• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • II kadencja Sejmu Krajowego Galicji

  Przeczytaj także...
  Mykoła Ławrynowycz – ukraiński działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I i II kadencji (1861-1869), włościanin z Pniowa w powiecie Nadworna.Marcin Stupczy (ur. ok. 1819) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), włościanin z Zarzyca (obecnie Zarzecze).
  Kajetan de Hasso Agopsowicz (zm. 13 listopada 1874) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji I, II i III kadencji (1861-1863, 1867-1874), właściciel dóbr Trofanówka w powiecie Gwoździec.

  II kadencja Sejmu Krajowego Galicji – druga kadencja Sejmu Krajowego Galicji, odbywająca się w latach 1867–1869 we Lwowie.

  Sesje Sejmu[ | edytuj kod]

  I sesja[ | edytuj kod]

  Pierwsza sesja odbyła się w dniach 18 lutego – 2 marca 1867. Marszałkiem krajowym był książę Leon Ludwik Sapieha, zastępcą biskup lwowski Spirydion Litwinowicz, namiestnikiem Agenor Romuald Gołuchowski, komisarzem rządowym Oswald Bartmański.

  Iwan Bazyłewycz – ukraiński działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), włościanin z Sadu.Józef Breuer (Brajer) (ur. 10 października 1808, zm. 8 września 1877 we Lwowie) – lwowski bankier i przedsiębiorca transportowy niemieckiego pochodzenia (przybył w 1826 ze Śląska), od 1853 prezes Lwowskiej Izby przemysłowo-handlowej, od 1861 poseł do Sejmu Krajowego Galicji I, II i III kadencji i do Izby Poselskiej Rady Państwa Austrii.

  W czasie sesji powołano 3 komisje (zwane wydziałami), odbyto 10 posiedzeń.

  II sesja[ | edytuj kod]

  Druga sesja odbyła się w dniach 22 sierpnia – 10 października 1868. Marszałkiem krajowym był książę Leon Sapieha, zastępcą biskup lwowski Spirydion Litwinowicz, namiestnikiem Agenor Gołuchowski (do 7 października, kiedy złożył dymisję), zastępcą namiestnika Karol Mosch, komisarzami rządowymi Oswald Bartmański i Filip Zaleski.

  Kazimierz Stanisław Michał Wodzicki herbu Leliwa (ur. 27 września 1816 na zamku w Korzkwi, zm. 20 października 1889 w Olejowie) – polski ornitolog, literat i hrabia. Daniel Solikowski – poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), ksiądz rzymskokatolicki, proboszcz w Słocinie.

  W czasie sesji powołano 12 komisji, odbyto 34 posiedzenia.

  III sesja[ | edytuj kod]

  Trzecia sesja odbyła się w dniach 15 września – 13 listopada 1869. Marszałkiem krajowym był książę Leon Sapieha, zastępcą Julijan Ławriwśkyj, namiestnikiem Ludwik Possinger-Choborski, komisarzem rządowym Adolf Pauli.

  W czasie sesji powołano 18 komisji, odbyto 40 posiedzeń.

  Michał Warnia Gnoiński (ur. 1805 w Przeorsku, zm. 26 lipca 1885 we Lwowie) – prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), adwokat, właściciel dóbr.Hawryło Kryżanowskyj (ur. 1837 - zm. 1912) - ksiądz greckokatolicki, długoletni członek kryłosu i kanclerz kapituły lwowskiej

  Sejm został rozwiązany patentem cesarskim z 21 maja 1870.

  Skład Sejmu[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • Franciszek Ksawery Wierzchleyski – rzymskokatolicki arcybiskup lwowski
 • Spirydion Litwinowicz – greckokatolicki arcybiskup lwowski (zm. w 1869)
 • Grzegorz Michał Szymonowicz – ormiańskokatolicki arcybiskup lwowski
 • Antoni Manastyrski – rzymskokatolicki biskup przemyski
 • Toma Polanśkyj – greckokatolicki biskup przemyski
 • Józef Alojzy Pukalski – rzymskokatolicki biskup tarnowski
 • Rektorzy Uniwersytetu Lwowskiego (obsadzali miejsca, jeżeli w czasie ich rocznej kadencji wypadała sesja Sejmu):

  Ludwik Edward Helcel (1810-1872) – bankier, wiceprezydent Krakowa, działacz krakowskiego samorządu miejskiego, członek i podstarszy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.Hipolit Dżerowycz – ukraiński działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I i II kadencji (1861-1869), ksiądz greckokatolicki, pleban i dziekan w Bóbrce.
 • Józef Delkiewicz (1867-1868)
 • Fryderyk Rulf (1869)
 • Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego (obsadzali miejsca, jeżeli w czasie ich rocznej kadencji wypadała sesja Sejmu):

 • Karol Teliga (1867-1868)
 • Julian Dunajewski (1869)
 • Posłowie obieralni[ | edytuj kod]

  I kuria[ | edytuj kod]

 • 1. Obwód krakowski:
 • Juwenal Boczkowski
 • Leon Wojciech Chrzanowski
 • Cezary Haller
 • Franciszek Paszkowski
 • Leonard Wężyk
 • Henryk Wodzicki
 • 2. Obwód brzeżański:
 • Początkowo w tym obwodzie zostali wybrani Włodzimierz Russocki i Aleksander Dunin-Borkowski, jednak nie przyjęli mandatów w tym okręgu, i odbyły się wybory uzupełniające, a posłami zostali:

  Tadeusz Stanisław Konstanty Zefiryn Wiśniewski z Wiśniewa herbu Prus I (ur. 26 sierpnia 1824 we Lwowie, zm. 8 stycznia 1888 w Krystynopolu)) – polski szlachcic, arystokrata, polityk, hrabia, szambelan.Kost Łepkaluk – ukraiński działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I i II kadencji (1863-1869), włościanin z Kosowa Starego.
 • Alojzy Bocheński
 • Zenon Cywiński
 • Franciszek Torosiewicz
 • 3. Obwód przemyski:
 • Seweryn Smarzewski
 • Maurycy Kraiński
 • Leon Ludwik Sapieha
 • 4. Obwód złoczowski:
 • Pierwotnie wybrano tutaj Włodzimierza Dzieduszyckiego i Kazimierza Wodzickiego, jednak nie przyjęli mandatów.

 • Karol Hubicki
 • Michał Gnoiński (do 1869)
 • Adam Stanisław Sapieha
 • 5. Obwód czortkowski:
 • Tomasz Horodyski
 • Euzebiusz Czerkawski
 • Walerian Podlewski
 • 6. Obwód tarnowski:
 • Edward Dzwonkowski
 • Stanisław Michał Starowieyski (złożył mandat przed III sesją w 1869, na jego miejsce wybrano Stanisława Koźmiana)
 • Władysław Hieronim Sanguszko
 • 7. Obwód tarnopolski:
 • Kazimierz Grocholski
 • Konstanty Czartoryski
 • Włodzimierz Łoś
 • 8. Obwód sanocki:
 • Edward Gniewosz
 • Zygmunt Kozłowski
 • Ludwik Skrzyński
 • 9. Obwód samborski:
 • Aleksander Dunin-Borkowski
 • Piotr Gross
 • Włodzimierz Niezabitowski
 • 10. Obwód żółkiewski:
 • Jan Czajkowski
 • Jan Gnoiński
 • Józef Pajączkowski (na jego miejsce 1 września 1868 wybrano Tadeusza Wiśniewskiego)
 • 11. Obwód sądecki:
 • Faustyn Żuk-Skarszewski (nie objął mandatu, na jego miejsce wybrano Józefa Szujskiego)
 • Franciszek Trzecieski
 • 12. Obwód rzeszowski:
 • Stanisław Tarnowski
 • Ludwik Wodzicki
 • 13. Obwód stryjski:
 • Władysław Badeni
 • Oktaw Pietruski
 • 14. Obwód stanisławowski:
 • ks. Toma Barewycz
 • Józef Jabłonowski
 • 15. Obwód kołomyjski:
 • Kajetan Agopsowicz
 • Antoni Golejewski
 • 16. Obwód lwowski:
 • Kornel Krzeczunowicz
 • II kuria[ | edytuj kod]

 • Józef Breuer (Izba lwowska, złożył mandat, na jego miejsce wszedł Karol Mier)
 • Ludwik Edward Helcel (Izba krakowska, złożył mandat po II sesji, na jego miejsce 10 września 1869 wszedł Ferdynand Weigel)
 • Alfred Hausner (Izba brodzka)
 • III kuria[ | edytuj kod]

 • 1. Okręg Lwów:
 • Marek Dubs (złożył mandat przed III sesją w 1869)
 • Franciszek Jan Smolka
 • Agenor Romuald Gołuchowski (złożył mandat przed III sesją w 1869)
 • Florian Ziemiałkowski (złożył mandat przed III sesją w 1869)
 • 2. Okręg Kraków:
 • Józef Majer
 • Mikołaj Zyblikiewicz
 • Symeon Samelsohn
 • 3. Okręg Przemyśl:
 • Tomasz Polański
 • 4. Okręg Stanisławów:
 • Ignacy Kamiński
 • 5. Okręg Tarnopol:
 • Zygmunt Sawczyński
 • 6. Okręg Brody:
 • Oswald Hönigsmann
 • 7. Okręg Jarosław:
 • Jerzy Konstanty Czartoryski
 • 8. Okręg Drohobycz:
 • Jan Zych (na jego miejsce 21 sierpnia 1868 wybrano Dmytra Koczyndyka)
 • 9. Okręg Biała:
 • Andrzej Seidler-Wiślański
 • 10. Okręg Nowy Sącz:
 • Paulin Kosiński (zrzekł się mandatu, ponieważ został wybrany w IV kurii, na jego miejsce 20 stycznia 1868 wybrano Michała Korczyńskiego)
 • 11. Okręg Tarnów:
 • Klemens Rutowski
 • 12. Okręg Rzeszów:
 • Wiktor Zbyszewski
 • 13. Okręg Sambor:
 • Michał Popiel
 • 14. Okręg Stryj:
 • Maurycy Kabat
 • 15. Okręg Kołomyja:
 • Maksymilian Landesberger
 • IV kuria[ | edytuj kod]

  Według numerów okręgów wyborczych:

  Aleksander (Leszek) Ferdynand Wincenty Dunin-Borkowski hrabia, herbu Łabędź (ur. 11 stycznia 1811 w Gródku nad Dniestrem, zm. 30 listopada 1896 we Lwowie) – ziemianin, powstaniec listopadowy, publicysta, poeta, tłumacz literatury indyjskiej, polityk demokratyczny, poseł na Sejm Ustawodawczy w Kromieryżu i na Sejm Krajowy Galicji. Bonawentura Szeleszczyński (zm. 1876) – powstaniec styczniowy, poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), właściciel realności z Rakszawy.
  1. Okręg Lwów-Winniki-Szczerzec – Karol Piwocki (na jego miejsce wybrano później Paulina Kosińskiego)
  2. Okręg Gródek-Janów – Emil Pfeiffer
  3. Okręg Brzeżany-Przemyślany – Alfred Józef Potocki
  4. Okręg Bóbrka-Chodorów – ks. Hipolit Dżerowycz
  5. Okręg Rohatyn-Bursztyn – Wasyl Makowycz
  6. Okręg Podhajce-Kozowa – ks. Teofil Pawłykiw
  7. Okręg Zaleszczyki-Tłuste – Stepan Papczuk
  8. Okręg Borszczów-Mielnica – Iwan Gulak
  9. Okręg Czortków-Jazłowiec-Budzanów – Jan Manasterski
  10. Okręg Kopyczyńce-Husiatyn – Iwan Borysykewycz (16 marca 1869 na jego miejsce wybrano ks. Hnata Halkę)
  11. Okręg Kołomyja-Gwoździec-Peczeniżyn – Mykoła Kowbasiuk
  12. Okręg Horodenka-Obertyn – Ludomir Cieński
  13. Okręg Kosów-Kuty – Kost Łepkaluk
  14. Okręg Śniatyń-Zabołotów – ks. Iwan Ozarkewycz (pierwotnie wybrano Wasyla Kuzyka, ale jego wybór uznano za nieważny)
  15. Okręg Przemyśl-Niżankowice – Wasyl Kowalski
  16. Okręg Jarosław-Sieniawa-Radymno – Ignacy Jakubik
  17. Okręg Jaworów-Krakowiec – Iwan Bazyłewycz
  18. Okręg Mościska-Sądowa Wisznia – Aleksander Halik
  19. Okręg Sambor-Stare Miasto-Stara Sól – Julijan Ławriwśkyj
  20. Okręg Turka-Borynia – Andrzej Minkowicz
  21. Okręg Drohobycz-Podbuż – Wasyl Kocko
  22. Okręg Rudki-Komarno – Jan Tomuś
  23. Okręg Łąka-Medenice – Andrij Szuliak
  24. Okręg Sanok-Rymanów-Bukowsko – Stefan Żyńczak
  25. Okręg Lisko-Baligród-Lutowiska – Dmytro Sycz
  26. Okręg Dobromil-Ustrzyki-Bircza – Józef Tyszkowski
  27. Okręg Dubiecko-Brzozów – ks. Wojciech Stępek
  28. Okręg Stanisławów-Halicz – Ołeksa Koroluk
  29. Okręg Bohorodczany-Sołotwina – Jan Czaczkowski
  30. Okręg Monasterzyska-Buczacz – ks. Hawryło Kryżanowskyj (jego wybór unieważniono w 1868, na jego miejsce wybrano Michała Działoszyńskiego, 29 stycznia 1869 ponownie wybrano ks. Kryżaniwskiego)
  31. Okręg Nadwórna-Delatyn – Mykoła Ławrynowycz
  32. Okręg Tyśmienica-Tłumacz – Dmytro Pyłypiw
  33. Okręg Stryj-Skole – Andrzej Szuszkiewicz (zmarł w 1869)
  34. Okręg Dolina-Bolechów-Rożniatów – ks. Iwan Huszałewycz
  35. Okręg Kałusz-Wojniłów – ks. Antoni Petruszewicz
  36. Okręg Mikołajów-Żurawno – ks. Mychajło Kuzemśkyj ( na jego miejsce 10 listopada 1868 wybrano ks. Iwana Naumowycza)
  37. Okręg Tarnopol-Ihrowica-Mikulińce – Sebastian Dziubaty
  38. Okręg Skałat-Grzymałów – Michał Włochowicz (wybrany 29 stycznia 1869, ponieważ wcześniej trwał konflikt w komisji wyborczej obliczającej głosy)
  39. Okręg Zbaraż-Medyń – Danyło Kiernycznyj
  40. Okręg Trembowla-Złotniki – Włodzimierz Baworowski
  41. Okręg Złoczów-Gliniany – Karol Battaglia (pierwotnie wybrano ks. Iwana Naumowycza, ale jego mandat unieważniono 21 lutego 1867, Battaglia został wybrany 12 grudnia 1867)
  42. Okręg Łopatyn-Brody-Radziechów – Roman Iszczuk
  43. Okręg Busk-Kamionka Strumiłowa-Olesko – ks. Josyp Krasyckyj (pierwotnie wybrano Ilka Zahorojko, ale jego wybór unieważniono, następnie wybrano ks. Krasickiego, ale jego wybór również unieważniono, został wybrany powtórnie w 1869)
  44. Okręg Załośce-Zborów – Iwan Bodnar
  45. Okręg Żółkiew-Kulików-Mosty Wielkie – Andrij Sapruka
  46. Okręg Bełz-Uhnów-Sokal – Stanisław Polanowski
  47. Okręg Lubaczów-Cieszanów – ks. Hryhorij Szaszkewycz (jego wybór uznano za nieważny, na jego miejsce obrano Hieronima Morawskiego, ale jego wybór również uznano za nieważny)
  48. Okręg Rawa-Niemirów – Amwrosij Janowśkyj
  49. Okręg Kraków-Mogiła-Liszki-Skawina – Ludwik Szumańczowski
  50. Okręg Chrzanów-Jaworzno-Krzeszowice – Adam Józef Potocki
  51. Okręg Bochnia-Niepołomice-Wiśnicz – Franciszek Hoszard
  52. Okręg Brzesko-Radłów-Wojnicz – Baltazar Nalepa
  53. Okręg Wieliczka-Podgórze-Dobczyce – Marcin Dziewoński
  54. Okręg Jasło-Brzostek-Frysztak – Karol Rogawski
  55. Okręg Gorlice-Biecz – Stanisław Barszcz (wybrany w powtórzonych wyborach, ponieważ za pierwszym razem większość głosowała na cesarza Austrii, a mniejszość na Andrzeja Rydzowskiego)
  56. Okręg Dukla-Krosno-Żmigród – ks. Antoni Ditrych
  57. Okręg Rzeszów-Głogów – Jan Wiśniowski
  58. Okręg Łańcut-Przeworsk – Bonawentura Szeleszczyński
  59. Okręg Leżajsk-Sokołów-Ulanów – Marcin Stupczy
  60. Okręg Rozwadów-Tarnobrzeg-Nisko – Tadeusz Rękas
  61. Okręg Tyczyn-Strzyżów – ks. Daniel Solikowski
  62. Okręg Nowy Sącz-Grybów-Ciężkowice – Jakub Laskosz (wskutek wątpliwości formalnych jego wybór zatwierdzono 28 sierpnia 1868)
  63. Okręg Stary Sącz-Krynica – Jan Oskard (jego wybór zatwierdzono dopiero 28 sierpnia 1868)
  64. Okręg Nowy Targ-Krościenko – Konrad Fihauser
  65. Okręg Limanowa-Skrzydlna – Michał Cichorz
  66. Okręg Tarnów-Tuchów – Paweł Roman Sanguszko (złożył mandat w 1869, przed III sesją, na jego miejsce 30 września 1869 wybrano ks. Jana Rybarskiego)
  67. Okręg Dąbrowa-Żabno – ks. Stanisław Morgenstern
  68. Okręg Dębica-Pilzno – Walenty Puszkarz
  69. Okręg Ropczyce-Kolbuszowa – Kazimierz Kulik
  70. Okręg Mielec-Zassów – Jan Józef Tarnowski
  71. Okręg Wadowice-Kalwaria-Andrychów – Maciej Stuglik (wybrany 12 grudnia 1867, zatwierdzony 25 września 1868)
  72. Okręg Kenty-Biała-Oświęcim – Wacław Wyrobek
  73. Okręg Myślenice-Jordanów-Maków – Józef Zduń (na opróżniony przez niego mandat wybrano w 1868 Aleksandra Zborowskiego)
  74. Okręg Żywiec-Ślemień-Milówka – Józef Wolny

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Grodziski, Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993, ISBN 83-7059-052-7, OCLC 830051670.
 • Jan Zych – poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), przełożony gminy. Przez pewen czas zamieszkiwał we Lwowie. Antoni Józef Manastyrski (Monastyrski) (ur. 14 czerwca 1803 w Stanisławowie, zm. 17 grudnia 1869 w Przemyślu) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup przemyski od 1863 do 1869.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stanisław Tarnowski, hrabia, pseud. Edward Rembowski, Światowid (ur. 7 listopada 1837 w Dzikowie (część Tarnobrzega), zm. 31 grudnia 1917 w Krakowie) – polski historyk literatury, krytyk literacki, publicysta polityczny, przywódca konserwatystów krakowskich, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie.
  Andrzej Rydzowski (ur. 1829 - zm. 1881) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji I (1865-1866), III i IV kadencji (1870-18781), oraz Rady Państwa, prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Jan Tomuś – poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), włościanin z Chłopów. Wybrany w IV kurii obwodu Sambor, z okręgu wyborczego nr 22 Rudki-Komarno.
  Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).
  Oktaw Pietruski z Siemuszowy h. Starykoń (ur. 1820 w Brukseli, zm. 23 lutego 1894 we Lwowie) – polski prawnik, działacz polityczny, parlamentarzysta, wicemarszałek sejmu galicyjskiego, przewodniczący Wydziału Krajowego, c.k. radca wyższego sądu krajowego.
  Józef Jabłonowski herbu Prus – poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), właściciel dóbr Pacyków.
  Stanisław Michał Starowieyski herbu Biberstein (ur. 6 września 1815 w Różnicy, zm. 18 marca 1895 w Bratkówce) – ziemianin, członek Rady Państwa, poseł na Sejm Krajowy Galicji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.078 sek.