Aminoalkohole

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Hydroksyaminy)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aminoalkohole, hydroksyaminy, alkoholoaminy, alkaminy – związki chemiczne zawierające grupę hydroksylową (-OH) oraz grupę aminową (-NH2, -NHR lub -NR2, gdzie R jest grupą alkilową lub arylową).

Grupa arylowa (aryl) – w chemii organicznej grupa funkcyjna wywodząca się ze związku aromatycznego (węglowodorowego arenu lub heterocyklicznego heteroarenu), po odjęciu z pierścienia aromatycznego jednego atomu wodoru. Symbol: Ar.Adrenalina (epinefryna) – hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego.

Najprostszym aminoalkoholem jest hydroksyloamina, HO-NH2.

Do ważniejszych aminoalkoholi należą cholina, etanoloamina i adrenalina. Inne to propanoloamina (aminopropanol), metyloaminoetanol, dimetyloaminoetanol.

Warto wiedzieć że... beta

Etanoloamina (aminoetanol, kolamina, z gr. kólla – klej + amina), H2NCH2CH2OH − organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi. Należy do grupy amin biogennych.
Hydroksyloamina – nieorganiczny związek chemiczny, pochodna amoniaku, w której jeden atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową. Najprostsza hydroksyamina.
Metyloaminoetanol (N-metyloetanoloamina), MeNHCH2CH2OH – organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi. Stosowana w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik oraz wykorzystywana w syntezie chemicznej różnych produktów, w tym polimerów i farmaceutyków.
Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Reklama