• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Iława  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – powstały w roku 1993 park krajobrazowy położony na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Obejmuje najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Pojezierza Iławskiego, w tym jezioro Jeziorak (najdłuższe w Polsce – 27,5 km) oraz Jezioro Jasne (o wyjątkowo czystej toni – przezroczystość wody do 15 m). W granicach parku i jego otuliny znajdują się 43 zbiorniki jeziorne o łącznej powierzchni 6003 ha. Jeziorność parku wynosi zatem 27%. Park obejmuje tereny charakterystyczne dla młodego krajobrazu polodowcowego. Licznie reprezentowane są tu takie formy krajobrazu polodowcowego jak pagórki moreny czołowej, morenę denną, pola sandrowe czy wypełnione wodami jezior zagłębienia po martwym lodzie.Powiśle (rzadziej Powiśle Gdańskie) – współczesny region geograficzny obejmujący obszary nad dolną Wisłą, na jej wschodnim brzegu. Obszar ten znajduje się na terenie historycznej Pomezanii (sięgającej od Wisły po Pasłękę).
  Iława widok z kosmosu. Z lewej strony widoczna wyspa Wielka Żuława o powierzchni 84 ha jest jedną z największych wysp śródlądowych Europy
  Mapa przedstawiająca rozmieszczenie terenów zielonych w Iławie
  Ponad stuletni dąb przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego

  Iława (niem. Deutsch Eylau , prus. Īlawa) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu iławskiego. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak (Pojezierze Iławskie) oraz nad rzeką Iławką. Iława jest również ośrodkiem wypoczynkowym, paraolimpijskim i turystycznym. Znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski.

  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.

  W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego.

  Spis treści

 • 1 Warunki naturalne
 • 1.1 Przyroda
 • 2 Historia
 • 3 Toponimia
 • 4 Symbole miasta
 • 5 Architektura
 • 5.1 Zabytki
 • 5.2 Obiekty historyczne
 • 6 Gospodarka
 • 6.1 Bezrobocie
 • 6.2 Demografia
 • 7 Turystyka i sport
 • 7.1 Szlaki turystyczne
 • 7.1.1 Piesze
 • 7.1.2 Kajakowe
 • 8 Kultura
 • 8.1 Życie kulturalne
 • 8.2 Media lokalne
 • 8.3 Iława w kulturze
 • 9 Edukacja
 • 9.1 Szkoły podstawowe
 • 9.2 Gimnazja
 • 9.3 Szkoły ponadgimnazjalne
 • 9.4 Szkoły wyższe
 • 9.5 Szkoły artystyczne
 • 10 Wspólnoty religijne
 • 10.1 Kaplice
 • 11 Administracja
 • 11.1 Miasta partnerskie
 • 12 Transport
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Linki zewnętrzne
 • Taniec – forma sztuki performance, składająca się z celowo wybranych sekwencji ludzkiego ruchu. Ruch ten ma wartość estetyczną i symboliczną, i jest uznawany jako taniec przez wykonawców i obserwatorów w danej kulturze. Taniec może być podzielone i opisany ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.Cerkiew św. Jana Apostoła w Iławie - cerkiew greckokatolicka (dawny budynek gazowni miejskiej) z 1899 roku znajdująca się przy ul. Jagiellończyka w Iławie, przy byłej bazie Zakładu Komunikacji Miejskiej.

  Warunki naturalne

  Wedle danych z 1 stycznia 2009 r. powierzchnia miasta wynosi 21,88 km², lokując miasto na trzeciej pozycji w woj. warmińsko-mazurskim oraz piątym co do liczby mieszkańców. Iława i okolice leżą na pofałdowanych terenach morenowych i sandrowych, wyróżniających się urozmaiconymi formami rzeźby. W obrębie miasta, na jeziorze Jeziorak (najdłuższe jezioro w Polsce oraz szóste co do wielkości) znajduje się wyspa Wielka Żuława z reliktami staropruskiego grodu. W okolicach miasta, na terenach sandrowych, znajdują się jeziora, głównie rynnowe, otoczone znacznymi kompleksami leśnymi. W samej Iławie oprócz wspomnianego Jezioraka jest jeszcze kilkanaście mniejszych jezior (m.in. Mały Jeziorak, Iławskie, Dół). Jeziora i rzeki Pojezierza Iławskiego tworzą wraz z Kanałem Elbląskim szeroki system żeglugi śródlądowej, łączącej okoliczne zbiorniki wodne. Kanał ten umożliwia dopłynięcie z Iławy aż do Morza Bałtyckiego.

  Junona (łac. Iuno) – bogini rzymska, małżonka Jowisza. Zakresem swych możliwości i obowiązków przypominała Herę. Często jest z nią utożsamiana. Była opiekunką życia kobiet, w tym życia seksualnego i macierzyństwa. Należała do Trójcy Kapitolińskiej, w skład której wchodzili również bóg Jowisz i bogini Minerwa.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Przyroda

  W okolicy Iławy znajdują się m.in.:

 • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, posiadający status „Zielonych Płuc Polski”
 • rezerwat przyrody Czerwica
 • rezerwat przyrody Jezioro Gaudy
 • rezerwat przyrody Jezioro Jasne (przejrzystość wody do 15 m)
 • rezerwat przyrody Jezioro Karaś, rezerwat przyrody chroniony konwencją ramsarską
 • rezerwat przyrody Jezioro Iłgi
 • Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
 • Rezerwat przyrody Jezioro Francuskie
 • Dylewo
 • rezerwat przyrody Rzeka Drwęca
 • W Iławie działa Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

  Gmina Iława – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.Tadeusz Andrzej Syryjczyk (ur. 9 lutego 1948 w Krakowie) – polski polityk, były minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, poseł na Sejm I, II i III kadencji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drwęca (niem. Drewenz) – rzeka w północnej Polsce na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, prawy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 253 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej (Czarci Jar) na wysokości 191 m n.p.m., płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi południowo-wschodnią granicę Torunia. Wyznacza południową granicę ziemi chełmińskiej.
  Rezerwat przyrody Jezioro Francuskie – faunistyczny rezerwat przyrody jest położony w województwie warmińsko-mazurskim, w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich, w gminie Ostróda.
  Droga wojewódzka nr 521 (DW521) – droga wojewódzka leżąca na pograniczu dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w powiatach iławskim i kwidzyńskim, w gminach Iława, Susz, Prabuty, Kwidzyn. Łączy miasta Iława i Kwidzyn.
  Rezerwat przyrody "Jasne" jest jednym z trzech rezerwatów na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, a utworzono go 1 lipca 1998 roku. Ochroną objęto jezioro Jasne (pow. 11,19 ha), jezioro Luba (pow. 2,42 ha), torfowiska oraz przylegające drzewostany, co daje łączną powierzchnię 106,3 ha.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Okręg wyborczy nr 34 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Elbląg oraz powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego (województwo warmińsko-mazurskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 8 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Parafia Ewangelicko-Metodystyczna Miłości Bożej w Iławie – zbór metodystyczny działający w Iławie, należący do okręgu wschodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.076 sek.