• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ICSU

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (ang. International Union of Geological Sciences (IUGS)) – organizacja naukowa utworzona w 1961 roku w Paryżu, wspierająca współpracę międzynarodową w dziedzinie geologii i nauk pokrewnych. Zrzesza 121 państw (wśród nich Polskę).Międzynarodowa Unia Matematyczna (ang. International Mathematical Union, IMU) – elitarna korporacja stowarzyszeń matematycznych, założona w 1950 roku w Nowym Jorku; rozwija działalność głównie w celu współpracy przy organizowaniu kongresów międzynarodowych i przyznawaniu międzynarodowych wyróżnień (medal Fieldsa), a także organizowaniu ważniejszych sympozjów specjalistycznych, sprowadzaniu wybitnych wykładowców do różnych krajów; władze Międzynarodowej Unii Matematycznej stanowi Komitet Wykonawczy wybierany co cztery lata przez Zgromadzenie Ogólne; do Międzynarodowej Unii Matematycznej należy ponad 60 krajowych stowarzyszeń, każde z określoną liczbą głosów (np. Polska ma obecnie 3 głosy, USA i Rosja po 5 głosów); jedną z najważniejszych agend Międzynarodowej Unii Matematycznej jest Międzynarodowa Komisja Nauczania Matematyki.
  Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union; fr. Union Astronomique Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 10871 zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXVII, odbył się w sierpniu 2012 w Pekinie), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). Zorganizowana jest w 37 komisji specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach. Obecnym prezydentem MUA jest Robert Williams, a sekretarzem generalnym Ian F. Corbett.

  Międzynarodowa Rada Nauki (ang. International Council for Science, ICSU) – pozarządowa organizacja o zasięgu ogólnoświatowym, powołana w 1931 roku w celu współpracy międzynarodowej w rozwoju nauki.

  W skład ICSU wchodzi obecnie (listopad 2012) 120 krajowych organizacji naukowych, reprezentujących 140 krajów, a także 31 międzynarodowych unii naukowych. Polskę reprezentuje Polska Akademia Nauk (PAN). Do ICSU należą też 22 międzynarodowe stowarzyszenia naukowe, nie mają one jednak prawa głosu.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Do międzynarodowych organizacji zrzeszonych w ICSU należą między innymi:

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne (ISA)
 • Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU)
 • Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu (INQUA)
 • Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB)
 • Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC)
 • Międzynarodowa Unia Farmakologiczna (IUPHAR)
 • Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP)
 • Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki (IUGG)
 • Międzynarodowa Unia Geograficzna (IGU)
 • Międzynarodowa Unia Historii i Filozofii Nauki (IUPS)
 • Międzynarodowa Unia Krystalografii (IUCr)
 • Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO)
 • Międzynarodowa Unia Matematyczna (IMU)
 • Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES)
 • Międzynarodowa Unia Nauk Biologicznych (IUBS)
 • Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (IUGS)
 • Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych (IUPsyS)
 • Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych (URSI)
 • Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (IUSS)
 • Międzynarodowa Unia Towarzystw Immunologicznych (IUIS)
 • Międzynarodowa Unia Towarzystw Żywieniowych (IUNS)
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Skrót ICSU pochodzi od poprzedniej, obowiązującej do roku 1998, nazwy International Council of Scientific Unions

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona ICSU (ang.)
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Międzynarodowa Unia Geograficzna (MUG; ang.: International Geographical Union, IGU; fr.: Union Géographique Internationale, UGI) – międzynarodowa organizacja naukowa utworzona 22 lipca 1922 roku w Brukseli.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO) – niezależna instytucja i organizacja naukowa o zasięgu międzynarodowym, mająca na celu promowanie leśnictwa, rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w leśnictwie i naukach pokrewnych.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  IUPAP – Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Physics) – pozarządowa organizacja międzynarodowa dla popierania rozwoju fizyki z siedzibą w Szwajcarii, założona w roku 1922.
  Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) – międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca w dziedzinach biochemii i biologii molekularnej. Stworzona w 1955 jako Międzynarodowa Unia Biochemii (International Union of Biochemistry), w 2008 roku zrzeszała 76 krajów członkowskich.
  Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych (fr. Union Radio-Scientifique Internationale, URSI; ang. International Union of Radio Science) – międzynarodowa organizacja inicjująca i koordynująca prace naukowe w dziedzinie nauk radiowych (dotyczących pól i fal elektromagnetycznych); wchodzi w skład Międzynarodowej Rady Nauki (ICSU – International Council for Science).
  Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC [aj-ju-pak]) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.