• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iłowo-Osada - gmina  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Działdowo – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 9552 osoby. Jej siedzibą jest Działdowo.
  Informacje podstawowe[edytuj kod]
 • Komunikacja: Przez gminę przebiega droga wojewódzka łącząca Mławę z Działdowem 544. Do każdej miejscowości w gminie można dojechać drogą o nawierzchni bitumicznej. Miejscowości Iłowo-Osada i Narzym położone są przy szlaku kolejowym Warszawa-Działdowo-Gdańsk.
 • Rolnictwo: Warunki klimatyczne i glebowe sprzyjają rozwojowi produkcji rolnej. Wskaźnik bonitacji gleb 1,59.
 • Gospodarka odpadami: Gmina posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków (od 2004 r.) oraz wysypisko odpadów stałych.
 • Uzbrojenie podziemne: Zgazyfikowane są miejscowości Iłowo, Narzym, Kraszewo. Sieć wodociągowa z ujęć głębinowych (woda bez uzdatniania) obejmuje 95,8% teren gminy. Trwają prace nad rozbudową kanalizacji. Połączenia telefoniczne z centrali automatycznej (wszystkie miejscowości gminy) z podłączeniem do światłowodu.
 • Edukacja: Zespół Szkół Zawodowych oraz Technikum Zawodowe w Iłowie-Osadzie; przedszkole gminne w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, trzy szkoły podstawowe sześcioklasowe w Iłowie, Narzymiu,Białutach i dwa gimnazja w Iłowie, Narzymiu.
 • Ośrodki kulturalno-sportowe: Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie oraz dwie filie Narzymiu i Białutach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (z filią w Białutach), świetlice wiejskie w miejscowościach : Iłowo-Wieś, Brodowo, Białuty, Narzym, Mansfeldy, Sochy, Kraszewo; Kluby Sportowe "Polonia" w Iłowie-Osadzie, "Iskra" w Narzymiu. Pełno wymiarowa Hala Sportowa w Narzymiu, gdzie organizowane są imprezy z możliwością zakwaterowania i pełnego wyżywienia, dwie hale sportowe w Iłowie oraz nowo wybudowany obiekt sportowy "Orlik" w Iłowie.
 • Opieka społeczna i zdrowotna: dwa Ośrodki Zdrowia w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, Ośrodek Rehabilitacji w Iłowie-Osadzie, Środowiskowy Dom Samopomocy.
 • Bezpieczeństwo: pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (od 2005 r. działa Gminne Centrum Reagowania), komendy policji.
 • Atrakcje turystyczne: Atrakcją dla turystów jest Zalew "Ruda" koło miejscowości Mławka, a także:
 • kościoły w Narzymiu (pocz. XV.), Iłowie-Osadzie (1927 r.) i Białutach (1884 r.),
 • leśna ścieżka dydaktyczna "Czym szumi las" w Iłowie,
 • rezerwaty przyrody: "Świńskie Bagno" koło Białut oraz "Góra Dębowa" w Dwukołach,
 • pomniki przyrody,
 • Miejsca pamięci:
 • w Lesie Białuckim ku czci pomordowanych w latach 1941-1945;
 • pomnik pomordowanych w hitlerowskim obozie przejściowym w Iłowie;
 • w miejscowości Mławka - cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w czasie I i II wojny światowej;
 • Zabytki[edytuj kod]

  Distinctive emblem for cultural property.svg Do rejestru zabytków nieruchomych na terenie gminy zostały wpisane:

  Białuty – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Iłowo-Osada. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ciechanowskiego.Gmina Lipowiec Kościelny (dawn. gmina Turza Mała) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.
 • Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem przykościelnym w Narzymiu, nr wpisu: A-684, data: 30.10.1967
 • Willa (obecnie przedszkole) przy ul. Jagiellońskiej 22 w Iłowie, nr wpisu: A-1316, data: 22.06.1980, decyzja nr: KL.III.5340-37/80
 • Dwór wraz z bezpośrednim otoczeniem w promieniu 100m wraz z podwórzem gospodarczym w Gajówkach, nr wpisu: A-1340, data: 15.10.1981, decyzja nr: KL.III.5340-27/81
 • Ewangelicko-augsburski dom modlitwy (obecnie sklep i dom mieszkalny) przy ul. Wyzwolenia 8 w Iłowie, nr wpisu: A-4167, data: 25.04.2000, decyzja nr: SOZ.IZN-5340/168/2000
 • Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w Białutach, nr wpisu: A-4172, data: 27.04.2000, decyzja nr: SOZ.IZN-5340/175/2000
 • Zespół dworsko-parkowy w Narzymiu, nr wpisu: A-4295, data: 16.04.2004, decyzja nr: WUOZ-1708-IZN-5340-90/2004
 • Zespół dworsko-folwarczny w Wierzbowie, nr wpisu: A-4340, data: 26.10.2006, decyzja nr: IZAR(JD)-4100/5-67/06
 • Kolejowa wieża ciśnień w Iłowie, nr wpisu: A-4516, data: 23.10.2008, decyzja nr: IZAR(JD)-4100/5-32/08
 • Piekiełko – od 1 stycznia 2004 część miejscowości Mława w województwie mazowieckim. Przed wcieleniem do Mławy była to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Iłowo-Osada.Województwo ciechanowskie – polskie województwo ze stolicą w Ciechanowie istniejące w latach 1975–1998, jedno z 49 ówcześnie istniejących.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obóz koncentracyjny w Działdowie (niem. Soldau) – niemiecki obóz koncentracyjny istniejący w różnych formach podczas okupacji hitlerowskiej w Działdowie w l. 1939-1945. Przez obóz w Działdowie przeszło ok. 30 000 osób, a około 15 000 znalazło tu śmierć.
  Gmina Kozłowo – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.
  Narzym (niem. Wildenau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Iłowo-Osada. Miejscowość leży przy magistrali kolejowej E-65 należacej do IV Europejskiego Korytarza Transportowego (Baltic-Adriatic Corridor) łączącego państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach
  Mława – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim. Miasto powiatowe leżące na Północnym Mazowszu, na Wzniesieniach Mławskich, w pobliżu rzeki Mławki, tuż przy granicy z województwem warmińsko-mazurskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa ciechanowskiego. Według danych z 30 czerwca 2012 w mieście zameldowanych było 30 957 mieszkańców. Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.
  Parafia św. Jakuba Apostoła w Białutach – parafia rzymskokatolicka w diecezji toruńskiej, w dekanacie działdowskim, z siedzibą w Białutach.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Gmina Janowiec Kościelny (do 1954 gmina Szczepkowo) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim. Została utworzona 1 stycznia 1973.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.