• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hymn o Miłości  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Max Scheler (ur. 22 sierpnia 1874 w Monachium, zm. 19 maja 1928 we Frankfurcie nad Menem) — filozof niemiecki, przedstawiciel fenomenologii.
  Przypisy
  1. Wszystkie cytaty biblijne w tym artykule pochodzą z: Ks. Romaniuk, Kazimierz (red.): Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum, 1980, s. 1302. czyli Biblii Tysiąclecia, wyd. 3
  2. Ks. Romaniuk, Kazimierz (red.): Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum, 1980, s. 1291.
  3. Encyklika Deus Charitas est na stronach Watykanu
  4. Była to druga z kolei podróż misyjna apostoła Pawła. Ks. Kowalski, Seweryn (tłum.): Pismo Święte Nowego Testamentu. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1974, s. 292.
  5. Według Harnacka w 54 roku, według Turnera w 55/56 roku, według Ramsaya w 56/57 roku, według Lightfoota, Wieselera i Lewina w 57/58 roku. Patrz: Ramsay, St. Paul the Traveller and Expositor, 1896, s. 336; Lightfoot, Biblical Essays, s. 216-233; Wieseler, Chronologie d. Apost. Zeitalters; Lewin, Fasti Sacri.
  6. J.W. Rosłon, R. Rubinkiewicz, Święty Paweł, w: Wstęp do Nowego Testamentu, pod red. R. Rubinkiewicz, Pallottinum 1996, s. 341.
  7. Pierwszy List do Koryntian. W: Murphy-O’Connor OP, Jerome ; Brown, Raymond E. ; Fitzmyer, Joseph A. ; Murphy, Roland E. ; Chrostowski, Waldemar (red. pol.): Katolicki komentarz biblijny. Warszawa: Wydawnictwo Vocatio, 2001, s. 1341. ISBN 83-7146-080-5.
  8. J. Weiss, Der erste Korintherbrief, KEK V, 1910, SS. XL-XLIII.
  9. C.K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corintihans, New York: Harper & Row, 1968, p. 154.
  10. Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, KEK, Göttingen 1969, S. 217.
  11. Weiss, Der erste Korinterbrief, KEK V, 1910, SS. 309-316.
  12. E.L. Titus, Did Paul Write 1 Cor 13? JBR 27 (1959), s. 299-302.
  13. Gordon D. Fee: The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2007, s. 654, seria: NICNT.
  14. http://www.literatura.hg.pl/greek/1co.htm
  15. E. Stauffer, ἀγαπάω, ἀγάπη, ἀγαπητός, TDNT, Vol. 1, s. 36.
  16. Słownik Abramowiczównej odnosi rzeczownikowe zastosowanie tego terminu tylko do greki biblijnej.
  17. E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, Poznań 1965, s. 253.
  18. Frederic Louis Godet, Commentary on First Corinthians, Grand Rapids, 1977, s. 665.
  19. Friedrich Lang, Die Briefe an die Korinther, NTD Bd. 7, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen und Zurich 1986, S. 181.
  20. 1Kor 13,1-3 w przekładach Biblii.
  21. E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, Poznań 1965, s. 255.
  22. Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 2007, p. 632.
  23. H. Riesenfeld, Note supplémentaire sur I Cor. XIII, Coniectanea Neotestamentica 10 (1946), pp. 50-53.
  24. 1Kor 13,4-8 w przekładach Biblii.
  25. K. Weiss, χρηστός, χρηστότης, χρηστεύομαι, χρηστολογία, TDNT, Vol. IX, s. 491.
  26. Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 2007, s. 636.
  27. E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, Poznań 1965, s. 257.
  28. K. Weiss, χρηστός, χρηστότης, χρηστεύομαι, χρηστολογία, TDNT, Vol. IX, s. 492.
  29. 1Kor 13,8-13 w przekładach Biblii.
  30. Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 2007, p. 648.
  31. Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, KEK, Göttingen 1969, S. 279.
  32. E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, Poznań 1965, s. 261.
  33. Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, KEK, Göttingen 1969, s. 280.
  34. E. Stauffer, ἀγαπάω, ἀγάπη, ἀγαπητός, TDNT, Vol. 1, s. 51.
  35. Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, KEK, Göttingen 1969, s. 266.
  36. Albert, Karl ; Marzęcki, Józef: Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2002, s. 169-170. ISBN 83-88524-39-9.
  37. Albert, Karl; Marzęcki, Józef: Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2002, s. 61. ISBN 83-88524-39-9.
  38. Albert, Karl ; Marzęcki, Józef: Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2002, s. 62. ISBN 83-88524-39-9.
  39. Ricken, Friedo ; Domański, Piotr: Filozofia religii. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007, s. 304. ISBN 978-83-89637-38-3.
  40. Święty Jan od Krzyża - Noc ciemna (ks. II 1-8)
  41. Kierkegaard, Søren ; Szwed, Antoni: Czyny miłości. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, s. 258-272. ISBN 978-83-89637-50-5.
  42. Kierkegaard, Søren ; Szwed, Antoni: Czyny miłości. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, s. 8. ISBN 978-83-89637-50-5.
  43. Kierkegaard, Søren; Szwed, Antoni: Czyny miłości. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, s. 119. ISBN 978-83-89637-50-5.
  44. Kierkegaard, Søren ; Szwed, Antoni: Czyny miłości. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, s. 16-18. ISBN 978-83-89637-50-5.
  45. Sołowjow, Włodzimierz ; Paprocki, Henryk: Sens miłości. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2002, s. 64. ISBN 83-88524-48-8.
  46. Piróg, Mirosław: Odcienie gnozy. Katowice: Wydawnictwo KOS, 2007, s. 161. ISBN 978-83-60528-31-0.
  47. Sołowjow, Włodzimierz ; Paprocki, Henryk: Sens miłości. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2002, s. 57-69. ISBN 83-88524-48-8.
  48. Ricken, Friedo ; Domański, Piotr: Filozofia religii. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007, s. 76. ISBN 978-83-89637-38-3.
  49. Ricken, Friedo ; Domański, Piotr: Filozofia religii. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007, s. 77. ISBN 978-83-89637-38-3.
  50. Nédoncelle, Maurice ; Kazimierz, Bukowski: Istota miłości. T. 11-12. Kraków: "Znak", listopad-grudzień 1984, s. 1609.
  51. Nédoncelle, Maurice; Kazimierz, Bukowski: Istota miłości. T. 11-12. Kraków: "Znak", 1984, s. 1615.

  Bibliografia[]

  Źródła i przekłady źródeł
 • Novum Testamentum Graece et Latine, ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1981.
 • Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1983.
 • Pismo Święte Nowego Testamentu, Warszawa 1974
 • Biblia tysiąclecia, Poznań – Warszawa 1980
 • Komentarze do 1 Listu do Koryntian
 • J. Weiss, Der erste Korintherbrief, KEK V, 1910.
 • H. Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther, KEK, Göttingen 1969.
 • R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, (W. Chrostowski), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001. ISBN 83-7146-080-5
 • E. Dąbrowski, Listy do Koryntian Pallottinum, Poznań 1965.
 • Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text NIGTC, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 2000.
 • Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 2007.
 • Inne
 • św. Augustyn, Państwo boże, Kęty 2002, ISBN 83-88524-26-7
 • S. Kierkegaard, Czyny miłości, Kęty 2008, ISBN 978-83-89637-50-5
 • ks. St. Witek, Miłość chrześcijańska w życiu człowieka, Warszawa 1983
 • Benedykt XVI, Deus caritas est, Warszawa 2006, ISBN 83-89862-53-0
 • W. Sołowjow, Sens miłości, Kęty 2002, ISBN 83-88524-48-8
 • J. Schmidt, Teologia filozoficzna, Kęty 2006, ISBN 83-89637-09-X
 • M. Nédoncelle, Vers une philosphie de l'amour et de la personne, Paris 1957
 • R. Coste, Miłość, która zmienia świat. Teologia miłości, Lublin 1992, ISBN 83-228-0274-9
 • J. Krishnamurti, Księga życia, Poznań 2002, ISBN 83-7120-621-6
 • Stendhal, O miłości, Warszawa 1957
 • R.W. Emerson, Love, w: Essays, New York 2001, ISBN 0-8220-0429-1
 • Linki zewnętrzne[]

  Treść Hymnu o Miłości[]

 • 1Kor 13,1-13 w przekładach Biblii. [Dostęp: 14 września 2009].
 • Hymn o Miłości'' w Biblii Tysiąclecia
 • Hymn o Miłości w Przekładzie Ekumenicznym
 • Oryginalny tekst Hymnu o Miłości
 • Fragmenty filmu Paweł z Tarsu - Pojednanie Światów - „Hymn o Miłości” w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera
 • Artykuły nt. Hymnu[]

 • Encyklika Deus caritas est Benedykta XVI
 • ks. Wiesław Baniak – komentarz do Hymnu o Miłości
 • Zbiór teologicznych artykułów na temat Hymnu o Miłości (ang.)
 • Esej Ralpha Waldo Emersona Love (ang.)
 • Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.George Orwell, właściwie Eric Arthur Blair (ur. 25 czerwca 1903, zm. 21 stycznia 1950) – pisarz i publicysta angielski, uczestnik hiszpańskiej wojny domowej. Urodzony w Motihari w Bengalu, do Anglii przeprowadził się w 1907 roku. Jego dzieła odznaczają się inteligencją i dowcipem oraz wrażliwością na nierówności społeczne. Zagorzały krytyk systemów totalitarnych, zwolennik socjalizmu demokratycznego.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Joseph Sheridan Le Fanu (ur. 28 sierpnia 1814; zm. 7 lutego 1873) – irlandzki pisarz i dziennikarz, autor opowieści grozy.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Przyszłość - w liniowej koncepcji czasu jest to część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć. Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą.
  Egoizm (łac. ego - ja) – nadmierna albo wyłączna miłość do samego siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Odnosi wszystko do siebie, patrzy na świat poprzez pryzmat "JA", nie uznaje wewnętrznie systemu wartości społecznie akceptowanych.
  Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.
  Miłość /(łac.) caritas, amor, dilectio, (gr.) ἀγάπη (agape)/ – wewnętrzne, duchowe doświadczenie, będące podstawowym źródłem szczęścia człowieka. Wypływa z miłości Boga, będąc darem darmo otrzymanym (por.Rz 5,5), i ma swoją kontynuację w miłości bliźniego – przede wszystkim braci w wierze, tworząc z nich wspólnotę, /(gr.) κοινωνία (koinonia)/ (por. 1J 1,3), czyli Kościół. Obejmuje także całą ludzkość, szczególnie biednych, chorych, uwięzionych, a także nieprzyjaciół (Por. Mt, 25,31-46; Mt 5,44). Dokonuje się w wolności i prawdzie – jest więc możliwa wyłącznie między osobami, poprzez wzajemne obdarowywanie się dobrem. W chrześcijaństwie miłość rozumiana jest przede wszystkim jako wlana cnota teologiczna.
  Estetyzm – ruch intelektualny i artystyczny, powstały pod wpływem francuskim u schyłku XIX wieku w Wielkiej Brytanii, oparty na na filozofii "sztuka dla sztuki", akcentujący wyjątkową wartość sztuki i przyjemności znajdowanej w odkrywaniu rzeczy pięknych. Był kompilacją złożoną z wielu stylów. Główne źródła jego inspiracji to klasycyzm i sztuka japońska. Był popularny w latach 1870–1900.

  Reklama