• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IFR

  Przeczytaj także...
  VFR (ang. Visual Flight Rules) – zasady lotu z widocznością to zestaw zasad w lotnictwie, w zgodności z którymi pilot statku powietrznego może odbywać lot w warunkach pozwalających na kontrolę położenia statku za pomocą zewnętrznych punktów odniesienia.IMC (ang. Instrumental Meteorological Conditions) – określenie stosowane w lotnictwie, które oznacza warunki (na ogól brak wystarczającej widoczności), w ktorych nie jest możliwe wykonywanie lotów VFR.
  VMC (ang. Visual Meteorological Conditions) – określenie stosowane w lotnictwie, które oznacza minima pogodowe, które muszą być spełnione do wykonywania lotów VFR.

  IFR (ang. Instrument Flight Rules) – lot IFR oznacza lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów. Różni się on od VFR (Visual Flight Rules) tym, że polega się tylko na informacjach odczytywanych z przyrządów samolotu, bez używania zewnętrznych referencji wizualnych (np. obserwowanego położenia horyzontu).

  Lot IFR może być (i często jest) wykonywany przy dobrej widoczności (VMC).

  Pojęciem związanym jest IMC (ang. Instrument Meteorological Conditions), oznaczającym warunki w których nie jest możliwe (np. brak widoczności) uzyskanie wystarczających zewnętrznych referencji wizualnych. Znalezienie się statku powietrznego wykonującego lot VFR w warunkach IMC może spowodować przejście do lotu IFR lub stosowną zmianę trasy lotu w celu natychmiastowego powrotu do warunków VMC, umożliwiających kontynuację lotu VFR.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Procedury w lotach według wskazań przyrządów. W: Lech Szutowski, Jerzy Domicz: Podręcznik pilota samolotowego. Poznań: Avia-Test, 2008, s. 122, 159, seria: Seria szkoleniowa Avia-Test. ISBN 978-83-902291-4-0.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.6 sek.