• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Human relations

  Przeczytaj także...
  Douglas McGregor (ur. 1906 w Detroit, zm. w październiku 1964 w stanie Massachusetts) – amerykański psycholog, specjalizujący się w psychologii społecznej. Jeden z głównych przedstawicieli szkoły behawioralnej. Wyróżnił on dwa style myślenia menedżerów, które nazwał odpowiednio teorią X i teorią Y. Podkreślał on doniosłą rolę osobistych przekonań w procesie zarządzania.Abraham Harold Maslow (ur. 1 kwietnia 1908 w Nowym Jorku, zm. 8 czerwca 1970 w Menlo Park) – amerykański psycholog, autor teorii hierarchii potrzeb. Jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej.
  Hierarchia potrzeb (ang. needs hierarchy) – w psychologii – sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.

  Humanum relations (inna nazwa: szkoła behawioralna) – termin oznaczający szkołę stosunków międzyludzkich. Ruch został zapoczątkowany przez Eltona Mayo i jego eksperyment nazwany efektem Hawthorne'a. Według tej szkoły organizację stanowią ludzie, którzy pozostają w przyjaznych stosunkach. Szkoła behawioralna wniosła do zarządzania element stosunków międzyludzkich i element humanizacji pracy.

  Teoria X i teoria Y została zdefiniowana w 1960 roku przez Douglasa McGregora (1906 – 1964). Zaprezentował on dwa przeciwstawne sobie sposoby myślenia o pracownikach, które jego zdaniem występowały dość powszechnie wśród menedżerów. Teoria X pokazuje pracowników w negatywnym świetle i odpowiadają jej modele naukowego zarządzania. Teoria Y natomiast przedstawia pracowników, jako osoby chętne do pracy. Teoria ta jest zgodna z założeniami zwolenników teorii stosunków międzyludzkich.Hugo Münsterberg (ur. 1 czerwca 1863 w Gdańsku, zm. 16 grudnia 1916 w Cambridge w Massachusetts) - filozof niemiecki, przedstawiciel neokantowskiej szkoły badeńskiej. Zajmował się także zastosowaniem psychologii do prawa, biznesu, przemysłu, medycyny, nauczania, socjologii oraz oddziaływania filmu na widza.

  Założenia szkoły behawioralnej:

 • Współczesna technologia – daleko posunięty podział pracy dla specjalizacji utrudnia zaspokojenie tych potrzeb w sytuacji pracy, dlatego ludzie poszukują możliwości ich zaspokojenia w stosunkach nieformalnych tworząc nieformalne grupy.
 • Wysokie morale i zadowolenie można uzyskać stosując metody i techniki zarządzania ukierunkowanego na ludzi, a nie tylko na zadania (metody partycypacyjne).
 • Istotną pobudką organizacyjnego zachowania się pracownika są potrzeby społeczne (oprócz potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa).
 • Do głównych przedstawicieli tego kierunku należeli:

  Chester Irwing Barnard (ur. 7 listopada 1886 w Malden, zm. 7 czerwca 1961 w Nowym Jorku) – amerykański praktyk i teoretyk zarządzania.Efekt Hawthorne – zjawisko będące źródłem błędów podczas prowadzenia badań na grupie ludzi, wynikające z tego, że wiedzą oni o tym, że uczestniczą w eksperymencie.
 • Hugo Münsterberg (1863–1916)
 • Elton Mayo (1880–1949)
 • Abraham Maslow (1908–1970) – twórca teorii hierarchii potrzeb
 • Douglas McGregor – twórca teorii X i teorii Y
 • Chester Barnard (1886–1961)
 • Zobacz też[]

 • Szkoła naukowej organizacji pracy
 • Szkoła klasycznej teorii organizacji
 • Szkoła ilościowa
 • Kierunek systemowy
 • Kierunek sytuacyjny
 • Okres dynamicznego zaangażowania
 • Bibliografia[]

 • A.K. Koźmiński i W.Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i praktyka. wydanie V, PWN • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama