• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IAIS

  Przeczytaj także...
  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Bank Światowy (ang. World Bank) rozpoczął działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie zrzesza on 188 krajów członkowskich. Siedzibą Banku Światowego jest Waszyngton.
  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych – (ang. International Association of Insurance Supervisors, w skrócie IAIS) – powstało w 1994 roku, rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy i finansowy. Do głównych zadań należy opracowywanie standardów w dziedzinie nadzoru ubezpieczeniowego, ich implementacja oraz wspieranie rozwoju rynków ubezpieczeń krajów członkowskich. Zrzesza organy nadzoru ubezpieczeniowego z ponad 130 krajów oraz szereg podmiotów międzynarodowych (m.in. OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de Coopération et de Développement Economiques, OCDE) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960.

  Ponadto w pracach stowarzyszenia partycypuje ponad 120 podmiotów mających status obserwatora.

  Statut stowarzyszenia wyróżnia następujące organy:

 • Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia,
 • Komitet Wykonawczy, wraz z podległymi mu komitetami i podkomitetami,
 • Sekretariat, zajmujący się obsługą stowarzyszenia.
 • Komitet Wykonawczy reprezentuje stowarzyszenie i kieruje jego działalnością. Pod jego egidą działa szereg komitetów i podkomitetów, m.in.:

 • Komitet Techniczny – odpowiedzialny za rozwijanie standardów nadzoru ubezpieczeniowego,
 • Komitet Implementacyjny – odpowiedzialny za wdrażanie standardów opracowanych przez stowarzyszenie,
 • Komitet Budżetowy,
 • Komitet Stabilności Finansowej.
 • Polski organ nadzoru, Komisja Nadzoru Finansowego, uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego (w szczególności Podkomitetu ds. Grup Ubezpieczeniowych i Kwestii Międzysektorowych) oraz Komitetu Implementacyjnego.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • – oficjalna witryna • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.