• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hydrometra

  Przeczytaj także...
  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.
  Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.

  Hydrometrarodzaj pluskwiaków różnoskrzydłych z rodziny poślizgowatych i podrodziny Hydrometrinae.

  Opis[]

  Przedstawiciele rodzaju charakteryzują się znacznie dłuższą od przedplecza głową. W nasadowej części przedplecza znajdują się drobne dołeczki. Biodra odnóży rozstawione szeroko i wystające poza boki ciała. Samce mniejsze od samic i o węższym odwłoku.

  Biologia i ekologia[]

  Poruszają się powoli krocząc po powierzchni wody, roślin, mchów i wilgotnych kamieni.

  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.Poślizg wysmukły (Hydrometra stagnorum) – gatunek owada z rodziny poślizgowatych (Hydrometridae). Występuje powszechnie na terenie niemal całej Europy, najczęściej na obszarach przybrzeżnych wód wolno-płynących, jezior, torfowisk i bagien, a także w strefie przybrzeżnej. Do ruchu ślizgowego po powierzchni wody wykorzystują zjawisko napięcia powierzchniowego. 

  Występują w strefie roślinności przybrzeżnej jezior, torfowisk i bagien oraz wolnopłynących rzek. Poruszają się po powierzchni wody. Są drapieżne, żywią się małymi owadami, które wypływają na powierzchnię, aby zaczerpnąć powietrza.

  Rozprzestrzenienie[]

  Rodzaj kosmopolityczny. Większość gatunków żyje w tropikach i subtropikach. W Europie, w tym Polsce, gdzie są jedynymi przedstawicielami swojej rodziny, żyją dwa gatunki: poślizg wysmukły (H. stagnorum) i H. gracilenta.

  Systematyka[]

  Opisano około 100 gatunków, w tym:

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
 • Hydrometra acapulcana Drake, 1952
 • Hydrometra adnexa Tirske, 1956
 • Hydrometra aemula Drake, 1956
 • Hydrometra alloiona Drake et Lauck, 1959
 • Hydrometra argenitna Berg, 1879
 • Hydrometra australis Say, 1832
 • Hydrometra barei Hungerford, 1927
 • Hydrometra caraiba Guérin et Méneville, 1852
 • Hydrometra ciliosa Drake et Lauck, 1959
 • Hydrometra comata Torre-Bueno, 1926
 • Hydrometra consimilis Barber, 1934
 • Hydrometra crossa Drake et Lauck, 1959
 • Hydrometra cyprina Torre-Bueno, 1926
 • Hydrometra exalla Drake et Lauck, 1959
 • Hydrometra exilis Torre-Bueno, 1926
 • Hydrometra fruhstorferi Hungerford et Evans, 1934
 • Hydrometra fuanicana Drake, 1954
 • Hydrometra gibara Torre-Bueno, 1926
 • Hydrometra gracilenta Horváth, 1899
 • Hydrometra grassei Poisson
 • Hydrometra guianana Hungerford et Evans, 1934
 • Hydrometra huallagana Drake, 1954
 • Hydrometra hungerfordi Torre-Bueno, 1926
 • Hydrometra intonsa Drake et Hottes, 1952
 • Hydrometra jaczewskii Lundblad, 1933
 • Hydrometra lentipes Champion, 1898
 • Hydrometra lillianis Torre-Bueno, 1926
 • Hydrometra maidli Hungerford et Evans, 1934
 • Hydrometra martini Kirkaldy, 1900
 • Hydrometra metator Buchanan-White, 1879
 • Hydrometra naiades Kirkaldy, 1902
 • Hydrometra panamensis Drake, 1953
 • Hydrometra placita Drake, 1953
 • Hydrometra priscillae Torre-Bueno, 1926
 • Hydrometra somaliensis Poisson
 • Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) – poślizg wysmukły
 • Hydrometra sztolcmani Jaczewiski, 1928
 • Hydrometra taxcana Drake et Hottes, 1952
 • Hydrometra wileyi Hungerford, 1923
 • Hydrometra williamsi Hungerford et Evans, 1934
 • Hydrometra zeteki Drake, 1952
 • Przypisy

  1. Hydrometra, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Tadaeusz Jaczewski, Aleksander Wróblewski: Klucze do oznaczania owadów Polski cz. XVIII Pluskwiaki różnioskrzydłe - Heteroptera z. 4 Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki - Gerridae. Warszawa: PWN, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 1976.
  3. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. I. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2004. ISBN 83-88147-04-8.
  4. Hydrometra na BioLib.cz. [dostęp 2014-03-22].
  Poślizgowate (Hydrometridae) – rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych z infrarzędu półwodnych i nadrodziny Hydrometroidea.Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) – Rząd owadów (dawniej podrząd) liczący kilkadziesiąt tysięcy gatunków współczesnych oraz kopalnych, z nadzwyczaj różnorodną budową i biologią. W Polsce zaobserwowano ok. 780 gatunków, należących do 36 rodzin.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Gatunek kosmopolityczny (organizm kosmopolityczny) – gatunek o bardzo szerokim zasięgu geograficznym, obejmującym wiele stref klimatycznych i stref ekologicznych. Wiele gatunków uzyskało ten status w wyniku działalności człowieka - zostały przezeń zawleczone w miejsca, w których w innym przypadku by nie występowały (np. szczury, mucha domowa, pchły). Określenie "kosmopolityczny" w przypadku organizmów dotyczyć może też taksonów wyższych od gatunku.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Przedtułów (prothorax) – pierwszy (przedni) z trzech pierścieni tułowia owadów, stale bezskrzydły. Wykazuje tendencję do zaniku pleur. Płytka grzbietowa tego segmentu to przedplecze (pronotum, protergum) – nie ma akrotergitu i zatarczy, płytka brzuszna to przedpiersie (prosternum), boczna – propleuron.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Hydrometra gracilenta – gatunek nawodnych pluskwiaków różnoskrzydłych z rodziny poślizgowatych i podrodziny Hydrometrinae.
  Poślizg wysmukły (Hydrometra stagnorum) – gatunek owada z rodziny poślizgowatych (Hydrometridae). Występuje powszechnie na terenie niemal całej Europy, najczęściej na obszarach przybrzeżnych wód wolno-płynących, jezior, torfowisk i bagien, a także w strefie przybrzeżnej. Do ruchu ślizgowego po powierzchni wody wykorzystują zjawisko napięcia powierzchniowego. 

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.