• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IAX

  Przeczytaj także...
  Pakiet telekomunikacyjny (pot. pakiet) – sformatowana jednostka informacji przesyłana poprzez sieć wykorzystującą komutację pakietów. Sieci, które nie obsługują przesyłania pakietów, takie jak np. tradycyjne połączenia modemowe lub połączenia CSD w sieci komórkowej, transmitują dane jako strumień bitów. NAT (skr. od ang. Network Address Translation, tłumaczenie adresów sieciowych; czasem Native Address Translation, tłumaczenie adresów rodzimych), znane również jako maskarada sieci lub maskarada IP (od ang. network/IP masquerading) – technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez router, która wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, zwykle również numerów portów TCP/UDP pakietów IP podczas ich przepływu. Zmieniane są także sumy kontrolne (zarówno w pakiecie IP jak i w segmencie TCP/UDP), aby potwierdzić wprowadzone zmiany.
  SIP (ang. Session Initiation Protocol) – protokół inicjowania sesji, zaproponowany przez IETF standard dla zestawiania sesji pomiędzy jednym lub wieloma klientami. Jest obecnie dominującym protokołem sygnalizacyjnym dla Voice over IP i stopniowo zastępuje H.323.

  IAX (ang. Inter-Asterisk Exchange) – protokół VoIP stworzony w celu łączenia central Asterisk. Zazwyczaj IAX odwołuje się do aktualnej, drugiej wersji protokołu, oznaczanej jako IAX2.

  Choć IAX w swym zamyśle był przeznaczony głównie do łączenia central, jednak zdobywa popularność jako protokół służący do połączenia telefonów. Stosuje go coraz więcej telefonów sprzętowych i programowych.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  IAX jest protokołem binarnym, w przeciwieństwie do najpopularniejszego aktualnie tekstowego SIP. IAX jest zoptymalizowany pod kątem przesyłu jak najmniejszej ilości niezbędnych danych. Głównie dlatego stosuje się dwa rodzaje ramek – krótkie i pełne. IAX ma również charakteryzować się lepszą współpracą z routerami NAT dzięki używaniu tego samego portu UDP dla pakietów sygnalizujących oraz danych (SIP i RTP są wysyłane na osobnych portach).

  VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.UDP (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika) – jeden z protokołów internetowych. UDP stosowany jest w warstwie transportowej modelu OSI.

  Unikatową cechą protokołu jest możliwość łączenia kilku sesji telefonicznych między dwiema centralami (np. między różnymi oddziałami firmy) w jeden strumień UDP, gdzie w jednym pakiecie przesyłane są dane dla kilku rozmów. Dzięki temu wymagana jest jeszcze mniejsza przepustowość łącza.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.