• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IEEE 802

  Przeczytaj także...
  OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej.Token bus - system budowy sieci zgodny ze standardem IEEE 802.4. Jest to standard sieci z transmisją szerokopasmową (ang. broadband), w odróżnieniu od sieci Ethernet, w których transmisja odbywa się w paśmie podstawowym (ang. baseband). Sieci typu Token Bus cechuje topologia magistrali, a do połączeń wykorzystywany jest 75-omowy kabel koncentryczny, stosowany w systemach telewizji kablowej. Transmisja szerokopasmowa, przewidziana standardem 802.4, umożliwia przesyłanie informacji wieloma różnymi kanałami jednocześnie. Szybkość transmisji może osiągnąć wartość 10 Mbit/s.
  WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – technika bezprzewodowej, radiowej transmisji danych. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperLAN. Standardy te stworzono dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych obszarach. Standardy te określają informacje dotyczące konfiguracji sprzętu tak, aby urządzenia różnych dostawców pracowały na tych samych konfiguracjach, tj. aby wzajemnie ze sobą współpracowały. W 2009 roku pojawiły się informacje, że największe światowe sieci komórkowe rezygnują z tej techniki na rzecz stopniowej migracji do sieci standardu LTE.

  IEEE 802 – grupa standardów IEEE stosowanych w lokalnych sieciach komputerowych (LAN) oraz miejskich sieciach komputerowych (MAN) przesyłających dane w systemie pakietowym. Liczba 802 była pierwszą wolną liczbą, którą IEEE mogła przydzielić do określenia grupy standardów, ale czasami oznaczenie to kojarzone jest z datą pierwszego spotkania w sprawie ustalenia standardu – był to luty 1980 roku.

  Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang. local area network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro). Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci. Główne różnice LAN, w porównaniu z WAN, to wyższy wskaźnik transferu danych i mniejszy obszar geograficzny. Miejska sieć komputerowa, MAN (ang. Metropolitan Area Network) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.

  Usługi i protokoły wyszczególnione w IEEE 802 nawiązują do warstwy fizycznej i łącza danych modelu OSI. IEEE 802 dzieli warstwę łącza danych na dwie podwarstwy: LLC i adres MAC. Wygląda to tak:

 • warstwa łącza danych
 • podwarstwa LLC
 • podwarstwa MAC
 • warstwa fizyczna.
 • Standardy IEEE 802 są kierowane przez IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee (LMSC). Oto poszczególne grupy standardów:

 • IEEE 802.1 higher layer LAN protocols
 • 802.1D protokół drzewa rozpinającego
 • 802.1Q wirtualna sieć lokalna
 • 802.1aq Shortest Path Bridging (SPB)
 • 802.1w RSTP Rapid Spanning Tree Protocol
 • IEEE 802.2 Logical link control
 • IEEE 802.3 Ethernet
 • 802.3ad LACP – Link Aggregation Control Protocol
 • IEEE 802.4 Token bus (disbanded)
 • IEEE 802.5 Token Ring
 • IEEE 802.6 miejska sieć komputerowa (disbanded)
 • IEEE 802.7 Broadband LAN using Coaxial Cable (disbanded)
 • IEEE 802.8 Fiber Optic TAG (disbanded)
 • IEEE 802.9 Integrated Services LAN (disbanded)
 • IEEE 802.10 Interoperable LAN Security (disbanded)
 • IEEE 802.11 bezprzewodowa sieć lokalna (Wi-Fi certification)
 • IEEE 802.12 demand priority
 • IEEE 802.13 Cat.6 – 10 Gb LAN (new founded)
 • IEEE 802.14 Cable modems (disbanded)
 • IEEE 802.15 Wireless PAN
 • IEEE 802.15.1 (Bluetooth certification)
 • IEEE 802.15.4 (ZigBee certification)
 • IEEE 802.16 Broadband Wireless Access (WiMAX certification)
 • IEEE 802.16e (Mobile) Broadband Wireless Access
 • IEEE 802.17 Resilient packet ring
 • IEEE 802.18 Radio Regulatory TAG
 • IEEE 802.19 Coexistence TAG
 • IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access
 • IEEE 802.21 Media Independent Handoff
 • IEEE 802.22 Wireless Regional Area Network
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • LLC
 • MAC
 • Model OSI
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. IEEE Standards Association: Get IEEE 802. Terms of Use for IEEE Standards Publications Delivered in Electronic Form (ang.). [dostęp 4 października 2008].
  2. www.ieee802.org: LMSC, LAN/MAN Standards Committee (Project 802) (ang.). [dostęp 4 października 2008].
  IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet.Token ring – metoda tworzenia sieci LAN opracowana przez firmę IBM w latach 70., dziś wypierana przez technologię Ethernetu. Szybkość przesyłania informacji w sieciach Token Ring wynosi 4 lub 16 Mb/s.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bluetooth /ˈblu:tu:θ/ – standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, smartfon i wieloma innymi.
  Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, IEEE (od ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) – organizacja typu non-profit skupiająca osoby zawodowo związane z elektrycznością i elektroniką, a także pokrewnymi dziedzinami. Powstała w 1963 roku, w wyniku konsolidacji Amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków (American Institute of Electrical Engineers, AIEE) oraz Instytutu Inżynierów Radiowych (Institute of Radio Engineers, IRE). Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.
  RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol) - IEEE 802.1w -rozszerzenie sieciowego protokołu STP. W protokole STP stany "blocking" i "listening" praktycznie niczym się nie różnią, w RSTP postanowiono zgrupować te stany w jeden - "discarding", w którym port może słuchać ramek ale nie może wysłać lub odebrać żadnych danych. RSTP jest znacznie szybszy niż STP jeśli chodzi o tworzenie drzewa oraz rekonfigurację już istniejącego drzewa w przypadku wystąpienia błędów, dzieje sie tak dzięki temu, że w przeciwieństwie do STP porty tras alternatywnych nie są w stanie "blocking" ale w stanie "discarding", więc po wykryciu awarii port taki natychmiast przejmuje rolę "forwarding" nie czekając około 30 sekund na rekonfigurację drzewa jak w przypadku STP. Między sobą przełączniki komunikują się rozgłaszając ramki BPDU (ang. Bridge Protocol Data Unit). Każda ramka zaadresowana jest adresem MAC (ang. Media Access Control).
  IEEE 802.1aq (ang. Shortest Path Bridging – SPB) (IEEE 802.1aq) sporządzony przez IEEE. Stworzony dla zwiększenia niezawodności środowisk sieciowych, umożliwia on konfigurację tych urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu pętli. Rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność.
  Protokół drzewa rozpinającego (ang. Spanning-Tree Protocol – STP), sporządzony przez IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) opisany w dokumencie (IEEE 802.1d). Jest to protokół wykorzystywany przez sieci komputerowe (np. LAN) w drugiej warstwie modelu sieciowego ISO/OSI.
  802.11 to grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych sporządzonych przez grupę 11 z IEEE 802. Czasami określenia 802.11 używa się też w stosunku do pierwszego standardu z tej rodziny. Standardy 802.11 stanowią podstawę certyfikatów Wi-Fi.
  LLC, Logical Link Control (ang. "Sterowanie Połączeniem Logicznym") – wyższa podwarstwa warstwy łącza danych w modelu OSI według rodziny standardów IEEE 802. Warstwa LLC jest identyczna dla różnych fizycznych mediów wymiany danych (jak np. ethernet, token ring, WLAN).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.