• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hydroksylaza tyrozynowa

  Przeczytaj także...
  Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.Guz chromochłonny (barwiak, łac. pheochromocytoma) – zazwyczaj łagodny nowotwór wywodzący się najczęściej z komórek chromochłonnych zlokalizowanych w rdzeniu nadnerczy, wydzielających katecholaminy; najczęściej adrenalinę i noradrenalinę. Rzadziej guz chromochłonny powstaje z pozanadnerczowej tkanki chromafinowej, która nie uległa inwolucji po urodzeniu. Jest częstą przyczyną nadciśnienia wtórnego. Guzami o podobnej budowie histologicznej są przyzwojaki.
  Aminokwasy – organiczne związki chemiczne zawierające zasadową grupę aminową -NH2 oraz kwasową grupę karboksylową -COOH lub – w ujęciu ogólniejszym – dowolną grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H. Aminokwasy są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami).

  Hydroksylaza tyrozynowa (lub 3-monooksygenaza tyrozyny; EC 1.14.16.2) – enzym z grupy hydroksylaz odpowiedzialny za przekształcenie aminokwasu L-tyrozyny do dihydroksyfenyloalaniny, czyli DOPA.


  Funkcja[ | edytuj kod]

  Hydroksylaza tyrozynowa, będąca oksygenazą, jest enzymem znajdującym się w cytozolu wszystkich komórek metabolizujących katecholaminy. Przekształca aminokwas tyrozynę w DOPA, aminę katecholową.

  Enzym ten jest wysoce specyficzny wobec substratu i nie akceptuje żadnych pochodnych indolu; jest to unikalna cecha hydroksylazy fenyloalaninowej, w porównaniu z innymi enzymami zaangażowanymi w biosyntezę katecholamin, które współpracują z pochodnymi indolu.

  Cytozol, cytoplazma podstawowa, matriks cytoplazmy – płynny składnik cytoplazmy w którym znajdują się organelle. W tym układzie koloidalnym znajdują się składniki odżywcze, jony, białka, enzymy oraz produkty odpadowe metabolizmu z których część jest rozpuszczona w wodzie.Indol (2,3-benzopirol) – heterocykliczny związek chemiczny, zbudowany ze sprzężonych pierścieni benzenowego i pirolowego. Zarówno wyjściowy indol, jak i bardziej złożone związki zawierające grupę indolową są powszechnie spotykane w tkankach żywych organizmów, zarówno zwierząt, jak i roślin. Grupa indolowa występuje też jako szkielet wielu substancji znajdujących się w ludzkim ciele, jak np. aminokwas tryptofan lub serotonina. Nazwa "indol" pochodzi od nazwy barwnika indygo, zawierającego dwie grupy indolowe. Jest to związek o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Występuje w kale oraz w małych stężeniach w perfumach. Wytwarzany jest przez różne drobnoustroje np. z rodziny Enterobacteriaceae. Zdolność wytwarzania indolu jest jedną z metod identyfikacji drobnoustrojów z tej rodziny.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Hydroksylaza tyrozynowa jest homotetramerem. Struktura enzymu jest zbliżona do budowy hydroksylazy fenyloalaninowej oraz hydroksylazy tryptofanowej. Każda z czterech podjednostek zawiera po jednym atomie żelaza, którego obecność jest krytyczna dla aktywności enzymatycznej tego enzymu.

  Tyrozyna (Tyr lub Y) − organiczny związek chemiczny. Stereoizomer L jest jednym z 20 podstawowych aminokwasów białkowych. Nazwa tyrozyna pochodzi od gr. tyros – ser. Łańcuch boczny tyrozyny stanowi niepolarny pierścień aromatyczny z przyłączoną w pozycji „para” grupę hydroksylową (−OH), połączony z atomem węgla α przez mostek metylenowy.Lewodopa (L-DOPA; łac. Levodopum) – naturalny aminokwas, amina katecholowa, powstała w procesie hydroksylacji tyrozyny, na skutek reakcji prowadzonej przez hydroksylazę tyrozynową. Jest prekursorem dopaminy, powodującym zwiększenie stężenia tego neuroprzekaźnika w mózgu. Jest metabolitem pośrednim w szlaku syntezy adrenaliny:

  Reakcja[ | edytuj kod]

  L-tyrozyna + Tetrahydrobiopteryna + O2 ⇌ DOPA + Hydroksytetrahydrobiopteryna

  Medycyna[ | edytuj kod]

  Aktywność hydroksylazy tyrozynowej może być spowolniona bądź zatrzymana przez inhibitor α–metylotyrozynę, jednakże nie jest to efektywny środek regulacji biosyntezy amin katecholowych. Środek ten jest rzadko używany, lecz jest bardzo użyteczny w leczeniu guza chromochłonnego. Ma także zastosowanie w przypadkach nadciśnienia tętniczego.

  Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa, za (ang.) hipertensja (łac. hypertonia arterialis, niekiedy stosowane skróty HA i AH) – przewlekła choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).Hydroksylaza tryptofanowa (EC 1.14.16.4; w skrócie TPH) – enzym z grupy hydroksylaz związany z biosyntezą serotoniny. Przeprowadza proces transformacji L-tryptofanu do 5-hydroksytryptofanu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Hydroksylaza fenyloalaninowa (4-monooksygenaza fenyloalaninowa, EC 1.14.16.1) – enzym z grupy hydroksylaz, katalizujący przekształcenie L-fenyloalaniny w L-tyrozynę.
  Tetramery - oligomery, cząsteczki składające się z czterech merów, które mogą być jednakowe - homotetramery lub różnić się - heterotetramery. Pojęcia "homotetramery" i "heterotetramery" stosuje się wyłącznie w biochemii.
  Inhibitor (łac. inhibeo – zatrzymuję) – związek chemiczny powodujący zahamowanie bądź spowolnienie reakcji chemicznej. Proces ten nazywa się inhibicją. Inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej jak i substancję obniżającą aktywność katalizatora w reakcji katalizowanej. Ponieważ w przeciwieństwie do katalizatorów, inhibitory mogą ulegać zużyciu w trakcie reakcji, nazywanie ich ujemnymi katalizatorami jest niezalecane. Odwrotnym działaniem do inhibitora charakteryzuje się inicjator.
  Hydroksylazy to ogólna nazwa enzymów, które katalizują reakcje dołączania grupy hydroksylowej -OH do substratów (→ hydroksylacja). Należą do klasy oksydoreduktaz, katalizujących reakcje utleniania i redukcji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.