• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ING Bank Śląski

  Przeczytaj także...
  Bank komercyjny – wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczy usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  ING Bank Śląski SA (ING BSK) – bank komercyjny z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji (bank uniwersalny). Jest 5. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 8. pod względem liczby placówek.

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, w obowiązującym do 2000 roku kodeksie handlowym nazywany kapitałem akcyjnym. Termin ten odnoszony jest również do kapitału zakładowego spółek komandytowo-akcyjnych. Stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. W statucie spółki wymienia się go jako kwotę pieniężną wpłacaną przez jej akcjonariuszy. Musi być pokryty poprzez wniesienie wkładów w postaci gotówkowej, wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Wysokość kapitału zakładowego musi być kwotowo wskazana w statucie spółki.Grupa ING (hol. ING Groep, Internationale Nederlanden Groep) – międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

  Historia[]

  Powstał jako Bank Śląski w 1988 roku w wyniku wyodrębnienia z NBP. W 1991 został przekształcony z banku państwowego w spółkę akcyjną, a w 1994 jego akcje trafiły na GPW. Od 1996 r. większościowym udziałowcem banku jest holenderska Grupa ING. W 2001 roku Bank Śląski połączono z ING Bank N.V. Oddział w Warszawie. Od tego czasu bank występuje pod szyldem ING Bank Śląski. 4 kwietnia 2016 Rada Nadzorcza powołała Brunona Bartkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Grupa Aviva – brytyjska grupa kapitałowo-ubezpieczeniowa. Firmą "matką" grupy jest spółka akcyjna Aviva plc., która jest notowana na London Stock Exchange i NYSE (LSE: AV. , NYSE: AV). Według własnej oceny jest największą pod względem obrotów, kapitału i liczby klientów tego rodzaju grupą w Wielkiej Brytanii i piąta co do wielkości w skali globalnej. Grupa działa w 28 krajach świata, w tym w Polsce

  Bank w liczbach[]

 • ponad 4,1 mln klientów detalicznych (I kwartał 2016 r.)
 • ponad 44,2 tys. klientów korporacyjnych (I kwartał 2016 r.)
 • 394 placówki banku (I kwartał 2016 r.)
 • 1137 bankomatów w tym ponad 800 zbliżeniowych (I kwartał 2016 r.)
 • Akcjonariat[]

  Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego wynosi 130,1 mln zł i dzieli się na 92,6 mln akcji zwykłych serii A i 37,5 mln akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Akcjonariusze:

  Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².
 • ING Bank N.V. – 75%
 • Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – 6,05%
 • Inwestorzy giełdowi – 18,95%
 • Spółki zależne[]

 • ING Securities SA
 • ING ABL Polska SA
 • ING Commercial Finance Polska SA
 • ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
 • ING Usługi dla Biznesu SA
 • Nowe Usługi SA
 • Solver Sp. z o.o.
 • Fundacje korporacyjne[]

 • Fundacja ING Dzieciom
 • Fundacja Sztuki Polskiej ING
 • Przypisy

  1. Lista 500. „Rzeczpospolita”, 2014-04-23. 
  2. Największe polskie banki w 2013 (pol.). finanse.wp.pl. [dostęp 4.05.2016].
  3. Rzeczpospolita, 2011-06-16, s. 6.
  4. Zmiana w składzie Zarządu Banku (pol.). media.ingbank.pl. [dostęp 26.04.2016].
  5. O Banku | ING Bank Śląski, www.ingbank.pl [dostęp 2016-05-25].
  6. ING: Akcjonariat (pol.). ING Bank Śląski. [dostęp 2014-05-04].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.