• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hydroksylowanie

  Przeczytaj także...
  Grupa halogenowa to w chemii grupa funkcyjna składająca się z jednego atomu halogenu (chlor, brom, jod). Występuje ona w wielu związkach chemicznych. W chemii organicznej tradycyjnie oznacza się ją dużą literą "X-".Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Addycja (przyłączenie) - rodzaj reakcji chemicznej, polegającej na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt bez żadnych produktów ubocznych. W chemii organicznej addycja przebiega zwykle z rozerwaniem wiązania wielokrotnego węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom. Istnieją jednak proste reakcje addycji, które zachodzą bez zrywania wiązań wielokrotnych takie jak np. rekombinacja rodników.

  Hydroksylowanie, hydroksylacjareakcja chemiczna polegająca na wprowadzeniu do cząsteczki związku jednej lub więcej grup hydroksylowych (-OH).

  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

  Sposoby hydroksylowania[ | edytuj kod]

 • substytucja (zamiana jakiejś grupy funkcyjnej, zwykle halogenowej, na -OH)
 • addycja wody do wiązania wielokrotnego
 • utleniająca addycja wody do wiązania podwójnego (przyłączają się od razu dwie grupy hydroksylowe)
 • Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.666 sek.