• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hyman Rickover  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Naval Submarine Base New London (SUBASE NLON) — baza morska okrętów podwodnych marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, stanowiąca część wielkiego kompleksu US Navy w Groton, Connecticut w hrabstwie New London.Atak na Pearl Harbor – japoński nalot w dniu 7 grudnia 1941 roku na amerykańskie bazy floty i lotnictwa na Hawajach, w tym najważniejszą bazę United States Navy na Pacyfiku w Pearl Harbor. Atak ten jest uważany za moment rozpoczęcia wojny na Pacyfiku.
  .mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

  Hyman George Rickover (ur. 27 stycznia 1900 w Makowie Mazowieckim, zm. 8 lipca 1986 w Arlington w stanie Wirginia) – admirał marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Urodzony w polskiej rodzinie pochodzenia żydowskiego, określany mianem „ojca atomowej marynarki wojennej”. Początkowo, z ramienia marynarki amerykańskiej uczestniczył w programie „Manhattan”, a następnie jako szef Naval Reactors Branch, aż do roku 1982 kierował programami rozwoju wszystkich amerykańskich atomowych siłowni okrętowych. Był także członkiem amerykańskiej Komisji Energii Atomowej. Hyman Rickover był najdłużej pozostającym w służbie czynnej oficerem w historii United States Navy, jednym też z najbardziej kontrowersyjnych admirałów amerykańskiej floty.

  Niszczyciele typu Clemson – typ amerykańskich niszczycieli. 156 jednostek służyło w United States Navy w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie II wojny światowej.Hrabstwo Arlington (ang. Arlington County) – hrabstwo w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych, należące do aglomeracji Waszyngtonu, położone nad rzeką Potomak. W roku 2000 w hrabstwie mieszkało 189 453 osób.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Dzieciństwo i młodość[ | edytuj kod]

  Hyman Rickover urodził się jako Chaim Rickover, prawdopodobnie 27 stycznia 1900 roku w Makowie Mazowieckim w Polsce, na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego. Późniejszy rejestr szkolny dotyczący Rickovera zawiera jednak informację o urodzeniu w roku 1898. Jego rodzicami byli Abraham i Rachel (z domu Unger) Rickover. Nazwisko „Rickover” wywodzi się od miejscowości Ryki. W szóstym roku życia, po pogromach w 1905, wyemigrował wraz z matką i siostrą Feigele do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdował się już wcześniej jego ojciec, następnie zaś do Chicago. Środowisko, w którym wzrastał Hyman Rickover, było biedne, nie miało jednak charakteru slumsów. W przeciwieństwie do większości rówieśników z sąsiedztwa, młody Rickover nie poprzestał na najniższym poziomie edukacji, starając się ją kontynuować. Uczęszczając do szkoły średniej, popołudniami i w weekendy pracował jako goniec w przedsiębiorstwie komunikacyjnym Western Union. Wzrost znaczenia amerykańskiej marynarki wojennej po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej oraz wzrost politycznych wpływów jego protektora, kongresmena Adolpha J. Sabatha (z pochodzenia czeskiego Żyda), otworzyły przed Hymanem Rickoverem szansę wstąpienia do Akademii Marynarki Wojennej (United States Naval Academy). Po ślubie z Ruth D. Masters zmienił wyznanie na episkopalizm (amerykański Kościół anglikański).

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Pogrom – tradycyjnie, w znaczeniu słownikowym tyle co „zadanie komuś klęski”, „rozgromienie” (np. wrogich wojsk), „unicestwienie”, „wybicie”. Współcześnie, za rosyjskim погром, słowo to jest używane najczęściej w odniesieniu do zbiorowych, brutalnych ataków na przedstawicieli mniejszości narodowych, a potocznie, zwłaszcza w języku publicystyki, bywa uogólniane jako wszelki grupowy akt przemocy skierowany przeciw jakiejś grupie narodowościowej lub religijnej, często połączony z niszczeniem własności jej członków (domów, miejsc pracy, miejsc kultu).

  Służba wojskowa i cywilna[ | edytuj kod]

  Rickover wstąpił do akademii marynarki wojennej w czerwcu 1918 roku, po zdanych z trudnością egzaminach wstępnych. W celu przezwyciężenia jednak swojej słabej podbudowy edukacyjnej, w trakcie studiów poświęcał na naukę każdą chwilę, co dzięki unikaniu jakiejkolwiek pozaedukacyjnej aktywności, pozwoliło mu uniknąć również nękania, jakiego doświadczyło wielu innych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Dzięki włożonemu w naukę wysiłkowi, w roku 1922 ukończył studia ze 107. lokatą w swoim liczącym 540 osób roczniku.

  Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.Concept Formulation (CONFORM) – amerykański program konstrukcyjno-badawczy zmierzający do opracowania okrętu podwodnego z napędem jądrowym trzeciej generacji. Program zmierzał do budowy nowego, nowoczesnego typu okrętów myśliwskich o wysokich osiągach i wielu nowatorskich w rozwiązaniach, stanowiącego odpowiedź na intensywny rozwój radzieckich konstrukcji tej klasy jednostek. W wyniku promowania przez admirała Hymana Rickovera odmiennej koncepcji rozwoju amerykańskich jednostek tej klasy, program Conform został przerwany, a okręty według tego projektu nie weszły do produkcji ustępując budowie mniej nowoczesnych jednostek typu Los Angeles.
  „S-48” w czasie zaokrętowania na nim Hymana Rickovera.

  Pierwszą służbę morską Rickover odbył na niszczycielu „La Vallette” typu Clemson, na którym już rok po ukończeniu uczelni został najmłodszym oficerem maszynowni w swojej eskadrze. W styczniu 1922 roku Rickover otrzymał przydział do załogi pancernika „Nevada”, gdzie początkowo służył w oddziale odpowiedzialnym za artylerię okrętu, a następnie został głównym oficerem odpowiedzialnym za systemy elektryczne jednostki. W czerwcu 1925 roku Hyman Rickover otrzymał awans na stopień porucznika (lieutenant, junior grade). Po opuszczeniu „Nevady” w 1927 roku, podjął studia inżynierskie w akademii marynarki w Annapolis oraz na uniwersytecie Columbia z zakresu inżynierii elektrycznej, które ukończył w roku 1929. Po uzyskaniu dyplomu Rickover zamierzał skorzystać z najkrótszej ścieżki do objęcia samodzielnego dowództwa okrętu, jaką ówcześnie stanowiła służba na okrętach podwodnych. Stąd też, po wniosku o przydzielenie do służby na jednostkach tej klasy, trafił do szkoły broni podwodnej w bazie marynarki New London, po ukończeniu której otrzymał przydział na okręt S-48 typu S. Mimo podejmowanych wysiłków i spełniania formalnych wymagań dla objęcia samodzielnego dowództwa okrętu podwodnego, Rickoverowi nigdy nie udało się osiągnąć tego celu. Życie na okręcie podwodnym, w którym nawet przy przemieszczaniu się osób niezbędne było trymowanie okrętu, uświadomiło Rickoverowi jak bardzo ta klasa okrętów uzależniona jest od sił natury. Rickover nigdy też nie zaadaptował się do życia w środowisku załogi okrętu podwodnego – częściowo dlatego, że był intelektualnie osamotniony wśród załogi. Wielką przyjemność sprawiła Rickoverowi podróż badawczo-naukowa, jaką odbył S-48, której zadaniem było badanie grawitacji ziemskiej i kontakt z przebywającymi w związku z tym zadaniem na pokładzie okrętu dwoma naukowcami. W połowie 1933 roku, Hyman Rickover został skierowany do Filadelfii w Pensylwanii, gdzie jego zadaniem była kontrola jakości produkowanych materiałów. Tam też, dzięki uniwersyteckiemu wykształceniu oraz doświadczeniom wyniesionym ze służby na „Nevadzie” i S-48, opracował korektę rozdziału podręcznika dotyczącego baterii okrętowych. Dzięki osobistym zainteresowaniom, dokonał także przekładu na język angielski niemieckiego studium broni podwodnej opracowanego przez admirała Hermanna Bauera Das Unterseeboot. Zamiarem, który przyświecał Rickoverowi przy dokonywaniu tłumaczenia był wzrost własnej reputacji, doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz umożliwienie korzystania w Stanach Zjednoczonych z czołowych myśli wojskowych byłego wroga.

  Leslie Richard Groves, Jr. (ur. 17 lipca 1896 w Albany, zm. 13 lipca 1970 w Waszyngtonie) − generał porucznik (ang. Lieutenant General) United States Army, absolwent akademii wojskowej West Point. Uczestnik I i II wojny światowej.Medal Pochwalny (ang. Commendation Medal, skrót COM) – amerykańskie odznaczenie, przedostatnie w hierarchii odznaczeń wojskowych (przed Medalem za Osiągnięcie), przyznawane przede wszystkim za zasługi niebojowe podczas pełnienia służby. Nadawane w pięciu odmianach przez poszczególne rodzaje sił zbrojnych: Siły Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną i Piechotę Morską oraz Straż Wybrzeża. Piątą odmianę stanowi medal nadawany przez Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych (Joint Service). Każda z odmian może zostać nadana żołnierzowi innego rodzaju sił zbrojnych, a także żołnierzowi sił zbrojnych państwa sojuszniczego.
  New Mexico” w 1935 roku

  Przez kolejne dwa lata – od 1935 roku – Rickover pełnił funkcję zastępcy oficera inżynierii pokładowej pancernika „New Mexico”. W rzeczywistości szef inżynierów pancernika zezwolił Rickoverowi na faktyczne zarządzanie działem inżynieryjnym okrętu, a Hyman Rickover wywiązał się z tego zadania na tyle dobrze, iż w wewnętrznej rywalizacji inżynieryjnej między amerykańskimi pancernikami, „New Mexico” (BB-40) przesunął się z szóstego na pierwsze miejsce i utrzymał tę pozycję przez dwa lata. Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w tej rywalizacji było zmniejszenie przez Rickovera i podległy mu zespół zużycia paliwa. Co istotne, działania zespołu Rickovera przyniosły efekt nie tylko polegający na zmniejszeniu zużycia paliwa przez system napędowy okrętu, lecz także przez systemy destylacji wody, ogrzewania i produkcji energii elektrycznej. Rickover bardzo intensywnie szkolił podległych sobie członków załogi, powierzając im też tyle odpowiedzialności, ile byli w stanie udźwignąć. Trzech młodych oficerów z zespołu Rickovera, osiągnęło stanowiska admiralskie.

  Stan spoczynku – status prawny osoby związanej stosunkiem służbowym, pracy bądź kapłańskim, uzyskany po przekroczeniu określonego wieku lub wskutek stanu zdrowia. Odpowiada emeryturze pracowniczejGrawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.

  1 lipca 1937 roku, Hyman Rickover otrzymał awans na stopień lieutenant commander (pol. komandor podporucznik), po czym został wysłany do Chin, gdzie objął swoje pierwsze i ostatnie dowództwo okrętu, trałowca „Finch” typu Lapwing. Jednostka ta była w chwili objęcia dowództwa przez Rickovera w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym. Hyman pracując wraz z załogą usiłował to poprawić, usuwając rdzę, wymieniając nie nadające się do użytku części i pokrywając okręt farbą antykorozyjną. Prace te miały o tyle duże znaczenie, iż był to okres konfliktu chińsko-japońskiego, w związku z czym w tym samym porcie schroniło się wiele statków różnych państw, a utrzymanie amerykańskiej obecności wydawało się istotną sprawą z punktu widzenia ich ochrony.

  USS Nevada (BB-36) – pancernik typu Nevada Marynarki Wojennej USA z okresu I i II wojny światowej. Bliźniaczą jednostką był pancernik USS "Oklahoma" (w praktyce oba okręty technicznie różniły się od siebie - m.in. napędem, rodzajem płyt pancernych, szczegółami w konstrukcji ochrony przeciwtorpedowej itp. - nawet po przebudowie).Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Trałowiec typu Lapwing

  W październiku 1937 roku, Hyman Rickover wykonał krok, który wpłynął na całą jego dalszą karierę. W 1916 roku, Kongres przygotował akt prawny autoryzujący stanowisko engineering duty only – EDO („tylko do prac inżynieryjnych”), przeznaczone dla niewielkiej grupy oficerów, którzy nigdy nie mieli otrzymać własnego dowództwa okrętu, zamiast tego pracować mieli przy rozwiązywaniu inżynierskich aspektów projektów, konstrukcji i obsługi okrętów floty. Jako że jedynie kilku oficerów marynarki otrzymało dotychczas taką nominację, stanowili oni swego rodzaju elitę marynarki – co było jednym z powodów decyzji Rickovera o aplikowaniu na to stanowisko. Rickover był także zachęcany do tego kroku przez innych inżynierów marynarki, będących pod wrażeniem jego dokonań na „New Mexico”, którzy obiecywali swoje oficjalne wsparcie dla jego kandydatury. Najważniejszym jednak powodem decyzji Rickovera była fascynacja tym rodzajem inżynierii, którą wyniósł z Columbii oraz ze służby na „La Vallette”, „Nevadzie” i „New Mexico”. Wyokrętowany w październiku 1937 roku z „Fincha”, Rickover został zastępcą oficera produkcji w stoczni Cavite Navy Yard na Filipinach, którą opuścił w maju 1939 roku, aby rozpocząć pracę w sekcji elektrycznej Biura Okrętów (Bureau of Ships – BuShips) w Waszyngtonie. Był to czas końca względnego pokoju na świecie; prezydent Stanów Zjednoczonych oraz Kongres zaaprobowali właśnie zwiększenie środków finansowych na budowę nowych okrętów kilku klas – od pancerników, przez lotniskowce do mniejszych jednostek, aż po okręty pomocnicze. Sekcja elektryczna BuShips odpowiedzialna była za obsługę i instalację wyposażenia elektrycznego istniejących, projektowanych i budowanych jednostek. Nadto, BuShips prowadziło także badania nad możliwościami stosowania napędów elektrycznych, a uzyskujący coraz większe wpływy Rickover szybko rozbudowywał sekcję elektryczną, tworząc nowe podsekcje, w tym rozmagnesowania, rozminowywania, projektowania wyposażenia oraz zaopatrzenia. Rickover był przełożonym sekcji elektrycznej już od roku, kiedy 7 grudnia 1941 roku cesarska marynarka wojenna Japonii dokonała ataku na Pearl Harbour. Kierowana przez niego sekcja przeprowadziła bardzo sprawnie remonty ciężko uszkodzonych w japońskim ataku pancerników USS „California” (BB-44) i „West Virginia” (BB-48), których systemy napędu elektrycznego zostały naprawione znacznie szybciej, niż oczekiwano. Sekcja, którą kierował Rickover, prowadziła m.in. badania nad wpływem eksplozji podwodnych na systemy elektryczne okrętów. Sam Rickover studiował każdy raport o uszkodzeniach i osobiście wizytował każdy uszkodzony w walce okręt. Dzięki pracom jego sekcji odkryto m.in., że wpływ podwodnych eksplozji (na przykład min) na systemy elektryczne jednostek jest dalece poważniejszy, niż do tej pory sądzono. Nowe, potężniejsze miny wprowadzone z początkiem drugiej wojny światowej, nawet jeśli nie wywoływały krytycznych uszkodzeń kadłuba, mogły powodować katastrofalne następstwa w zakresie uszkodzeń urządzeń pomocniczych i systemów elektrycznych okrętów. Sekcja elektryczna BuShips szybko się też rozrastała. W 1938 roku w skład sekcji wchodziły 23 osoby, w momencie upadku hitlerowskich Niemiec w maju 1945 roku, składała się z 343 osób cywilnych i wojskowych – w tym także „wypożyczonych” do sekcji, najbardziej utalentowanych młodych inżynierów głównych komercyjnych kooperantów biura okrętów. Sekcja ta stała się w przyszłości podstawą organizacji Naval Reactors Branch of Bureau of Ships.

  Kontradmirał (kadm., kontradm.) - wojskowy stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający generałowi brygady w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.Złoty Medal Kongresu (ang. Congressional Gold Medal) – najwyższe, obok Medalu Wolności, odznaczenie państwowe Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  1 stycznia 1942 roku Rickover został promowany na stopień komandora porucznika (Commander – CDR), a 26 czerwca 1943 roku, otrzymał awans na stopień komandora (Captain – CAPT). Możliwość uzyskania awansów na najwyższe stopnie oficerskie w marynarce upatrywał w służbie poza granicami Stanów Zjednoczonych. 20 lipca 1945 roku, przybył na Okinawę, gdzie otrzymał najwyższe dowództwo bazy przemysłowej budowanej dla zapewnienia napraw okrętów biorących udział w przygotowywanej ostatecznej inwazji na Japonię. Niecałe dwa miesiące później, dwie bomby atomowe zakończyły jednak wojnę z Japonią, w związku z czym w listopadzie 1945 roku baza została zamknięta, a Rickover powrócił do USA.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Okinawa (jap. 沖縄本島, Okinawa hontō) – japońska wyspa na Oceanie Spokojnym w archipelagu Wysp Okinawa będącym częścią archipelagu Wysp Ryūkyū, 1 084 253 mieszkańców (2006), pow. 1,21 tys. km², nizinna.

  Era energii atomowej[ | edytuj kod]

  Już od 1938 roku amerykańska marynarka prowadziła pewne prace nad możliwością zapewnienia napędu nuklearnego dla okrętów. Po wybuchu wojny, z momentem rozpoczęcia prac nad destrukcyjnym wykorzystaniem energii jądrowej w projekcie Manhattan, badania nad napędem jądrowym zostały w praktyce zatrzymane. W sierpniu 1944 roku, szef projektu Manhattan, generał Leslie Groves powołał pięcioosobowy komitet w celu określenia potencjalnych możliwości niedestrukcyjnego użycia energii atomowej. Przewodniczącym komitetu został długoletni dziekan California Institute of Technology i szef doradców naukowych generała Grovesa dr Richard S. Tolman. Innymi członkami komitetu zostało dwóch cywilów oraz dwaj oficerowie marynarki: kadm. Earle W Mills – asystent szefa Bureau of Ships oraz kpt. Thorwald A. Solberg – także z BuShips. Rok później, po zakończeniu wojny, Senat Stanów Zjednoczonych powołał Specjalną Komisję Energii Atomowej. Wkrótce też Sekretarz Marynarki James Forrestal wystosował list do Sekretarza Wojny Stanów Zjednoczonych, w którym stwierdził, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zamierza podjąć wysiłki zmierzające do zastosowania energii jądrowej w napędzie okrętów. W odpowiedzi, sekretarz wojny wraz z będącym jego podwładnym generałem Leslie Grovesem wskazał, że najlepszym sposobem doprowadzenia do powstania okrętowej siłowni jądrowej jest wydzielenie przez marynarkę personelu do prowadzonych w Oak Ridge National Laboratory prac nad reaktorem atomowym. W rozpoczętej dyskusji w marynarce nad sposobem jej udziału w programie prowadzonym w Oak Ridge, Bureau of Ships zaproponowało utworzenie specjalnego ciała doradczego przy szefie operacji morskich i sekretarzu marynarki. Marynarka wyznaczyła do Oak Ridge zespół pięciu oficerów oraz trzech osób cywilnych. Ostatecznie znalazł się wśród nich Hyman Rickover. Zespół ten przybył do Oak Ridge w czerwcu 1946 roku, gdzie przez kilka miesięcy zapoznawał się ze wszystkimi aspektami technologii nuklearnej. W tym czasie koordynatorem spraw nuklearnych w Bureau of Ships został komandor Albert G. Mumma, zajmując stanowisko, które było celem Rickovera. Rickover jednak zamierzał osiągnąć najwyższe stanowisko w marynarce w zakresie energii jądrowej, przygotowując dokumentacje wykonalności napędu nuklearnego. Starał się w tym celu utrzymać swoją oddelegowaną do Oak Ridge grupę marynarki jako całość, wykorzystując ją do pomocy przy opracowaniu swojego raportu. W tym celu zapewnił również wsparcie dla swoich propozycji napędu jądrowego, dr Edwarda Tellera – wiodącego fizyka nuklearnego amerykańskiego programu atomowego. Ostatecznie, we wrześniu 1947 roku, Hyman Rickover został ustanowiony specjalnym asystentem szefa Bureau of Ships ds. nuklearnych, a wkrótce szefem Naval Reactors Branch of Bureau of Ships

  Legion of Merit (pol. Legia Zasługi) – wysokie odznaczenie USA, ustanowione w 1942 roku, przyznawane wojskowym za zasługi podczas pokoju lub wojny. Od 1943 roku obywatele Stanów Zjednoczonych mogą być odznaczeni jedynie najniższym stopniem - pozostałe stopnie nadaje się wyłącznie żołnierzom innych państw.Okręty podwodne typu Los Angeles – amerykańskie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym, znane także jako jednostki typu 688. Mimo że okręt wiodący tego typu – USS „Los Angeles” (SSN-688) – miał początkowo być jedynym egzemplarzem okrętu według tego projektu, w latach 1972-1996 zbudowano i przyjęto do służby ogółem 62 jednostki typów Los Angeles i Improved Los Angeles. Okręty tych typów wyposażone zostały w możliwość przenoszenia 26 torped lub pocisków manewrujących wystrzeliwanych z czterech dziobowych wyrzutni kalibru 21 cali (533 mm). Ostatnie 8 z 39 jednostek typu 688 wyposażonych zostało w 12 pionowych wyrzutni pocisków typu VLS w dziobie okrętu, dzięki czemu mogą przenosić i wystrzeliwać 12 dodatkowych pocisków manewrujących Tomahawk SLCM.

  Zdobyte przez admirała ogromne wpływy w środowisku politycznym, zwłaszcza w Kongresie Stanów Zjednoczonych, umożliwiły mu znaczny udział w kierowaniu rozwojem amerykańskiej floty atomowych okrętów podwodnych. Wyjątkiem w tym zakresie był rozwój pierwszej generacji atomowych nosicieli pocisków balistycznych SLBM. Pisemną decyzją admirała Arleigha Burke, Hyman Rickover został bowiem postawiony na uboczu głównego nurtu tego programu. Admirał był postacią bardzo kontrowersyjną, z jednej strony bowiem bardzo pracowitą, z drugiej zaś swoje wpływy w marynarce zawdzięczał w dużej mierze koneksjom politycznym w Kongresie USA Do jego zasług należy m.in. wprowadzenie do US Navy okrętów myśliwskich typu Los Angeles, kosztem jednak poświęcenia przygotowywanego w tym samym czasie projektu bardzo nowoczesnego na owe czasy typu CONFORM, którego program został przez admirała Rickovera przerwany. Admirałowi przypisuje się także wprowadzenie chaosu do programu ULMS, zmierzającego do opracowania nowej generacji strategicznych okrętów balistycznych typu Trident, co ostatecznie doprowadziło do przymusowego odejścia admirała na emeryturę w styczniu 1982 r.

  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.Admirał (adm.) – wojskowy stopień oficerski w polskiej marynarce wojennej, odpowiadający generałowi w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  United States Secretary of the Navy (SECNAV) (Sekretarz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych) – bezpośredni cywilny zwierzchnik Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Do 1947 roku była to jedna z pozycji wchodzących w skład gabinetu Stanów Zjednoczonych. Po reorganizacji w 1947 roku, Departament Marynarki Wojennej wchodzi w skład Departamentu Obrony, a bezpośrednim zwierzchnikiem sekretarza Marynarki Wojennej jest sekretarz obrony. Od 2009 roku sekretarzem Marynarki Wojennej jest Ray Mabus.
  Wirginia (ang. Virginia) – stan w Stanach Zjednoczonych na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Prawie dwie trzecie Wirginii jest zalesione, a branże związane z lasami zapewniają 17 mld dolarów rocznego przychodu dla gospodarki Wirginii (2% PKB), oraz ponad 100 tys. miejsc pracy.
  Waszyngton, D.C., formalnie Dystrykt Kolumbii (ang. Washington, D.C. /ˈwɒʃɪŋtən ˌdiːˈsiː/, District of Columbia), potocznie nazywany Waszyngtonem lub D.C. – założona 16 lipca 1790 stolica Stanów Zjednoczonych.
  Ryki – miasto w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ryki. Według danych z 31 grudnia 2011 roku, miasto miało 9989 mieszkańców. Założono je w roku 1442 jako wieś królewską.
  USS New Mexico (BB-40) amerykański pancernik, okręt główny typu New Mexico. Był pierwszym okrętem US Navy noszącym nazwę pochodzącą od stanu Nowy Meksyk.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Okręt podwodny – wojskowa jednostka pływająca, konstrukcyjnie przystosowana do prowadzenia działań i operacji zarówno na powierzchni, jak i pod wodą; współcześnie jedna z głównych klas okrętów. Okręty podwodne zdolne są do samodzielnego zanurzenia i wynurzenia oraz kontrolowanego pływania pod wodą, a także do prowadzenia w tym środowisku walki oraz wykonywania zadań transportowych i rozpoznawczych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.158 sek.