• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hygin - pisarz

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Genealogia (z Greki γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza") — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Gajusz Juliusz Hyginus (ur. ok. 64 p.n.e., zm. ok. 17 n.e.) – rzymski pisarz i mitograf, autor zachowanych do dziś ekscerptów mitologicznych.

  Biografia i twórczość[ | edytuj kod]

  Pochodził z Aleksandrii lub Hiszpanii, był wyzwoleńcem Oktawiana Augusta i uczniem znanego uczonego i pisarza Aleksandra Polihistora.

  Oryginalne dzieła Hyginusa, poświęcone genealogii (De familiis Troianis, De origine et situ urbium Italicarum), biografii (De vita rebusque illustrium virorum), rolnictwa (De agricultura, De apibus) oraz pisma antykwaryczne (De proprietatibus deorum, De dis Penatibus) nie zachowały się. Autor zawdzięczał im sławę erudyty i polihistora. Pod jego imieniem zachował się zbiór wyciągów i streszczeń z greckich autorów (przede wszystkim tragików), zatytułowany Fabulae. Są to skrócone i znacznie uproszczone opracowania mitów greckich (ok. 300 opowiastek), prawdopodobnie przeznaczone do użytku szkolnego. Podobny charakter ma praca De astronomia, poświęcona tej dziedzinie, a oparta na komentarzu Eratostenesa do dzieła Phaenomena – O znakach niebieskich Aratosa.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Eratostenes (gr. Ἐρατοσθένης Eratosthenes; ur. 276 p.n.e. w Cyrenie, zm. 194 p.n.e.) – grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i poeta.

  Wydania łacińskie[ | edytuj kod]

 • P.K. Marshall, ed. Hyginus: Fabulae 1993; wyd. popr. 2002
 • Rose, H. I. Hygini Fabulae (1934) 1963
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wśród badaczy nie ma zgodności, czy Hyginus mitograf jest tożsamy z wyzwoleńcem Augusta; por. opinię Edwarda Fitcha w recenzji z H. I. Rose, Hygini Fabulae [w] The American Journal of Philology 56,4 (1935), s. 422.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura rzymska: okres augustowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1990, s. 647-648, ISBN 83-01-09067-7, OCLC 69629585.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tekst online: Hyginus, Fabulae, tł. Mary Grant (ang.)
 • Tekst online: Hyginus, Astronomica, tł. Mary Grant (ang.)
 • Tekst w oryginale łacińskim
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Maria Cytowska (ur. 6 marca 1922 r. w Warszawie, zm. 14 listopada 2007 r. tamże), polska badaczka kultury antycznej, filolog klasyczny, tłumaczka i edytor literatury klasycznej. Autorka wielu książek dotyczących kultury i literatury antycznej.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
  Biblioteka Narodowa Łotwy (łot. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)) – łotewska biblioteka narodowa z siedzibą w Rydze, narodowa instytucja kultury podlegająca Ministerstwu Kultury, założona jako Państwowa Biblioteka Łotwy w 1919 roku, po włączeniu Łotwy w skład ZSRR, działała jako Biblioteka Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej a po odzyskaniu niepodległości, od 1992 roku, funkcjonuje jako Biblioteka Narodowa Łotwy.
  LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.745 sek.