy, komunikaty i inne. Według prawa polskiego każda informacja o sprawach publicznych. Prawo uzyskiwania informacji przysługuje każdemu jako prawo człowieka.
  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
  IP (z ang. "International Protection Rating", czasami "Ingress Protection Rating") – stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP (ang. IP Codes) składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody np.: IP44, IP67 – "wodoodporny".
  New York Stock Exchange, NYSE (dosł. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych) – druga co do wielkości obrotów giełda świata, zdetronizowana w 1996 r. przez giełdę NASDAQ. Założona w 1817 roku jako New York Stock & Exchange Board.
  Telewizja IP (w skrócie IPTV od (ang. Internet Protocol Television) – technika umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych na protokole IP (np. Internet lub intranet).
  VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.784 sek.